Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Familie/Family Ferreira

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Ferreira family in South Africa

With aknowledgement to OC Ferreira author of Stamvader Ignatius Ferreira en sy nageslagte

 • Photo/Foto: Standbeeld van Ferreira, die Graaf van Tenrugal, wat in 1876 deur die bekende Portugese beeldhouer, António Soares dos Reis (1847-1889), geskep is en in die Museu Nacional de Soares dos Reis in Oporto uitgestal word. Foto: Instituto Português do Património Cultural, Oporto.

Betekenis en gebruik van die familienaam Ferreira

Ferreira is die vroulike vorm van ferreiro, wat die Portugese woord vir "ystersmid" of "hoefsmid" is. Volgens Rosenthal beteken Ferreira "grys", maar die Portugese woord vir dié kleur is cinzentoY Ferreira is afgelei van die Latynse woord ferraria, wat "ysterrnyn" beteken. 16 Party navorsers meen dat die oorsprong van die familienaam na die pleknaam Ferrera, tans Herrera de Rupisverga, in Kastilië, teruggevoer kan word. Ferreira moet nie met die familienaam Pereira, wat "peerboom" beteken, verwar word nie. Portugese familie name wat na borne verwys, byvoorbeeld Pereira (peerboom),Oliveira (olyfboom) en Figueira (vyeboom), 19 is normaalweg Joods-Portugese vanne en hethulle oorsprong toe die Jode in Portugal aan die begin van die 16de eeu gedwing was om hulle tot die Christendom te bekeer en as Cristäos Novos (Nuwe Christene) nuwe familie name aangeneem het. Ferreira is ook die Portugese volksnaam vir 'n vissoort van die genus Pagelo, naamlik Pagelo mormyrus - ook bekend as besugo-dova, ferreiro e vesugo-trombeiro. Ferreira is 'n gewilde pleknaam in Portugal, Galicië en Brasilië. 22 Voorbeelde daarvan in Portugal is: Ferreira, naby Paredes de Coura; Pacos de Ferreira en Sanfins de Ferreira, naby Penafiel; Ferreira de Aves, naby Viseu; Ferreira do Zêzere, naby Tomar; Ferreira do Alentejo, in die distrik Beja; Ferreiras, naby Albufeira.

SV/PROG

Ignácio Ferreira, die stamvader van die meeste Ferreiras in Suid-Afrika, was 'n Portugees. Aangesien die familienaam Ferreira nog steeds algemeen in Portugal - maar ook in Brasilië - voorkom, is dit moontlik om die oorsprong van dié familie, die betekenis van die van, die gebruik van die familienaam as pleknaam en die voorkoms van die oorspronklike familiewapen na te gaan.

 • Oorsprong van die familie Ferreira Volgens oorlewering is die stamvader van die familie Ferreira in Portugal dom Femando Álvares Ferreira. Hy het in Paços de Ferreira, 'n klein dorpie noordoos van Oporto, gewoon. Dié ou dorpie is veral bekend vanweë die Igreja do Mosteiro de Silo Pedro, 'n kerk in die Romaanse styl wat in die 12de eeu opgerig is. Femando was 'n edelman tydens die regeringtyd van koning Sancho I (1154-1212), van wie hy 'n groot landgoed ontvang het. Sy voorouers was waarskynlik Kastiliaans van oorsprong, aangesien daar 'n Vila de Ferreira, tans bekend as Vila Herrera de Rupisverga, in Kastilië bestaan het. Volgens genealogiese navorsing, is die vroegste persoon wat die familienaam Ferreira gedra het ene dom Álvaro Rodrigues Ferreira, wat in 1170 'n edelman van Mencilla de La Sierra in Leon geword het en waarskynlik die vader van Femando Álvares Ferreira was. Die huidige Ferreiras in Portugal stam uit laasgenoemde se talryke nasate. Die digter Manuel de Sousa da Silva het 'n vers aan die Ferreiras opgedra wat - vry in Afrikaans vertaal deur D.P.M. Botes - soos volg lees: By Vila Verde de Airiz digby die Ferreira-rivier was die eerste huis van hierdie familie bekend as die ware Ferreiras. (8) Tydens die diktatorskap van die Markies van Pombal (1699-1782) aan die begin van die tweede helfte van die 18de eeu is die mag en voorregte van Portugese adellikes aansienlik ingekort,(9) maar aangesien die Ferreiras ver van Lissabon gewoon, geen hoë regeringsposte beklee het en nie besonder hoog op die sosiale ranglys gestaan het nie, is hulle baie min hierdeur geraak.(10) Hoewel die familienaam Ferreira nog onder die adellikes van Portugal voorkom,word alle Ferreiras lank nie meer tot die adel gereken nie.
 • Die bekendste tak van die familie Ferreira in Portugal is moontlik die Ferreiras wat in 1751 die bekende Ferreira-portmaatskappy gestig het, waarvan die ou kelder vandag nog in Vila Nova de Gaia, naby Oporto, vir die veroudering van portwyn gebruik word. Manuel Ferreira het die maatskappy gestig, maar dit was eintlik deur die toedoen van sy kleinseuns, José Bemardo Ferreira en António Bemardo Ferreira, dat die firma werklik sy beslag gekry het. António Bemardo Ferreira het met.sy niggie, Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896) getrou en daardeur is die familie-erfenis verder gekonsolideer, maar dit is eintlik Antónia wat as die grondlegger van die Ferreira-portwynryk, soos ons dit vandag ken, beskou kan word. António was 'n swakkeling en plesiersoeker en is op 'n jeugdige leeftyd oorlede. Antónia het, anders as die meeste Portugese weduwees van haar tyd, nie in diepe rou gegaan nie, maar met haar vader se hulp daarin geslaag om die familie se sakebelange in orde te kry. As buitengewoon energieke vrou met 'n sin vir besigheid het sy daarin geslaag om groot landgoedere in die Dourostreek vir die Ferreira-portmaatskappy te bekom, die wynbou in die Dourovallei te bevorder en die gebied ekonomies te ontwikkel Op haar inisiatief is paaie aangelê en hospitaie, skole en kerke opgerig. Haar goedhartigheid het haar onder haar tydgenote bemind gemaak, sodat hulle haar met toegeneentheid die bynaam Ferreirinha, "die klein Ferreira", gegee het. Met haar oorlyde is Antónia Ferreira as die rykste vrou in Portugal beskou, maar tog was sy altyd ingetoë van aard en opreg toegewy aan haar kinders, die welvaart van haar land en die welsyn van haar medemens. Selfs volgens vandag se standaarde was sy 'n merkwaardige vrou.
 • Die beroemdste Ferreira is waarskynlik die Portugese digter António Ferreira(1528-1569).
Hy was van adellike afkoms en het aan die Universiteit van Coimbra studeer, waar hy 'n groep jong digters om hom versamei het. Hy was 'n ware patriot en kenner van sy land se geskiedenis wat volhard het om slegs in Portugees te dig toe dit mode was om verse in Spaans te skryf. Sy eerste digbundel is in 1557 gepubliseer en in dié bundel het hy sy voorliefde vir die klassieke met 'n waardering vir die eie gepaar. Sy versdrama Castro, wat oor die aangrypende verhaal van prins Pedro en dona Inês de Castro handel, word steeds deur die Portugese as-een van die hoogtepunte in hulle letterkunde beskou.

Bronne deur skrywer. 5. O.J.O. Ferreira, Ignatio Leopold Ferreira (ca. 1696-1772) - Portugese skipbreukeling wat die stamvader van 'n Afrikanerfarnilie geword het, Familia 27(4), 1990, pp. 86-95 . (6.) D. L. de L. e Tavora, Dicionário das Famflias Portuguesas, p. 170; J. Gil, As mais belas igrejas de Portugal I, pp. 78-79; J .A.F. de Almeida (ed.), Tesouros artisticos de Portugal, p. 428. 7. A.E.M. Zuquete (ed.), Armorial Lusitano: Genealogia e Heráldica, p. 214; Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira Xl, p. 157; Skriftelike mededeling: Paulo Bessa, Travessa do Noronha 21-1D, 1250 Lisboa, Portugal, 5-10-1996. 8. A.E.M . Zuquete (ed.), Armorial Lusitano, p. 214. 9. J. dos Passos, The Portugal story, p. 378.

Ferreirasdorp

Ferreirasdorp, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferreirasdorp&oldid=58490... (last visited Mar. 6, 2015).

Ferreirasdorp (or Ferreirastown)[2] is an inner-city suburb of Johannesburg, South Africa.

First known as Ferreira's Camp (Afrikaans: Ferreiraskamp) and later Ferreira's Township, it is the oldest part of Johannesburg.[3][4] Sometimes referred to as the "cradle of Johannesburg", it is where the first gold diggings started, and where the first diggers initially settled.[5] The city grew around the mining camp in the Ferreirasdorp area,[6] and Johannesburg’s Main Street developed from a rough track where the present Albert Street led off towards Ferreira’s Camp.[7]

The suburb is named after Colonel Ignatius Ferreira, leader of the original group of diggers who settled in this area in 1886.[8]

History Ferreira's Gold Mine in 1886

The suburb's origins lie in the Turffontein farm set up by Colonel Ignatius Ferreira, a Boer adventurer from Cape Colony.[9] Ferreira had acquired a dozen claims in the vicinity and opened the reef in a cutting. The ore from both sides had a high gold content.[9] The first tent on the site was erected in 1886, two months before gold digging started in earnest.[10]

In 1886 Hans Sauer, who combined a medical practice with prospecting on Cecil Rhodes’s behalf, was guided from Ferreira’s Camp to the main group of gold reefs by a son of the widow Petronella Oosthuizen, the owner of a farm at Langlaagte, on which the main gold reefs had first been discovered.[7]

Following reports of new gold finds in the Witwatersrand, Rhodes and Rudd set off for Ferreira's camp.[9] Already at the time of Rhodes' visit, a little crowd of diggers were at work, and in the week that had passed since Sauer had been away, an Englishwoman had run up a reed and mud building called Walker's Hotel.[11]

Within a fortnight of Rhodes' arrival in July 1886, Ferreira's camp was crowded with tents and wagons from across southern Africa.[9] The tent town eventually became known as Ferreira’s Camp.[10] In July, the Diamond Fields Advertiser was already reporting that the population of Ferreira's Town was 300 persons.[8]

Gold was discovered in September 1886.[12] On September 8, 1886, Landrost Carl von Brandis read President Paul Kruger’s proclamation, confirming the gold fields of the Rand as public diggings.[6] When, in November 1886, a portion of the farm Randjeslaagte had been laid out as a village and named Johannesburg, the Government took over Ferreira's camp and had it properly surveyed and named Ferreira's Township.[13] Ferreira's Camp in 1886

The first building to go up in Johannesburg, the Central Hotel, was located in Ferreira’s Camp.[10] The first barber shop in Johannesburg, the first bar, the first pub and the first brothel were all opened in Ferreira's Camp.[14] So were the first circus, Fillis's Circus (in September 1886); the first café, Café Francais (in 1886), and the first school (in November 1886).[14] It was also the location of the first bank branch on the Witwatersrand gold fields, when Standard Bank started doing business in a tent in Ferreira's Camp, in 1886.[15]

As the city expanded, Ferreirasdorp quickly degenerated into a slum.[16] By the 1890s, the western side of Commissioner street, where the Johannesburg Central Police Station is now located, had developed a reputation for its brothels and the gangs that controlled them.[17] The name Ferreirasdorp itself ultimately became "synonymous with practically everything that is vile and violent" about Johannesburg.[16]

By the turn of the century, many contemporary sources referred to the western part of Ferreirasdorp as the 'Cantonese quarter'.[3] The area became home to a large coloured community, and in 1898 a site was set aside for a church (St. Alban’s Anglican Mission Church) to service the coloured Anglican community.[2] In 1925, the Communist Party of South Africa opened a school offering night classes to blacks, but it was closed during the party purges of the 1930s.[18] In the 1960s, under the Group Areas Act, the coloured community was forcibly moved.[2] Heritage sites

A number of cultural heritage sites are present in the area:[5]

  The location of the Ferreira’s Camp, i.e. the area bounded by Commissioner, Ferreira, Alexander and Frederick Streets.[5]
  The location of the Ferreira’s wagon (apparently in the vicinity of today's Wesleyan Girls Hostel).[5]
  Ferreira’s Mine stope, preserved within the Standard Bank precinct as one of Johannesburg’s first sub-surface digging mines.[5] Standard Bank was the first bank to establish itself in Johannesburg, in October 1886.[19] In 1986, exactly one hundred years after the mine (and Standard Bank) started in Johannesburg, Standard Bank built its head office over this mine.[19]
  St. Alban’s Mission Church, founded in 1898 to serve the local Coloured Anglican community, designed by F.L.H. Fleming.[5]
  Chancellor House, where Nelson Mandela and Oliver Tambo had their first law practice.[5]

References

"Sub Place Ferreirasdorp". Census 2011. "Ferreirasdorp (Ferreirastown)". Newtown Heritage Trail. Retrieved 7 May 2013. Melanie Yap (1996). Colour, Confusion and Concessions: The History of the Chinese in South Africa. Hong Kong University Press. p. 84. ISBN 978-962-209-424-6. Retrieved 2013-05-07. "Chinatown Precinct Plan". City of Johannesburg. Retrieved 10 May 2013. "The oldest part of Johannesburg was first known as Ferreira’s Camp and later Ferreiradorp." "Westgate Station Precinct Spatial Development Framework and Implementation Plan". City of Johannesburg (Archive). Retrieved 7 May 2013. "Birth of Our Traffic Jams". IOL.co.za. Retrieved 7 May 2013. "Pietermaritzburg Gold". pp. 24–26. Retrieved 7 May 2013. "The city without water". City of Johannesburg. Retrieved 6 May 2013. Meredith, Martin (2008-09-22). Diamonds, gold, and war: the British, the Boers, and the making of South Africa. PublicAffairs. pp. 177–179. ISBN 978-1-58648-641-9. Retrieved 2013-05-07. "Discover your city". City of Johannesburg. Retrieved 7 May 2013. Ian Duncan Colvin (1922). The life of Jameson. p. 8. "Ferreira’s wagon rolls in". City of Johannesburg. Retrieved 7 May 2013. Gerald Anton Leyds (1964). A History of Johannesburg: The Early Years. Nasionale Boekhandel Beperk. pp. (from snippet view). Retrieved 2013-05-07. "Joburg's firsts". City of Johannesburg. Retrieved 7 May 2013. "Standard Bank becomes the first bank to opens its doors on the Witwatersrand". South African History Online. Retrieved 7 May 2013. Murray, Martin J. (2011-06-20). City of Extremes: The Spatial Politics of Johannesburg. Duke University Press. p. 46. ISBN 978-0-8223-4768-2. Retrieved 2013-05-07. "Brothels and gangs marked Jozi’s first formal street". The Star | IOL.co.za. Retrieved 7 May 2013. Les Switzer (1997). South Africa's Alternative Press: Voices of Protest and Resistance, 1880s-1960s. Cambridge University Press. pp. 333–. ISBN 978-0-521-55351-3. Retrieved 2013-05-07. "Ferreira's mine stope in downtown Jozi". Artslink.co.za. Retrieved 7 May 2013.

How to Participate

If you have an ancestor who was a Ferreira by birth

 1. Get yourself added as a collaborator
 2. Navigate to your ancestor's profile
 3. Under the "More Actions" link choose "Add to Project"
 4. Select the Ferreira familie/Family in South Africa project

How to add a link is explained in the attached document - Adding links to Geni profiles to projects.

Optional:

 • Include in the "About Me" section of each person a brief biographical sketch of their lives. Also include their Settler party and ship name and arrival date if known
 • Include a photograph/painting of your ancestor if one exists.
 • Your ancestor's profiles should be marked as "public" and not "private".
 • All included profiles should include full identifying information including birth and death dates as well as birth and death locations. It would also be very helpful if the immediate family of your pioneer ancestor, (their parents, siblings and children) profiles were public profiles also.
 • Do not make public any profiles of living people. NOTE: All FERREIRA"S included on this project will have their profiles editable by other geni.com collaborators of this project. The object of reproducing the list here is to see if these people can be located on Geni and perhaps develop trees from them. To take part in any project - you do need to first be a collaborator - so join the project. See the discussion Project Help: How to add Text to a Project - Starter Kit to get you going!