Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk, Gjervalen, Rødøy

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Gjervalen har flere navn. Ved 1701-folketellingen kalles den Giervold. Ellers kalles den gjerne Giervalen. Det kan se ut som om det skjer en del sammenblanding med Gjervalvatnet Dvs at de som bor på Gjervalvatnet omtales som å bo på Gjervalen.

Det kan se ut som om det var to bruk På det første bruket bor Hendrich Olsen 70 år

På det andre bruket kan vi i folketellingen 1701 lese om Ole Henriksen og Ingeborg Mogensdtr. (skifte 1725). Ole kom antagelig fra Kvalvik og var 23 år i 1701.

Rett etter 1700 bodde Malene Olsdtr. (skifte 1716) i Gjervalen.

Senere drev Dordie Samuelsdatter et bruk.

Lars Andersen er nevnt i i militærrullene for 1755.

Anna Christensdatter bor også på ett bruk. Mellom 1747 og 1758 får de flere barn på Gjervalen, men hvilket bruk?

På slutten av 1700-tallet drev Sara Pedersdtr. (f. ca 1716, Melfjorden). De ble gift i 1758 i Rødøy kirke. Sara var først gift i Melfjorden med Anders Jensen (ca. 1715 - 1744). Sara's søster Guri Pedersdtr. ( f. 1724) døde 1795 i Gjervalen. Ole og Sara hadde barna:

I 1779 dør også 20-årige Jens Olsen, en annen sønn?

Lars Nielsen kan ha bodd på Gjervalen en kort tid. Sønnen Niels er født her og kona Margrethe Gillesdatter dør her i 1782

Deretter bodde Kirsten Marie tidvis her. De ble gift 1793 i Rødøy kirke og fikk flere barn,

Sønnen Ole Kristian Nielsen (f. ca 1793) overtok bruket. Ole Olsøn som var anført som gårdbr. og fisker døde i 1803 ("75 aar gml."). Sara døde i 1794.

I 1801 bodde Karen Larsdtr. her sammen med Niels Olsens familie. Hun var ugift, 28 år gml., med spedbarnet Michel Nielsøn. Karen dør i 1803, bare 28 år gammel og samtidig dør Michel Nielsøn.

Senere kom Anne Dorothea Sørensdtr. (f. 1782, Melfjord) i 1805 og fikk datteren:

Men Haagen døde i 1807 bare 36 år gml. (skifte 30/6-1807). Skiftet oppgis å bli holdt på Gjærvær? Deretter ble Henric Olsen (f. ca 1787, Lineset) i 1808. De fikk sønnen:

 • Hågen, født 1809.

Henrik døde alt i 1813, Melfjord. I de militære ruller ble han i 1809 oppgitt som "Høi og Frisk". I 1817 giftet Ole Kristian Nilsen og de fikk sønnene:

Den 6. mai 1840 får Ole Kristian Nilsen ett uekte tvillingpar med Maren Olsdatter. ca en mnd etterpå drukner Anne Sørensdatter på sjøen. Presten skriver i kirkeboken: "Druknede paa søen." Hva skjedde? Tok hun livet av seg eller "ryddet" noen henne ut av veien? Det får vi nok aldri vite.

Pernilla Amundsdtr. (f. 1778, Skivik) drev et bruk her i 1811-35. De fikk barna:

Pernillas datter Anna Bertelsdatter bor her.

Hun får datteren Christen Jacobsen, de bor på Gjervalen og får tre barn til her:

Så flytter de til Nordfjordnes.

Pernilla's sønn Olava Johannesdtr. (f. 1814, Skivik) og fikk ei jente:

 • Marianna 19/3-1841. De flyttet litt senere til Oldervik.

En gutt Elias Martines ble født her 17/3-1849 av foreldre (g. 13/5-1847) [Per Jonason Peder Jonassen (f. 1822, Sverige, d. 1905 Lyngvær) og Elen Elisabet Rasmusdtr. (f. 1817, Gjerøy, d. 1911, Gjerøy). De flyttet et par år etter til Flatøy/Gjerøy.

Bruket i Gjervalen ble i tiden etter 1841 leid av Ole Olsen (f. 1817 Strand).Ole hadde en stor familie med 6 barn i Gjervalen i 1865:

 • Hans (f. 10/2-1849),
 • Theodor (f. 13/10-1851),
 • Anton (f. 30/7-1854),
 • Saras (f. 27/7-1860),
 • Lovise (f. 10/3-1846)
 • Olianna (f. 1/5-1857).

(Det bodde der også da en losjerende fisker med kone og to barn som het Ole Johan Olsen. Han døde året etter (28 år, gravlagt i Bodø) og hadde kona Maren Malena Sivertsdtr. og barna Ole (3 år), Albert (2 år)).

Kona til Ole Olsen het Ole Hansen (f. 1835 , Kvina, Lurøy) og de fikk sønnen Haagen (f. 1863). Ett års tid etterpå flyttet de til Vassvik.

Ole og Hanna hadde gården til ca. 1871 da de flyttet til Engøy. Deretter kjøpte Peder hadde nå bruket i Gjervalvatnet. Lorents døde 5/2-1883 av slag og ble gravlagt på Telnes den 30/4. Etter at faren var død reiste Even våren 1884 til Amerika med sin mor. De dro til staten Washington sammen med Ole Ingebrigtsen fra Svenningen. Den 8/2-1884 var Even og moren hos presten og fikk attest til utreise. De fikk gode skussmål og om Elen står det: "Enke, fra Lurø, Nattverds- berættiget".

Senere, i 1886, var Nilsine Amundsdtr. (f. 1853) og fikk to barn der:

 • Ingbert (f. 1884)
 • Norin (f. 1887).

Rundt 1888 ble gården (Gnr. 15, br 1) forpaktet av Ole Adolf Eleazarsen fra Lurøy (f. 1860, Elvenget, Mo pr.gj.) med kone Oleanna Johansdtr. (f. 18/4-1860, Lia, Lurøy). I 1900 drev han med fiske og "lidt Jordbruk" og hadde hest, kuer og sauer. 7 barn bodde der da:

 • Emil (f. 1884, Lurøy),
 • Olaf (f. 1886, Lurøy),
 • Severin (f. 3/5-1889),
 • Olga (f. 13/4-1892),
 • Didrik (f. 2/11-1893),
 • Karoline (f. 9/3-1896),
 • Oskar (f. 31/3-1899).

I 1901 ble det født to barn til, Simon og Andreas. De flyttet antagelig få år senere til Reinfjellgården i Mosjøen for i desember 1910 er det ikke registrert bosetning i Gjervalen. Sigurd og Hartvik Rydning i Vassvik kjøpte gården (kr 1500) den 30/9-1927 av banksjef Andr. Berg. Den var da fraflyttet.