Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk, Gjervalvatet, Rødøy

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Peder Benjamin Lorentsen (1850 - 1923)
  1850.6 24.04.1850 26.05.1850 Peder Benjamin E ? Lorents Christian Flatøy hstr Elen Pedersd Konfirmert : 1866.9G 18660617 Peder Benjamin 16 Fladøen Lor...
 • Lorents Christian Theting Østensen (1823 - 1883)
  Oppkaldt etter presten - derfor Theting navnet. 1823.3G 01.04.1823 25.06.1823 Lorentz Christian Theting E Østen Christensen Lia Marith Gabrielsd Lia I 1852 fikk han ett barn med kon...

Gjervalen har gårdsnummer 15 Gården har to bruksnummer: 1. Gjervalen 2. Gjervalvatn

En Anders Larsen ble født i Gjervalen ca. 1735. Han var gift med Marthe Poulsdtr. og fikk barna:

 • Lars i 1772
 • Siri i 1774.

Han ble gift på ny medInger Jakobsdtr. i 1780 og bodde i Gjervalvatnet til han døde i 1784.

En annen Anders Larsen (f. ca. 1759) bodde ved vatnet i 1801 med sin kone Ane Olsdtr. og broren Nils. Barna var da flyttet ut. Det står om Anders at han "Skiærer Hester" så han vandret nok vide omkring.

Christen Jacobsen (f. 1801, Melfjord) var inderst rundt 1828-36 med kone Anne Betelsdtr. og barna:

 • Daniel (f. 1828),
 • Hans (f. 1833)
 • Mariane (f. 1836).

I mai 1849 flyttet Peder Lorentsen ble født i Gjervalvatnet 24 april 1850 og bodde her hele sitt liv. Kona som het Marianne Israelsdatter kom fra et bruk et stykke langs et dalføre mot syd ved det øvre Helgåvatnet i Nesna. De ble gift 11 juli 1875. Peder døde 15 juli 1923 av hjertelammelse og ble gravlagt 21 juli.

I 1865 var Lorents Østensen 43 år gammel og husmann på dette bruket som het "Gjervalvatn", (i dagligtale "Vasgården"). Han var gift med Elen Pedersdatter (46 år) fra Lia. De hadde barna:

 • Peder, 15 år,
 • Øven (Even) 4 år.

Det var også en tjenestepike Pauline Johnsdatter (60 år), samt et pleiebarn Ane Jakobsdatter (11 år) fra Lurøy. De hadde en hest, 8 kuer og 12 får. Avlingen i 1865 var 1/4 tønne blandet korn og 8 tønner poteter.

I desember 1875 hadde [Violet Kawai Leung i Rødøy kirke.

Den 3/10-1883 ble Gjervalvatn utskilt som egen gård (Gnr. 15, bnr. 2) og [Amos Eagle Elliston), samt Edvin som nettopp var født (11 november 1890).

Det var på den tiden det ble drift etter kopper i fjellet i Gjervalen og Ivar arbeidet der. Den 1/4-1889 solgte Peder "1/10 av de på gården gjorte ertsfund" for kr 3000 til A. Grønbeck. Men senere (i 1912 og 1917) mente geologer at funnene ikke var drivverdige.

I desember 1900 var det 8 personer på "Vasgården", Petra (20 år), Jens (14) og Edvin (10). Ivar oppga at yrket hans var "smed og gruvearbeider". Han og kona Ingeborg bodde der med en "udøpt gutt" (Paul, f. 19/6-1900). Det var en lang og vanskelig veg til kirken i Rødøy, særlig om vinteren. Paul ble døpt hjemme den 2/1-1901 av Jens Israelsen, bror til Marianne. Ivar flyttet til Vassvik med kone og barn, antagelig senere samme år.

I desember 1910 var det 6 personer i Gjervalvatnet, Peder (f. 15.04.1853, Gaardbruker, selveier), Marianne (f. 12.08.1851, Gaardmandskone), Jens (f. 18.01.1886, Telegrafarbeider), Edvin (f. 11.11.1890, Gaardsarbeide), Petra Pedersdatter (f. ?6.04.1883, Arbeide i huset og kreaturstel), Magnus Teodorsen (f. 18.03.1905, Pleiesøn, Fors. gbr.).

Jens overtok gården i 1912 og hadde ansvaret for telefonlinjene i området. Han ble gift med Laura Larsdtr. Skivik. De fikk 7 barn og bodde her til 1950 da familien flyttet til Mosjøen.