Projects » Golden Ages - Leiden: Science & Education » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

prof.dr.ds. Johann Coch alias Coccejus MP (1603 - 1669)

"Johannes Cocceius"

Cock, Johan 2 Coccejus ! Bremer, im Jahre 1620 zum Studium der Theologie an der Schola Publica immatrikuliert, Professor in Bremen, Franeker und Leiden. Jb.- Sohn des Ratssecretärs Timan, * 29.7.1603...

11/22/2013 12/16/2013

Abraham Heidanus MP (1597 - 1678)

See Wikipedia...

9/13/2011 8/1/2013

Pierre du Moulin MP (c.1568 - c.1658)

"Dumoulin", "Petrus Molinaeus"

3/27/2013 7/27/2013

Casparus Barlaeus MP (1584 - 1648)

"Kaspar van Baerle"

Zie Wikipedia

5/19/2011 6/7/2013

Simon Egberti Episcopius MP (1583 - 1643)

Wikipedia Uit: www.dbnl.org 6 Dec. 1618 hield hij te Dordrecht zijn beroemde rede, waarin hij het verzet der remonstranten tegen het leerstuk der praedestinatie toelichtte en verdedigde en hun kerk...

5/26/2013 5/26/2013

hoogleraar Willem Coddeus MP (c.1575 - d.)

5/11/2013 5/12/2013

Rembertus Dodonaeus MP (1517 - 1585)

Voor meer informatie over Dodoens, lees hier

12/4/2012 1/11/2013

Franciscus Gomarus (François Gomaer) MP (1563 - 1641)

"alias Franciscus Gomarus"

10/30/2009 12/24/2012

René Descartes, Philosopher René Descartes (French pronunciation: [ʁəne dekaʁt]; 31 March 1596 – 11 February 1650) (Latinized form: Renatus Cartesius; adjectival form: "Cartesian") was a French philo...

3/25/2009 12/23/2012

Petrejus Tiara MP (1514 - 1586)

"Pieter Tjeerds Tiara", "Petreius Tiara"

Petrejus Tiara (Pieter Tjeerds) werd op 15 juli 1514 te Workum geboren. Hij was achtereenvolgens arts te Franeker, docent oude talen te Leuven, en in 1555 arts te Delft. In 1559 trad hij als eerste hoo...

11/26/2012 11/28/2012

Cornelis van Swanenburch MP (1574 - 1630)

10/30/2012 10/30/2012

Jan van Hout MP (1542 - 1609)

magistraat, letterkundige, stadssecretaris van Leiden, curator van de Universiteit van Leiden, dichter, geschiedschrijver. Een gelovig calvinist, maar een met libertijnse trekken. Een uitzonderlijk k...

9/28/2011 10/27/2012

Jacob Perizonius MP (1651 - 1715)

8/7/2012 10/26/2012

Johannes van Klenck MP (1620 - 1672)

"Johannes Klenckius"

Lees Wikipedia Read Wikipedia

9/30/2012 9/30/2012

Cornelis Schrevelius MP (1608 - 1661)

"Cornelis Schrevel"

Schrevelius studeerde medicijnen en promoveerde tot doctor. In 1642 werd hij rector van de Latijnse School te Leiden.

3/4/2010 8/6/2012

Willebrord Snellius MP (1580 - 1626)

"Willebrord Snellius"

Willebrord Snellius was one of the most eminent scientists of the Dutch Golden Age. In de Pieterskerk in Leiden bevindt zich de grafsteen van Snellius en zijn vrouw. De tekst erop luidt: "Hier leggen...

4/29/2012 4/29/2012

Rudolf Snellius MP (1546 - 1613)

"Rudolph", "Roeloff"

De familie Snel van Royen was welvarend. Rudolf Snellius studeerde in Duitsland aan verschillende universiteiten. Hij leerde er de klassieke talen Grieks, Latijn en Hebreeuws, maar ook wiskunde en logi...

4/29/2012 4/29/2012

Reinier de Graaf MP (1641 - 1673)

"Reignerus de Graeff", "de Graef", "de Graaf", "Reynier"

Reinier de Graaf was een Nederlands arts en anatoom. Hij was één van de pioniers van de wetenschap van de voortplantingsgeneeskunde, en is de ontdekker van de later naar hem genoemde 'Graafse follikels...

12/9/2011 4/22/2012

Franciscus de le Boë Sylvius MP (1614 - 1672)

"Franciscus Sylvius", "Franz de le Boe", "François", "Franciscus de la Boë Sylvius", "dele Boë", "del Boe", "de la Boë", "Franz de le Boë"

Franciscus de la Boe Sylviu , was born in Hanau, now Germany, 15 March 1614 and died in Leiden 19 November 1672. He was a Dutch medical doctor, and professor at Leiden, as well as a scientist (chemist,...

7/9/2008 4/1/2012

10/4/2011 3/2/2012

Wolferdus Senguerdius MP (c.1644 - 1724)

"Wolfgang Senkward", "Wolferd Senguerd"

3/1/2012 3/1/2012

Johan Simonsz van der Does MP (1567 - 1648)

"Jan van der Does"

2/29/2012 2/29/2012

Theodorus "Dirck" Schrevelius MP (c.1572 - 1649)

"Theodorus Schrevelius", "Diederik", "Dirck Schrevel"

Theodorus Schrevelius (Haarlem, 25 juli 1572 - Leiden, 2 december 1649), een latinisering van de naam Dirk Schrevel, was een humanist, schrijver en dichter. Op 28 januari 1591 werd hij student aan de...

3/4/2010 11/8/2011

Jean Polyander van Kerckhoven MP (1568 - 1646)

"Johannes Polyander"

Johan Polyander a Kerckhove werd uit een aanzienlijk Gents geslacht geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de Universiteiten te Embden, Bremen, Heidelberg en Genève. In 1591 werd hij predikant bij de ...

10/15/2011 10/15/2011

Johan van der Does, alias Janus Dousa - heer van Noordwijk MP (1545 - 1604)

"Janus Dousa", "Jan van der Does"

Willem van Oranje had de stad Leiden gewaarschuwd, dat generaal Valdez die naar het Zuiden was getrokken, zou kunnen terugkeren. Het stadsbestuur gaf hier geen gehoor aan en sloeg geen extra levensmidd...

10/8/2011 10/13/2011

Daniel Heinsius MP (1580 - 1655)

See Wikipedia...

10/18/2010 10/2/2011

Pieter Pauw MP (1564 - 1617)

"Petrus Pavius"

Pieter Pauw (1564-1617) studeerde van 1581 tot 1584 medicijnen te Leiden. Maar daar kon hij zijn hartstocht voor de anatomie niet kwijt. In Parijs, Rostock en Padua lukte dat wel en met een doctorstite...

9/28/2011 9/28/2011

Dirck Outgaertsz Cluyt MP (1546 - 1598)

"Theodorus Clutius"

Hij werd in 1546 in Haarlem geboren, en werd daar apotheker. In 1578 vestigde hij zich in Delft, waar hij een beroemde apotheek, ‘De Granaetappel’, had en een grote tuin met bomen, kruiden, en bijen. A...

9/28/2011 9/28/2011

Justus Lipsius MP (1547 - 1606)

"Jodocus", "Justus Lipsius"

See Wikipedia...

9/26/2011 9/26/2011

Christophe Plantin MP (c.1520 - 1589)

"Christoffel Plantijn"

See Wikipedia...

9/25/2011 9/25/2011

Franciscus Raphelengius MP (1539 - 1597)

"Raphelinghen"

Frans van Ravelingen, latinized to Franciscus Raphelengius, (February 27, 1539 — July 20, 1597), was a Flemish-born Dutch scholar, printer and bookseller, based in Leiden. He held the chair in Hebrew a...

9/25/2011 9/25/2011

Petrus van Musschenbroek, prof.dr. MP (1692 - 1761)

"Pieter", "Petrus"

nl.wikipedia... ; Petrus (Pieter) van Musschenbroeck (Leiden, 14 maart 1692 – aldaar, 19 september 1761) was een Nederlandse medicus, wis- en natuurkundige, meteoroloog en astronoom. Hij was de zoo...

5/20/2008 9/24/2011

Adolphus Vorstius MP (1597 - 1663)

"Adolphus Vorstius"

9/21/2011 9/21/2011

Gerardus Vossius MP (1577 - 1649)

"Gerhardus Joannes Vossius"

See Wikipedia...

9/21/2011 9/21/2011

Frederik Ruysch MP (1638 - 1731)

Frederik Ruysch (March 28, 1638 – February 22, 1731) was a Dutch botanist and anatomist, remembered for his developments in anatomical preservation and the creation of dioramas or scenes incorporating ...

3/13/2011 9/18/2011

Petrus Scriverius MP (1576 - 1660)

"Petrus Scriverius"

8/19/2011 9/17/2011

Carolus 'Clusius' de l'Escluse MP (1526 - 1609)

"Charlesl de l’Escluse", "Seigneur de Watènes"

Carolus Clusius French name Charles de l’Escluse Origins of the name: The name De L’Ecluse is associated with the Dutch- and French-speaking agricultural workers and settlers in the Fens of Easte...

5/1/2011 9/17/2011