Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Magdalena Moons (1541 - 1613)
    Zie HuygensING... * Zie Wikipedia... * See Wikipedia... Magdalena Moons and her mother lived in the Hague when on October 30, 1573 the Hague was occupied by Francisco Valdez for the Spaniards. From Mar...
< BACK

Vanaf de elfde eeuw werd Leiden de hofplaats van de graven van Holland. Het ontwikkelde zich al snel tot hoofdplaats van het Rijnland. In de veertiende eeuw had het zich ontwikkeld tot een van de grootste steden van Zuid-Holland mede dank zij de lakenindustie. In de vijftiende eeuw moest Leiden, door de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de teruggang van de lakenhandel, aan aanzien inboeten. De Opstand maakte van Leiden opnieuw een belangrijke plaats. De meest schokkende gebeurtenis was het beleg, dat eind 1573 begon en op 3 oktober 1574 eindigde met het ontzet (dat nog ieder jaar wordt gevierd). In de jaren na dit Leidens ontzet maakte de stad haar grootste ontwikkeling door. Uit dank voor de steun en de trouw van de inwoners schonk Willem van Oranje de stad in 1575 het recht een universiteit op te richten. Deze is daarmee de oudste van Nederland. Door de impuls van vluchtelingen uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk ging het ook met de lakennijverheid weer beter en nam het inwonersaantal fors toe. Naast een belangrijke textielstad was Leiden ook een toonaangevend cultuurcentrum. Bekend is de Leidse schilderschool met kunstenaars als Rembrandt, Jan Steen en Gerard (Gerrit) Dou. In 1705 opende de Leidse schouwburg haar deuren, de oudste nog bestaande schouwburg van Nederland. Ondanks de bloeiende cultuur was de achttiende eeuw opnieuw een periode van verval en armoede, waardoor het inwoneraantal van Leiden sterk daalde.

Algemeen:

Lakenindustrie:

Notabelen en opmerkelijke inwoners:

- Pieter de la Court

- Adriaen van Swieten

- Magdalena Moons

Kunst & Cultuur:

- David Bailly

- Jan van Goyen

- Johannes Jensius

- Gabriel Metsu

- Frans Jansz van Mieris

- Pieter de Ring

- Carel de Moor

- Abraham van den Tempel oprichter Leidse Sint Lucas Gilde

Kennis:

De Universiteit van Leiden is de oudste in Nederland (1575). Willem van Oranje nam het initiatief tot de oprichting om de stad te belonen voor het dappere verzet van de stad tegen de Spaanse belegeraars. Het devies van de universiteit, ‘Praesidium Libertatis’ (‘bolwerk van de vrijheid’), verwijst daarnaar. Op deze lijst uit 1581 staan de professoren die op dat moment in dienst waren. Onder hen was Justus Lipsius, een classicus en historicus die in heel Europa bekendheid genoot.

Na de stichting van de Universiteit Leiden in 1575 bleek het wenselijk om een 'Hortus Medicus', een tuin waarin studenten geneeskunde geneeskrachtige planten konden bestuderen, aan te leggen. Op 15 maart 1587 deden enkele bewindvoerders van de universiteit aan het gemeentebestuur het verzoek om de onbebouwde grond achter de universiteit ter beschikking te stellen voor de aanleg van de tuin voor het onderwijs in de geneeskunde. Het antwoord van het gemeentebestuur liet lang op zich wachten, maar op 9 februari 1590 werd uiteindelijk de grond van circa 1250 m² aan de universiteit overgedragen. Deze datum wordt algemeen gezien als de stichtingsdatum van de botanische tuin, de Hortus botanicus

- Frans van Schooten

- Franciscus de le Boë Sylvius

- Dirck Outgaertsz Cluyt (Theodorus Clutius)

- Carolus Clusius (Charles de l'Ecluse)

- Rene Descartes

- David Ruhnken

- Jacob Perizonius

- Josephus Justus Scaliger

- Lodwijk Caspar Valckenaer

Religie:

- Jan Beukelsz van Leiden (Johan Bockelson) (wederdoper)