Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Golden Ages - Leiden: Philosophy & Religion

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Rev. John Robinson, M.A. (c.1575 - 1625)
  Robinson (1576 – 1625) was the pastor of the "Pilgrim Fathers" before they left on the Mayflower. He became one of the early leaders of the English Separatists and is regarded (along with Robert Browne...
 • Simon Egberti Episcopius (1583 - 1643)
  Wikipedia Uit: www.dbnl.org 6 Dec. 1618 hield hij te Dordrecht zijn beroemde rede, waarin hij het verzet der remonstranten tegen het leerstuk der praedestinatie toelichtte en verdedigde en hun kerkelij...
 • Private (1563 - 1641)
 • Jacobus Arminius (1560 - 1609)
  Nederlands protestants godgeleerde. Was hoogleraar theologie in Leiden. Zijn volgelingen werden ook wel arminianen, rekkelijken of remonstranten genoemd. Jacobus Arminius werd predikant van de Oude Ker...
 • Hadrian à Saravia (1531 - 1613)
  For a detailed description of his life, see here...
< BACK

Leiden: Filosofie & Godsdienst (Philosophy & Religion)

.

De komst van tienduizenden vluchtelingen deed Leiden groeien en opnieuw bloeien. Als gevolg van de voortdurende oorlog in de Zuidelijke Nederlanden ontvluchtten grote groepen calvinistische textielwerkers de textielcentra in Vlaanderen, Artois en de omgeving van Luik.

In 1577 kwam een eerste groep naar Leiden, spoedig gevolgd door vele andere Vlamingen en Walen. Zij brachten nieuwe wolproducten mee, nieuwe technieken, geld en veel arbeidskracht voor de ingezakte wolindustrie.

Een andere groep geloofsvluchtelingen waren Engelse calvinisten (de Pilgrims). Een groep Engelse calvinisten (Puriteinen) onder leiding van Wiliam Bradford, William Brewster en John Robinson kreeg, na de kerkhervormingen ten tijde van Hendrik VIII en Jacob I te maken met religieuze vervolgingen. Ze vluchtten in 1608 naar de Republiek. Eerst vestigden zij zich in Amsterdam, maar zij verhuisden in 1609 naar Leiden. Bij het Pieterskerkhof liet John Robinson huisjes bouwen in wat de Engelse Poort werd genoemd. Nu staat daar het Jean Pesijnhof. In de Pieterskerkchoorsteeg had John Brewster een drukkerij van waaruit Engeland werd bestookt met calvinistische geschriften
De Pilgrims waren vooral werkzaam in de textielindustrie. Ze vonden het leven hier zwaar en het werk slecht betaald.

Deze bijzondere groep vluchtelingen leefde enige tijd (meer dan 10 jaar) in Leiden en vertrok vervolgens naar Amerika. De Pilgrims worden gezien als de founding fathers (grondleggers) van de VS.

Early in the sixteen hundreds the English Calvinists were persecuted by Queen Elizabeth and her successor James I. Especially the separatists, those who wanted to leave the established (state) Anglican Church, had a rough time. Around 1608 a number of them fled to Holland, where there was relative freedom of religion. They escaped from the coast somewhere between Grimsby and Hull. The refugees were picked up by a Dutch skipper, en eventually reached Amsterdam. From there they moved to Leiden. A group of refugees led by John Robinson escaped England in 1608, where they were persecuted because they did not conform to the rules of the Anglican state church. Robinson and about one hundred others petitioned the city authorities of Leiden for leave to settle in the city. Although they did not need permission to stay, the request was answered on the 12th of February 1609 in the following, telling phrases: "Geen eerlicke persoonen weygeren vrije ende lybre incompst omme binnen deze stede...haer woonplaets te nemen". In modern English: "No honest persons will be refused free and unconstrained entry to the city to take up residence".

Robinson and his flock bought a piece of land near St. Peter's Church, called the Groene Poort (Green Alley). They built 21 little houses, so that people also called it the Engelse poort (English Alley). Later the houses were demolished and the Jean Pesijn almshouses were built in the same spot (1683).

Famous Pilgrims are William Brewster and his adopted son William Bradford. Brewster was an elder of Robinson's congregation and the most important person behind the publications of the printing Works the Pilgrim Press (1617-1619). He lived in a side alley of the Pieterskerkkoorsteeg, now the William Brewster Alley. Bradford was governor of the Pilgrim colony in America. His manuscript Of Plimoth Plantation is still our most important source on the life of the Pilgrims.

After a stay of eleven years, a substantial part of this community emigrated as Pilgrims to North America, between 1620 and 1643. During the journeys they were joined by other English people. In America the Pilgrims are seen as the Founding Fathers of the United States. No fewer than 9 American presidents, amongst them Roosevelt, father and son Bush, and Obama are direct descendants of the Pilgrims.