Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

De Groep Tante Maartje was een verzetsgroep rond mevrouw Maria Antonia Theresia (Maartje) Mulder-Hofhuis te Haarlem die actief was met hulpverlening aan onderduikers, verspreiding van illegale bladen en het vervalsen van persoonsbewijzen. bron

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199

Bronnen:

Media:

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199

Disclaimer:
- Dit project behandelt de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.
- Eventuele bezwaren tegen de plaatsing van een bepaalde naam of foto op dit project zullen onder voorwaarde van aantoonbaar direct familieverwantschap en/of auteursrecht worden gerespecteerd en gehonoreerd.
Copyright:
- Geldt voor alle verstrekte namen op dit project in zijn totaliteit en in combinatie met de daaraan toegevoegde bronverwijzingen. Stichting Neerlandsch Verzetsmonument © 2024

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199

//www.geni.com/images/transparent.gif//media.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg?hash=983a5383777428cb1463e6b64d8db7da51447f3132d972619514cf0fb2c014d3.1709107199

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 60.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer: * door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website; * door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website; * door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Hallum
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan


media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199Gebruik de sneltoetscombinatie om snel te zoeken in de lijst:

media.geni.com/p13/3d/28/b3/51/5344485f3fbe5660/zoekfunctie_tips_03_large.jpg?hash=5e4861a60887eb6a26d6f1e633134f86a19561825a0c3809e59252078967d275.1709107199

media.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg?hash=a49c1eaaa7b2b62f339b1bcdb2c48872f748aa625c4a5feeddc7e1449ec0ae4d.1709107199

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199

Als 'non' op het krijgspad

Zij kijkt niet op of om. Stil stapt ze door de drukke binnenstad, ingetogen en bescheiden, zooals het een kloosterzuster betaamt. De meeste voorbijgangers storen zich niet aan deze verschijning, merken haar ternauwernood op. Eenige Duitsche soldaten, die passeeren, werpen een blik op het nonnetje en lachen schamper. Onverstoord loopt zij voort. Wat interesseert haar de wereld, het straatrumoer, de men. schen? Ze heeft andere dingen om aan te denken. Heel even maar betast ze het pakje, dat ze onder haar breeden mantel bij zich draagt. Laat die soldaten maar lachen: wie het laatst lacht, lacht het best. De zuster heeft haar doel eindelijk bereikt. Ze staat voor een flink ruim huis, waaraan van buiten niets bijzonders te zien is. Zij belt aan en geruischloos wordt de deur geopend. Snel gaat ze naar binnen Triomfantelijk overhandigt .zij den illegalen verbindingsofficier de belangrijke documenten, waarop troepenverplaatsingen der Duitschers zijn aangegeven en waarop namen voorkomen van menschen, die binnenkort van hun bed gelicht zullen worden door de Grüne Pollzei. De „zuster” neemt plaats voor het bureau van den officier en zucht van verlichting. Ze heeft het tamelijk warm gekregen en zet hetgeen een echte kloosterzuster niet betaamt- kap en sluier af Gelukkig, haar zending is volbracht. Wat zal haar volgende taak zijn?

De vrouw heeft in de verzetsbeweging een groote rol gespeeld, grooter dan op het oog schijnt. Lange loftiraden in pers en radio prezen de ondergrondsche strijders, doch er werd zelden speciale aandacht gewijd aan de vele vrouwen en meisjes, die dikwijls mannenwerk hebben moeten doen in den illegalen dienst en die zich als ware heldinnen hebben gedragen. Juist omdat zij vrouw waren, konden zij zooveel in het belang van het vaderland verrichten! ledere stad, ja, bijna leder dorp telt zulke prachtige figuren. Ook Haarlem heeft ze. Een van haar is Tante Maartje, een zeer energieke, actieve dame, die je nauwelijks 40 zou geven, maar die het mag eigenlijk niet aan de openbaarheid prijsgegeven worden toch verscheidene jaartjes ouder is. Op haar eenig juiste persoonsbewijs ze heeft ook nog twee valsche — staat, dat ze officieel M. Mulder-Hofhuis heet. Op het tweede identiteitsbewijs prijkt ze als verpleegster en op het derde als non onder verschillende namen, waarvan ze slechts gebruik maakte, wanneer zij gedurende den bezettingstijd bepaalde opdrachten te volbrengen had. Acht maanden heeft ze ook nog nummer 0177 geheeten, toen ze in het kamp te Vught verbleef, waar ze werd opgesloten, omdat ze in haar woning een Jood verborgen had. Haar medegevangenen, maar ook alle ondergrondsche werkers en onderduikers, die haar kenden, noemden haar populair Tante Maartje. Ze heeft een heelen staat van dienst, Tante Maartje. Tezamen met een kleine groep medewerkers heeft ze, bijna onder de oogen van de Duitschers, Duitsche propagandabiljetten en N.5.8.-reclameplaten van de zuilen en muren getrokken. Vervolgens plakte zij Oranje-pamfletten aan, verspreidde geallieerde brochures en illegale bladen. Haar groep begon met 25 gestencilde exemplaren van een blad in één week en eindigde met 3000 gedrukte exemplaren per week rond te brengen. Verder heeft zij talrijke onderduikers geholpen, die zij met raad en daad bijstond. Tante Maartje ging zelfs zoover, dat ze 20 sleutels liet vervaardigen, die toegang tot haar huis verschaften. Deze deelde zij uit aan haar groepgenooten, zoodat die te allen tijde hun toevlucht konden zoeken in haar woning, wanneer er onraad dreigde.
Nieuwe Haarlemsche courant 11-10-1945

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=0ac16060fae916d919d0d4e689ba9fc53dae6e9a078bf4756f56c05c3ad8317d.1709107199

media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Dam, Maria Catharina (Riet/Renee) van ‧ 04-01-1891 Haarlem (NH) ‧

_ WwW geboorteakte


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Eijndhoven, Marcellianus Johannes Hubertus Ignatius van ‧ 21-12-1913 Tilburg (NB) - 26-05-1995 Haarlem (NH) ‧

zie getuigenis dochter Elise


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Eijndhoven-Blom, Cornelia Johanna Antonia (Nelly) van ‧ 23-03-1917 Schoten (NH) - 05-09-2005 Wageningen (GL) ‧

Volgens dochter Elise: Mijn vader Marcellianus Johannes Hubertus Ignatius van Eijndhoven (1913-1995) maakte ook deel uit van deze verzetsgroep. Hij heeft tegen het eind van de oorlog heeft moeten onderduiken. Tante Maartje woonde in een groot huis tegenover de Schouwburg in Haarlem. Mijn moeder zat op kantoor in dat pand. Ze hadden een gordijntje naast de deur waarmee ze aangaven of het veilig was of niet. Mijn moeder bracht illegale krantjes rond.

_ bron: dochter Elise Werkdam-van Eijndhoven • Nieuwe Tilburgsche courant 21-08-1954Lijst van vrouwen in verzet in Noord-Holland


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Giessen-Weenink, wed. Christine Susanna van der ‧ 27-11-1898 Amsterdam (NH) - 13-08-1959 Haarlem (NH) ‧

_ WwW huwelijksakteAdressenboek H'lem 1942WwW overlijdensakteonline-begraafplaatsen


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Haanappel-Derlage, Neeltje (Nel) ‧ 23-11-1881 Amstelveen (NH) - 25-04-1946 Amsterdam (NH) ‧

_ Archiefkaart A'damArchiefkaart A'dam echtgenoot


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=26613cf19973149972422859db8b07de21f68525155eef905e59eed55696a808.1709107199Hermn, Joke (Emmy) ‧


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=26613cf19973149972422859db8b07de21f68525155eef905e59eed55696a808.1709107199Hinlopen-Blom, G.A. van ‧


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199Mulder-Hofhuis, Maria Antonia Theresia (Maartje) ‧ 17-12-1886 Amsterdam (NH) - 14-12-1967 ‧

Was leider van de verzetsgroep 'Groep Tante Maartje' Hulp aan onderduikers. Illegale pers (verspreiding)

_ Bevolkingsregister 1874-1893 A'damHuwelijksakte Wijk aan Zee en DuinAls 'non' op het krijgspadoverlijdsakte echtgenoot


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=26613cf19973149972422859db8b07de21f68525155eef905e59eed55696a808.1709107199Nelis, Henny


media.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg?hash=dcb37e12ac64ca50acf42e19a6ce2fd2e467b4c6d4e3e408fe2d6b3f32491f6f.1709107199media.geni.com/p14/5c/6a/9b/4f/534448621966a65b/ans_rosendahl_large.jpg?hash=3cc64f529060b1c713aaba3cd97e12c98aa8179684c635daf135f7c54b06750f.1709107199Rosendahl, Anna Elisabeth (Ans)//www.geni.com/images/transparent.gif ‧ 22-04-1910 Amsterdam (NH) - 06-07-1965 Velsen (NH) ‧

_ GETUIGEN VERHALEN, VROUWEN VAN DE CPN, INTERVIEW CPN09Bijzondere registers A'damStraatnamen in Velsen


//media.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg?hash=26613cf19973149972422859db8b07de21f68525155eef905e59eed55696a808.1709107199Stadt, Liesbeth v.d.


Project status:

Update: 06-11-2022
Start project: 06-11-2022
Profielen toegevoegd: 0 / 11

Maker project: Dimitri Gazan
contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl