Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Vrouwen in verzet '40-'45

Project Tags

view all

Profiles


Dit genealogisch onderzoeksproject heeft als doel om zoveel mogelijk de namen, portretten en mini-biografieën van vrouwen en zelfs minderjarige kinderen te verzamelen die zich onder de definities van verzet actief hebben opgesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de koloniën.

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

//www.geni.com/images/transparent.gifHoofdmenu:

media.geni.com/p13/a1/a0/07/01/5344485f7cc74f29/a_tm_d_large.jpg?hash=3679e5bf79effb43310c9ceb4c7783d3209bac3aa4ae44ef7a4f19213f1ab5c9.1713509999 media.geni.com/p13/46/89/09/0a/5344485f7cc6d9cf/e_tm_k_large.jpg?hash=3d3d42e156af156b5d3ad435620da0b4c9f9c304d8a95acdd5a1f06eab4f2cca.1713509999 media.geni.com/p13/2c/b4/92/e3/5344485f7cc70c94/l_tm_r_large.jpg?hash=a549eb693bc99c4d73a60085e5c45c7b284ce9d6d13a9a6d136490f63fdcab0f.1713509999 media.geni.com/p13/41/68/ff/58/5344485f7cc69f5f/s_tm_z_large.jpg?hash=7cb8f48593b7d2ac75c68ec85194f592338e0bab1d1a6eda15050985c04a1a97.1713509999

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

Het plegen van een verzetsdaad is een meervoudig begrip. Het kan betekenen dat men op verschillende manieren afkeuring laat blijken ten opzichte van de bezetter. Het zou bijvoorbeeld in kunnen houden dat men helpt illegale kranten te maken en/of te verspreiden. Behalve het gewelddadige verzet d.m.v. het plegen van overvallen op distributiekantoren (voedselbonnen), het plegen van aanslagen op strategische stellingen of mensen, was er ook het bespioneren van de vijand. Verzet gold ook wanneer mensen onderdoken in de illegaliteit. b.v. om te voorkomen te werk gesteld te worden in Duitsland, of men kon mensen juist helpen onder te duiken. Het wordt ook beschouwd als een daad van verzet wanneer iemand heeft deelgenomen aan stakingen.

De risico's moeten niet onderschat worden! Er zijn weliswaar gradaties in de ernst van verzetspleging, desalnietemin bestond voor iedereen het risico te worden opgepakt met een kans slachtoffer te worden van represaille maatregelen ongeacht de strafmaat van het delict in eerste instantie. Zodoende kon men dus voor een licht vergrijp toch afgevoerd worden naar een concentratiekamp of tegen de muur worden gezet om te worden gefusilleerd.

Het is een mythe te denken dat vrouwen alleen werden gerecruteerd om vervolgens te worden ingezet voor licht koerierswerk van illegale krantjes bijvoorbeeld of dat ze gedwee de instructies van de echtgenoot opvolgden om de zorg op zich te nemen voor onderduikers in huis. Laat hier geen misverstanden over bestaan! Vrouwen hebben zich even dapper gedragen om verzet te durven plegen d.m.v. gevaarlijk koerierswerk bijvoorbeeld, waarbij ook munitie, wapens en millitaire inlichtingen werden gedistribueert. Ze waren ook onderdeel van knokploegen die soms geweldadige overvallen pleegden op distributiecentra om de zeer gewilde voedselbonnen in de wacht te slepen. Er zijn vrouwen die hun compleet eigen netwerken opzette van landelijke onderduik tot en met knokploegen aan toe.

Laat voor al deze vrouwen en minderjarige meiden dit project een eerbetoon zijn die ze verdienen en een volwaardige plaats geven in de geschiedschrijving naast de mannen en de jonge knullen die elk naar eigen vermogen strijd hebben geleverd voor die zo kostbare vrijheid die we vandaag de dag nog steeds mogen genieten!

Dimitri Gazan 25-11-2020

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

Informatieve bronnen:

Initiatieven:

  • Vrouwen in verzetAcht jongeren verdiepten zich in de verhalen van verzetsvrouwen in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

Disclaimer:
- Dit project behandelt de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.
- Eventuele bezwaren tegen de plaatsing van een bepaalde naam of foto op dit project zullen onder voorwaarde van aantoonbaar direct familieverwantschap en/of auteursrecht worden gerespecteerd en gehonoreerd.
Copyright:
- Geldt voor alle verstrekte namen op dit project in zijn totaliteit en in combinatie met de daaraan toegevoegde bronverwijzingen. Stichting Neerlandsch Verzetsmonument © 2024

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

//www.geni.com/images/transparent.gif//media.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg?hash=30edd6a3212ee788d8395be6adc369b949b67d972a171dd87da92b0ae29fa361.1713509999

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 60.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Hallum
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

media.geni.com/p13/77/47/9b/7c/5344485f6fb19424/beigedoublebar_large.jpg?hash=afc9c2431117058f52cdc465d9f91a8e87bfc55e42677b4ac05f32ec8fdf39f3.1713509999

Project status;

Update: 17-01-2023
Start project: 25-11-2020
Maker project: Dimitri Gazan
contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl
Profielen toegevoegd: 1094 / 1526