Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Stefan Fredrik Teetgren (1682 - aft.1757)
  Adelsvapen Teetgren nr 557 Stefan Fredrik, född 1682 i Viborg. Volontär vid karelska infanteriregementet 1700. Korpral därst. s. å. Sergeant. Sekundfänrik vid Hälsinge regemente 1705-09-01. Kon...
 • Brita Elofsdotter (c.1520 - 1563)
  Britas far Elof var kyrkoherde i Delsbo
 • Sara Andersdotter Palm (1831 - 1915)
  Sara Andersdotter Änka. Födelseförsamling i källan: Mo (Gävleborgs län) Källor: DB, FS (sida: 10)
 • Samuel Erici Gestrinius (1604 - 1672)
 • Samuel Samuelis Gestrinius (1644 - 1698)
  Gift 1676 - Bollnäs LIb:1 (1670-1703), sid. 42.

Hälsingland, Sweden

Hälsingland, sometimes referred to as Helsingia in English, is a province in central Sweden. It borders Gästrikland, Dalarna, Härjedalen, Medelpad and the Gulf of Bothnia. It is part of the land of Norrland. (Reference: English Wikipedia.)


This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

 • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, town, municipality and so on, where the person lived or died.
 • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
 • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
 • If possible, share information in several languages.
 • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.

Härjedalen är ett landskap i Sverige

Hälsingland är ett landskap i södra Norrland i Mellansverige. Det gränsar i söder till Gästrikland, i väster till Dalarna och Härjedalen, i norr till Medelpad och i öster Bottenhavet. Landskapet har omkring 150 000 synliga fornlämningar.

Hälsingland ligger norr om limes norrlandicus (biologiska norrlandsgränsen) men i huvudsak söder om den bergiga norrlandsterrängens gräns. I Hälsingland talas Hälsingemål, och landskapet anses delas av dialektgränsen mellan Norrländska mål och Sveamål, alternativt i sin helhet ligga söder om dialektgränsen.

Städer med stadsprivilegier (årtalet inom parentes anger det år staden fick privilegium):

 • Hudiksvall (1582),
 • Söderhamn (1620).

Historia

Hälsingland (i sentida litteratur kallat Stor-Hälsingland, var före unionstiden det gemensamma namnet för den norrländska kustbygden norr om Ödmården som under medeltiden kom att lyda under Hälsingelagen (bevarad från 1320) och uppbära ledungsskatt till den svenska kronan. Området omfattade sålunda hela det som skulle bli Norrland, så långt det var bebott av svenskar, utom Gästrikland. Hälsingland ansågs av kronan sträcka sig till Ule älv och Ule träsk i nuvarande Finland.

Den del av Stor-Hälsingland som låg väster om Bottniska viken motsvarar således dagens Hälsingland, Ångermanland, Medelpad och södra Västerbotten, och var uppdelat i tredingar. Den södra delen kallades Sundhed, som i något senare tid delades i prostadömena Alir (sydvästra delen) och Sundhed (nordöstra delen), eller södra och norra prosteriet, vilka i huvudsak motsvarar det nuvarande Hälsingland. Alir och Sundhed hade var sin lagman, men i slutet av 1300-talet slogs de båda lagsagorna samman. Den gemensamme lagmannen höll lagmansting vid sockenkyrkorna och ofta även allmänna landsting för hela landskapet. Denne lagman stod dock i ett underordnat förhållande till Upplandslagmannen. Ett exemplar av Hälsingelagen förvarades i Selånger i nuvarande Medelpad.

Stenfinn (Staffan), "Hälsinglands apostel", var biskopsvigd missionär som omkring år 1060 utsändes från Hamburg-Bremen, och enligt traditionen döpte många hälsingar, men efter 1072 jagades bort och led martyrdöden, begravdes i Norrala och kom att dyrkas som helgon. Kyrkor började därefter byggas, ofta vid etablerade handels-, tings- och kultplatser, ibland av förmögna personer som gårdskyrkor.

Hälsingland hade vid ingången till 1300-talet ett löst förhållande till Sverige. Så sent som 1317 slog hälsingarna ihjäl sveakungens skatteuppbördsman, men år 1331 hade samarbetet med Sverige och beskattningen börjat accepterats och statsmakten började se Hälsingland som del av Sverige. Ännu år 1374 lydde Hälsingland under sin egen landskapslag, som därefter ersattes med landslagar. Men statsmakten hade fortsatt problem med att få hälsingarna att se sig som en del av Sverige. Beskattningen fortsatte att vara ett problem fram till Gustav Vasas tid vid makten, varefter problemen avtog successivt.

Världsarvet Hälsingegårdar

Hälsingland är känt för sina praktfulla bondgårdar, de så kallade hälsingegårdar. De kan vara två eller tre våningar höga, och är de byggda för att visa upp ägarnas rikedom. Världsarvet Hälsingegårdar utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur rika, oberoende bönder kunde låta uppförde vackert utsmyckade rum och överdådiga festvåningar.. Det finns idag ca 1 000 hälsingegårdar. Hälsingegårdarna skrevs in på Unescos världsarvslista 2012.

Socknar: det finns ett 40-tal socknar i landskapet.

(Källa: svenska Wikipedia. Läst 2019-01-19).


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är nystartad i januari 2019 och sidan är under uppbyggnad. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som varit födda, avlidna eller verksamma i landskapet Hälsingland.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser/källor till arkiv eller historiska dokument eller annat som kan styrka informationen. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

Hälsingland, Sweden

Hälsingland sometimes referred to as Helsingia in English, is a province in central Sweden. It borders Gästrikland, Dalarna, Härjedalen, Medelpad and the Gulf of Bothnia. It is part of the land of Norrland. (Reference: English Wikipedia.)


This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

 • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, town, municipality and so on, where the person lived or died.
 • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
 • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
 • If possible, share information in several languages.
 • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.