Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • John Berger Bensen (1830 - d.)
    I llinois, County Marriages, 1810-1940 Name Eugene J Bensen Age 24 Birth Year (Estimated) 1860 Father's Name John Benson Mother's Name Johanne Hokemon Spouse's Name Dorothea Or Dora T ...
  • Johanne Bensen (bef.1840 - d.)
    I llinois, County Marriages, 1810-1940 Name Eugene J Bensen Age 24 Birth Year (Estimated) 1860 Father's Name John Benson Mother's Name Johanne Hokemon Spouse's Name Dorothea Or Dora T H...

Lands of Sweden

The lands of Sweden (Landsdelar) are three traditional parts, each consisting of several provinces, in Sweden. The division into lands goes back to the foundation of modern Sweden, when Götaland, the land of the Geats, merged with Svealand, the land of the Swedes, to form the country. Norrland and Österland (the latter now southern Finland) were added later. The term Österland was short-lived, and has been obsolete since the 15th century. It is virtually unknown in Sweden today. In most dictionaries, "österlandet" simply means the orient.

The lands have no administrative function but are still seen by many Swedes as an important part of their identity. These areas also still are in common use, for example when referring to different parts of the country, including in all nation-wide weather reports in Swedish media.

//i.imgur.com/ykCrtdI.png

//i.imgur.com/Eo6EdgD.pngLands of Sweden.

Götaland

Götaland (Gothenland or Gothia, "Land of the Geats") is the southern, most densely populated part of Sweden, consisting of ten provinces. In 2016, the population of Götaland was 4,776,001.

* Scania | Wiki

Municipalities in Scania

Bjuv I Bromölla I Burlöv I Båstad I Eslöv I Helsingborg I Hässleholm I Höganäs I Hörby I Höör I Klippan I Kristianstad I Kävlinge I Landskrona I Lomma I Lund I Malmö I Osby I Perstorp I Simrishamn I Sjöbo I Skurup I Staffanstorp I Svalöv I Svedala I Tomelilla I Trelleborg I Vellinge I Ystad I Åstorp I Ängelholm I Örkelljunga I Östra Göinge.

* Blekinge | Wiki

* Halland | Wiki

* Småland

* Öland

* Gotland

* Östergötland | Wiki

* Västergötland | Wiki

* Dalsland

* Bohuslän

Svealand

Svealand (Swealand, "Land of the Swedes") is the central, and smallest of the three lands, with six provinces; the administrative centre of Sweden has been situated here at least since the late Middle Ages. In 2016 the population of Svealand was 4,044,083.

* Södermanland

* Uppland

* Västmanland

* Närke

* Värmland

* Dalarna

Norrland

Norrland (literally "Northland") is the northern , and largest, of the three lands, covering 60 percent of the total land area of Sweden, with nine provinces. The three northernmost provinces are often referred to as Övre (Upper) Norrland, while the rest of the provinces are referred to as Nedre (Lower) Norrland. In 2016 the population of Svealand was 1,175,039.

* Gästrikland

* Hälsingland

* Härjedalen

* Jämtland

* Medelpad

* Ångermanland

* Västerbotten

* Norrbotten in Wiki

* Lapland in Wiki
Text truncated and images shared thanks to Wikipedia, in public domain.

Ruotsin historialliset maakunnat

Ruotsin historialliset maakunnat tai pääalueet (ruots. Sveriges landsdelar, vanhemmassa kielenkäytössä Sveriges hufvuddelar) ovat Ruotsin maakunnista muodostuvia maantieteellisiä kokonaisuuksia. Alueilla ei sellaisinaan ole enää vuosisatoihin ollut hallinnollista merkitystä, mutta niillä on historiansa minkä vuoksi toiset ihmisistä samaistuvat niihin. Alueisiin viitataan usein myös arkipuheessa ja käytännön yhteyksissä kuten säätiedotuksissa.

Ruotsi jaetaan nykyään kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Götanmaa (ruotsiksi Götaland), Sveanmaa (Svealand) ja Norlanti (Norrland).

Aiemmin Ruotsiin kuului myös neljäs pääalue, joka sijaitsi Itämeren itäpuolella, Itämaa (Österland tai Österlanden). Termi vanheni kuitenkin jo 1400-luvulle mentäessä, ja aluetta kutsuttiin sittemmin nimellä Suomi.

//i.imgur.com/ieZ1YH1.png

//i.imgur.com/Eo6EdgD.pngRuotsin historialliset maakunnat.

Göötanmaa

Göötanmaa (tai Götanmaa) (ruots. Götaland) on eteläisin Ruotsin kolmesta pääalueesta. Vuonna 2016 Göötanmaalla asui 4 776 001 henkilöä. Göötanmaa koostuu kymmenestä maakunnasta, jotka ovat (etelästä ylös edeten):

1. Skoone

Paikkakunnat Skoonessa

Bjuv I Bromölla I Burlöv I Båstad I Eslöv I Helsingborg I Hässleholm I Höganäs I Hörby I Höör I Klippan I Kristianstad I Kävlinge I Landskrona I Lomma I Lund I Malmö I Osby I Perstorp I Simrishamn I Sjöbo I Skurup I Staffanstorp I Svalöv I Svedala I Tomelilla I Trelleborg I Vellinge I Ystad I Åstorp I Ängelholm I Örkelljunga I Östra Göinge.

2. Blekinge

Paikkakunnat Blekingessä

Karlshamn | Karlskrona | Olofström | Ronneby | Sölvesborg.

3. Hallanti

Paikkakunnat Hallanissa

Falkenberg | Halmstad | Hylte | Kungsbacka | Laholm | Varberg, osin myös Mölndal ja Båstad.

* Smoolanti

* Öölanti

* Gotlanti

* Itä-Göötanmaa

* Länsi-Göötanmaa | Wiki

* Dalslanti

* Bohuslän

Sveeanmaa

Sveeanmaa (myös Sveanmaa, ruots. Svealand) on keskimmäinen Ruotsin kolmesta pääalueesta. Sveeanmaa koostuu kuudesta maakunnasta. Vuonna 2016 Sveeanmaan asukasluku oli 4 044 083.

* Sörmlanti

* Uplanti

* Vestmanlanti

* Närke

* Värmlanti

* Taalainmaa

Norlanti

Norlanti (joskus myös Norrlanti, ruots. Norrland) on pohjoisin Ruotsin kolmesta pääalueesta. Norlanti koostuu yhdeksästä maakunnasta. Vuoden 2016 lopussa alueella eli 1 175 039 asukasta.

* Gästrikland

* Helsinglanti

* Härjedalen

* Jämlanti

* Medelpad

* Angermanlanti

* Länsipohja

* Norrbotten | Wiki

* Lappi | Wiki===Teksti ja kuvat kiitos Wikipedian, in public domain.

Sveriges landsdelar

Sverige brukar ofta delas in i tre landsdelar: Götaland (den södra delen), Svealand (den mellersta delen) och Norrland (den norra delen).

Landsdelarna är geografiska grupperingar av landskapen, men de fyller inte någon administrativ funktion. De har heller inte, till skillnad från de likaledes icke-administrativa landskapen, tilldelats några heraldiska vapen eller andra symboler. Den vanligaste användningen av dessa landsdelar i vardagliga sammanhang torde vara i väderrapporter.

Landsdelarnas sammansättningar har varierat genom historien, främst på grund av att Sveriges yttre gränser förändrats. De sydliga landskapen Blekinge och Skåne samt Bohuslän i väst fördes till Sverige genom Freden i Roskilde 1658 och de har därefter kommit att ingå i Götaland, liksom de genom freden i Brömsebro 1645 erhållna landskapen Halland och Gotland. Även Härjedalen och Jämtland erhölls detta år och de har sedermera kommit att räknas till Norrland.

Fram till 1809 ingick Finland i Sverige och räknades då som en fjärde landsdel. Tidigare räknades de nordligare delarna av Finland till Norrland och de sydligare som en egen landsdel kallad Österland. Denna senare benämning kom dock tidigt ur bruk, sannolikt redan under Kalmarunionens tid.

//i.imgur.com/ykCrtdI.png

//i.imgur.com/Eo6EdgD.pngSveriges landsdelar.

Sveriges 25 landskap grupperas på följande sätt på tre landsdelarna (från söderut)

Götaland

1. Skåne och dess kommuner

Kommuner i Skåne

Bjuv I Bromölla I Burlöv I Båstad I Eslöv I Helsingborg I Hässleholm I Höganäs I Hörby I Höör I Klippan I Kristianstad I Kävlinge I Landskrona I Lomma I Lund I Malmö I Osby I Perstorp I Simrishamn I Sjöbo I Skurup I Staffanstorp I Svalöv I Svedala I Tomelilla I Trelleborg I Vellinge I Ystad I Åstorp I Ängelholm I Örkelljunga I Östra Göinge.

* Blekinge | Wiki

* Halland | Wiki

* Småland | Wiki

* Öland | Wiki

* Gotland | Wiki

* Östergötland | Wiki

* Västergötland | Wiki

* Dalsland | Wiki

* Bohuslän | Wiki

Svealand

* Södermanland | Wiki

* Uppland | Wiki

* Västmanland | Wiki

* Närke | Wiki

* Värmland | Wiki

* Dalarna | Wiki

Norrland

* Gästrikland | Wiki

* Hälsingland | Wiki

* Härjedalen | Wiki

* Jämtland |Wiki

* Medelpad | Wiki

* Ångermanland | Wiki

* Västerbotten | Wiki

* Norrbotten | Wiki

* Lappland | Wiki===Text och bilder tack vare Wikipedia, in public domain.