Projects » Hemman och torp i senare Liljendal (då nordöstra Stor-Pernå), före 1743 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Hans Jakobsson Jakobsson, Eirs (c.1688 - d.)

"Jacobsson", "Andersby", "Eirs", "Otas"

Hans påträffas i mantalslängden på Otas/Eirs hemman i Andersby, Pernå, antecknad som broder till husbonden Hendrich Jacobsson endast en gång år 1706, oc...

2/17/2013 8/5/2016

11/19/2010 11/21/2014

Maria Mattsdotter (deceased)

11/19/2010 11/21/2014

10/6/2012 6/28/2014

Gifter sig till Hommansby Nissas mellan 1726 och 1728, återflyttar till Skinnarby Björns efter frun Margareta Isaksdotters död

11/1/2013 6/28/2014

Henrik Henriksson Klinkas (Nissas), Knuts (deceased)

"Hindricsson", "Hindersby", "Klinkas", "Eskilom", "Knuts"

Till Eskilom Knuts 3.2.1744 "Död i Säfträsk af ?????? 1745"

9/9/2012 1/16/2014

Henrik Hansson Hansson, Homberg (1745 - 1802)

"Hornberg", "Hommansby", "Ollas", "Gamlas", "Tavastby", "Bläsas"

5/12/2012 11/3/2013

Johan Mattsson Spåras (c.1728 - 1782)

10/27/2013 10/27/2013

10/27/2013 10/27/2013

Mårten Henriksson, Spåras (c.1667 - 1762)

10/27/2013 10/27/2013

10/27/2013 10/27/2013

Johan Sigfridsson (c.1680 - 1771)

10/27/2013 10/27/2013

4/6/2013 10/24/2013

3/23/2013 10/24/2013

2/24/2013 10/24/2013

Johan Eriksson Kuggas (c.1710 - 1792)

2/24/2013 10/24/2013

5/30/2012 10/24/2013

Nils Isaksson, Nissas (c.1697 - 1742)

"Niels", "Isaacsson", "Isacsson", "Hommansby", "Nissas"

10/6/2012 10/24/2013

2/24/2013 10/24/2013

Hans Ersson Ersson (c.1700 - 1771)

5/12/2012 10/24/2013

10/18/2013 10/24/2013

Henrik Hansson, Ingos (c.1697 - c.1757)

12/24/2012 10/24/2013

Johan Ersson (Simos) (1724 - d.)

10/22/2013 10/22/2013

Henrik Eriksson, Mickos (c.1720 - d.)

10/21/2013 10/21/2013

10/21/2013 10/21/2013

Mats Andersson (Labbas) (1685 - 1751)

6/18/2013 10/20/2013

Erik Nilsson, Simos (c.1684 - 1764)

10/18/2013 10/20/2013

Johan Hansson, Mattas (c.1690 - 1763)

År 1738 är Johan Hansson inte ännu på Andersby Mattas (som är öde). År 1739 är Johan första gången skriven på Andersby M...

3/9/2011 10/20/2013

Alexander Jöransson Hukus (c.1711 - 1789)

10/18/2013 10/20/2013

Jöran Jöransson Hukus (c.1672 - 1742)

10/18/2013 10/20/2013

3/10/2012 10/20/2013

Erik Johansson Helgas (c.1724 - d.)

10/18/2013 10/20/2013

Henrik Hansson Böhls (c.1732 - 1795)

12/25/2011 10/20/2013

2/24/2013 10/20/2013

2/24/2013 10/20/2013

Henrik Henriksson (c.1705 - 1796)

"Hindrich", "Hindersson", "Hindric", "Andersby", "Otas", "Otman"

Riksdagsman 1755, ledamot för Borgå och Kymmene härader i Nylands och Tavastehus län.

2/4/2010 10/20/2013

Finns ännu antecknad i mantalslängden i Andersby år 1712: År 1719 finns i Andersby "Enckian Outas":

2/2/2013 10/20/2013

Jakob Andersson, Eirs (c.1645 - 1703)

"Andersby", "Eirs", "Otas"

2/24/2013 10/20/2013

Anders Thomasson Thomasson (c.1610 - 1709)

Noterad som Korpral i Östra Nylands Infanteriregemente under Ernst Creutz åtminstone åren 1626-1628. Länsman 1639-1644.

2/24/2013 10/20/2013

Noterad som Korpral i Östra Nylands Infanteriregemente under Ernst Creutz åtminstone åren 1623-1625.

2/24/2013 10/20/2013

2/24/2013 10/20/2013

Jakob Olsson Olsson (c.1550 - c.1616)

2/24/2013 10/20/2013

Olof Eriksson Eriksson (c.1520 - c.1572)

2/27/2013 10/20/2013

Bonde 1728 med hustru Johanna: Mantalslängden för Pernå 1728

12/25/2011 10/20/2013

12/25/2011 10/20/2013

10/17/2012 10/20/2013

4/6/2012 10/20/2013

Källa fattas

4/22/2012 10/20/2013

Samuel (deceased)

6/3/2012 10/20/2013

1/6/2013 10/20/2013

6/3/2012 10/20/2013

Matts Johansson, Backas (c.1725 - 1822)

"Eskilom", "Backas"

2/13/2012 10/20/2013

Johan Mattsson Backas, Backas (c.1701 - 1779)

"Eskilom", "Backas"

6/3/2012 10/20/2013

2/23/2011 10/20/2013

2/23/2011 10/20/2013

1/2/2013 10/20/2013

1/2/2013 10/20/2013

Jakob Henriksson, Jongas (c.1730 - 1788)

"Jacob", "Hindersson", "Hindricsson", "Hendrichsson", "Hindrichsson", "Embom", "Jongas"

1/1/2013 10/20/2013