Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hemman och torp i senare Liljendal (då nordöstra Stor-Pernå), före 1743

Project Tags

view all

Profiles

  • Maria Ersdotter (1707 - 1774)
    , 1748-1762 , Liljendal, Säfträsk, Söderby Justas, bild 142 - bosatta åren 1756-1762 - Petter Hansson, f. 1700, h:u Maria Ersdr., f. 1707 , Petter Pehrsson, f. 1750 Sshy Pernaja Rippikirja 1766-1771...
  • Petter Hansson (1700 - 1786)
    , 1748-1762 , Liljendal, Säfträsk, Söderby Justas, bild 142 - bosatta åren 1756-1762 - Petter Hansson, f. 1700 , h:u Maria Ersdr., f. 1707, Petter Pehrsson, f. 1750 , 1782-1794 , Liljendal, Säfträsk ...
  • Carin Henriksdotter (1731 - 1771)
  • Ernest Hindersson Juvas (bef.1660 - d.)

För Pernå inklusive Liljendal finns kommunionböcker från 1743 (lilla ofreden) och övriga böcker (födsel-, vigsel- och begravningsöcker) från 1736. Rekonstruktion av tiden efter stora ofreden är ofta vansklig att göra.

För Liljendal kapell finns en egeen kommunionbok 1748-1762 och från 1782 framåt. Liljendals byar förekommer också i Pernås alla kyrkböcker fram till 1793. Födsel-, vigsel- och begravningsöcker för Liljendal finns först från 1794.

Till en början läggs personer in som är födda före 1729 och deras eventuellt yngre makar.

För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och mellannamnsfälten. Hemmansnamn kan användas som hjälpmedel tillfälligt under projektets uppbyggnad, som specificerat nedan.

Vi sätter namnen som följer:

"Förnamn": Förnamn

"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.

"Efternamn" lämnas tomt om inte personen använt släktnamn, soldatnamn eller annat tillnamn,

Under projektets uppbyggnad kan dessutom följande fält användas:

"Suffix" Hemmanet där personen bildat familj och fått barn, i standardiserad stavform

"Född, efternamn": Hemmanet där personen själv fötts, i standardiserad stavform

I den må hemmansnamn inte har motsvarighet i källorna rekommenderas att de (tas bort eller) flyttas till "alias" -fältet vartefter övriga data blir tillräckligt kompletta. Eftersom hemmansnamn är allmänna i källorna både på 1600-talet och i slutet på 1800-talet kan ma anta att de har haft en funktion i folkmun också på 1700-talet. Hemmansnamnen i aliasfältet lönar sig att standardisera enligt modern stavning för att profilen skall vara lätt att hitta men Genis sökfunktion.

Se även genis allmänna rekommendation: http://wiki.geni.com/index.php/Patronymics#Finnish_Names_on_Geni

Som kompletta data kan anses födelsedatum, dödsdatum, föräldrar och alla kända makar samt flertalet av barnen, företrädesvis de barn som uppnått vuxen ålder.

Garpom

Ollpetas

Bajars

Tyskas

Embom

Olsas1

Olsas2

Jongas1

Jongas2

Skräddars

Drombom

Ersas (Ers)

Lillikas (Lillvekas)

Storkas/Storvekas

Backas

Markusas

Mickelpiltom

Gartz / Gars

Gunnars

Klåskas

Eskilom

Backas

Ollas

Tattars

Lassas

Mickos

Knuts

Eskils

Liljendal gård

Säfträsk

Heikantas

Juvas

Klåskas

Krogars

Labbas

Lillväckom

Mickos

Petas

Spåras

Söderby

Jossas (Jostas)

Justas 2

Hopom

Mattas

Ers

Lassas

Nybondas

Andersby

Otas

Grims1

Grims2

Böhls

Helgas

Helgas/Flinkas

Hukus 1

Hukus 2

Mattas

Simos

Hommansby

Kuggantas

Kuggas1

Kuggas2

Mattas1

Mattas2

Nissas 1

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Nissas 2

- - - - - - - - - -

Gamlas/Ollas

Labbas

Ingos