Projects » Hoogleraren in de familie » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

André Wegener Sleeswijk MP (1927 - 2018)

6/22/2018 6/22/2018

prof. Henri van de Waal MP (1910 - 1972)

Leidse hoogleraren Wikipedia Waal, Henri of the (Hans), art historian (Rotterdam 3-3-1910-Lead 7-5-1972). Son of Elias of the Waal, a gold and silversmith, and Henriette Seckel. Married on 28-12-...

7/14/2010 6/16/2018

Willem van der Vlugt MP (1853 - 1928)

3/31/2014 6/15/2018

Jan Eduard de Quay MP (1901 - 1985)

minister president van Nederland (1959-1963), Commissaris van de Koningin en Eerste Kamerlid, psycholoog, dr. Letteren en Wijsbegeerte () Wikipedia Wikipedia

8/20/2012 6/13/2018

Arie Biemond MP (1902 - 1973)

11/7/2015 6/11/2018

prof.dr. Wouter Blok MP (1922 - 2010)

"Wout"

9/17/2009 5/29/2018

Dr. Géza Révész (Rothauser) MP (1878 - 1955)

"Medárd"

marriage: p.206 biography by E.Czeizel (in Hungarian): changed name , Névváltoztatási kimutatások 1882. év 13. oldal 16. sor biographie p 119. Here his mother's name (Terezia Weisz) is wrong, its edito...

12/31/2007 5/21/2018

19xx-1947 : Studie aan de Landbouwhogeschool Wageningen 1962-1964 : Onderzoek in Suriname 1964-1965 : Hoogleraar 'Fysische geografie en capita selecta der bodemkunde' - Universiteit van Amsterdam ...

4/20/2018 4/20/2018

Pieter Tideman MP (1921 - 1998)

: Landbouwk. ing. (tropische bosbouw) : Oud-hoofdingenieur-directeur Staatsbosbeheer : Buitengewoon hoogleraar toegepaste landschapsecologie Universiteit van Amsterdam

4/19/2018 4/19/2018

prof. Jacob Menno Tienstra MP (1895 - 1951)

: H.B.S. te Sneek 1913 : examen aspirant-landmeter 1914-1918 : Militaire dienst 1918 : Landmeter aan het kadaster te Zutphen 1922 : Middelbare akte Wiskunde 1925 : Leiding hermeting Amsterdam...

4/19/2018 4/19/2018

Bron huwelijk: Petrus Johannes van Kerckhoff, 44 jaar, geboren te Rotterdam. Beroep: hoogleraar. Vader bruidegom: Petrus Matheus van Kerckhoff. Moeder bruidegom: Johanna Helena Driebeek. Beroep: renten...

7/5/2015 4/6/2018

2/7/2016 3/9/2018

ds. Harminus Martinus Kuitert MP (1924 - 2017)

"Harry Kuitert"

1950-1955 - Dominee Gereformeerde Kerk SCHARENDIJKE - Zeeland 1955-1962 - Studentenpredikant Gereformeerde Kerk AMSTERDAM - Noord-Holland 1967-1989 - Hoogleraar VU AMSTERDAM - Noord-Holland

9/17/2017 2/26/2018

Ben Nijboer MP (1915 - 1999)

Wikipedia Mathematics Genealogy Project gepromoveerd 1942 RUG bij Frederik 'Frits' Zernike, Nobel Prize in Physics, 1953

2/14/2018 2/14/2018

Bernardus Johannes Alfrink MP (1900 - 1987)

"Bernardus Alfrink"

7/16/2017 2/6/2018

Ridder GROOTKRUIS Orde van Oranje-Nassau Voorzitter TheRightsForum CURRICULUM VITAE de PALESTIJNSE kwestie Over Dries van Agt

5/15/2012 2/6/2018

Melchior Treub MP (1851 - 1910)

Wikipedia

1/23/2018 1/23/2018

3/28/2014 12/11/2017

prof.dr. Hans Wijnberg MP (1922 - 2011)

12/4/2016 12/10/2017

Jacob 'Job' de Ruiter MP (1930 - 2015)

Knappe gereformeerde jurist met moderne opvattingen, die zijn studie volgde in Utrecht, maar na een loopbaan in de advocatuur en de rechtspraak hoogleraar was aan de VU. Vooral deskundig op het gebied ...

10/17/2015 12/8/2017

Doede Nauta MP (1898 - 1994)

1936-1968 : Hoogleraar in kerkgeschiedenis en kerkrecht Vrije Universiteit Amsterdam 1942-1943 en 1955-1956 : Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam

12/8/2017 12/8/2017

10/22/2017 12/8/2017

4/12/2016 12/8/2017

Lodewijk Caspar Valckenaer MP (1715 - 1785)

1771-1772 : Rector Magnificus Universiteit Leiden

1/4/2014 12/3/2017

Didericus van der Kemp MP (1731 - 1780)

"Dirk"

was appointed as professor of church history

9/3/2012 12/3/2017

1853: Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Hoogleraar scheikunde te Amsterdam vierde secretaris van de Hollandsche Maatschappij

9/7/2013 12/1/2017

1927 : Ingenieur scheikundige technologie TH Delft 1932 : Promotie TH Delft 10 november 1934-1959 : Werkzaam bij KSLA 1959-19xx : Hoogleraar Chemische Technologie TH Delft 1963-1971 : Hoogleraa...

11/27/2017 11/27/2017

1950 : Ingenieur werktuigbouwkunde TH Delft 1963 : Hoogleraar TH Twente

11/27/2017 11/27/2017

prof.dr.ir. Arjen Nawijn MP (1913 - 1999)

1938 : Ingenieur technische natuurkunde TH Delft 1939 : Res. 2e luitenant : krijgsgevangene Kgf no.7546 in Oflag 67 Neubrandenburg 1943 : Promotie TH Delft 24 mei : Hoogleraar Bandoeng : Hoog...

11/27/2017 11/27/2017

1958 : Promotie Universiteit Leiden 1966-1973 : Lector Technische Hogeschool Twente 1973-1985 : Hoogleraar Universiteit Twente 1986 : Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

11/27/2017 11/27/2017

1939 : Promotie Leiden 1954 : Hoogleraar Hogeschool Rotterdam 1963 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/27/2017 11/27/2017

1940 : Promotie Universiteit van Amsterdam - 3 juli 1964-1972 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/27/2017

1953 : Ingenieur vliegtuigbouwkunde TH Delft 19xx-1995 : Hoogleraar Universiteit Twente Zilveren Penning van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

11/25/2017 11/27/2017

prof.ir. Willem Bakker MP (1929 - 2003)

1952 : Ingenieur werktuigbouwkunde TH Delft 1965 : Promotie TH Delft 02 juni 1966-1991 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/27/2017

1964 : Promotie Amsterdam UvA - 8 juli 1965-1968 : Hoogleraar Universiteit Twente 1968-1992 : Hoogleraar Universiteit van Amsterdam 1992 : Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

11/27/2017 11/27/2017

prof. Arend Hennie Hulshof MP (1919 - 1989)

1945 : doctoraal examen economische wetenschappen NEH Rotterdam 13 december 1966-1970 : Hoogleraar TU Eindhoven 19xx-1984 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/27/2017 11/27/2017

11/26/2017 11/27/2017

1948 : Promotie Universiteit Utrecht 9 juli 1969 : Hoogleraar Universiteit Twente KWARTIERSTAAT

11/26/2017 11/26/2017

prof.dr. Cornelis Hoede MP (1936 - 2009)

1968 : Promotie TH Twente 19 december 1973-1979 : Lector Universiteit Twente 1980-2001 : Hoogleraar Universiteit Twente KWARTIERSTAAT

11/26/2017 11/26/2017

prof.dr. Willem Hessel MP (1921 - 1986)

1962 : Promotie Amsterdam VU 22.06 1964-1983 : Hoogleraar Universiteit Twente KWARTIERSTAAT

11/26/2017 11/26/2017

: Hoogleraar TU Eindhoven : Hoogleraar Systeemleer Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

getrouwd met Margaretha Annie Hendrika Boeijinga dochter van: Klaas Johannes Boeijinga & Klasina Grietje Verburg) , gescheiden

1/6/2017 11/26/2017

prof.ir. Jan Groot Wassink MP (1928 - 2017)

1954 : Ingenieur scheikundige technologie TH Delft 1965 : Lector, later Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

1950 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1964-1988 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

: Ingenieur Twente 1980 : Promotie Universiteit Twente 2008-2009 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

prof. Bob Greiner MP (1920 - 1969)

1963-1969 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

prof.ir. Barend L. de Goede MP (1943 - 2003)

1970 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1996 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/26/2017 11/26/2017

1950 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1955 : Doctoraal wiskunde Universiteit van Amsterdam 1962 : Promotie TH Eindhoven 29 juni 1964-1989 : Hoogleraar Twente 1989 : Ridder in de Orde van de...

11/26/2017 11/26/2017

prof.ir. Wiebe Draijer MP (1924 - 2007)

1953 : Ingenieur werktuigbouwkunde TH Delft 1963-1985 : Hoogleraar Universiteit Twente 1983-1985 : Rector Magnificus Technische Hogeschool Twente 1971-1974 : Lid Eerste Kamer der Staten Generaal ...

11/25/2017 11/25/2017

1947 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1975-1985 : Lector en Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

1939 : Ingenieur scheikundige technologie TH Delft 1946 : Promotie TH Delft 30 jan. 1966-1979 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof.ir. Jan C. Cool MP (1930 - 2012)

1957 : Ingenieur werktuigbouwkunde TH Delft : Lector TH Delft : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof. Willem Jan Caspers MP (1929 - 2010)

1960 : Promotie Universiteit Leiden : Lector Universiteit Groningen : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

1958 : Ingenieur scheikundige technologie TH Delft 1965 : Promotie TH Eindhoven 21 jun/sep ? : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

Prof. Dr. Derkje Suringa MP (1889 - 1970)

11/25/2015 11/25/2017

prof.drs. Coenraad Bron MP (1937 - 2006)

1973-1983 : Lector en Hoogleraar Universiteit Twente 1983-2000 : Hoogleraar Universiteit Groningen

11/25/2017 11/25/2017

Marinus Pieter Breedveld MP (1912 - 1997)

1936 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1948-1952 : Hoofd technische dienst Djawatan Radio Republik Indonesia 1952-1955 : Hoogleraar Bandung 1957-x : Hoogleraar TH Delft 1963-x : Hoogleraar U...

11/25/2017 11/25/2017

1973 : Promotie Universiteit Groningen 27 september 1976- : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof.ir. Dick Bosman MP (1929 - 2000)

1954 : Ingenieur elektrotechniek TH Delft 1954-19xx : werkzaam bij Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium 1969-1994 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof.dr. Petrus Boskma MP (1933 - 1986)

1960 : Promotie Universiteit Groningen 1963-19xx : Werkzaam Rijksuniversiteit Groningen 1974-1986 : Lector en Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof.dr. Gosse Age Bootsma MP (1933 - 1982)

1964 : Promotie Universiteit Utrecht 1978-1982 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

1971 : Promotie Utrecht 1976-1979 : Lector Universiteit Twente 1980-1997 : Hoogleraar Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

Bouwe Bölger MP (1928 - 2008)

11/25/2017 11/25/2017

prof.dr. Jan Bilderbeek MP (1943 - 2011)

1978 : Hoogleraar Financieel management en bedrijfseconomie Universiteit Twente

11/25/2017 11/25/2017

prof.dr. Adriaan Bantjes MP (1930 - 1999)

11/25/2017 11/25/2017

George Karel Niemann MP (1823 - 1905)

11/22/2017 11/22/2017

11/22/2017 11/22/2017

8/23/2012 11/20/2017

dr. Dirk de Vries Reilingh MP (1872 - 1920)

11/20/2017 11/20/2017

prof.dr. Cornelia Elizabeth Visser MP (1908 - 1987)

"Lies", "Cornelia Elisabeth Visser", "Cornelia Elizabeth Visser"

EERSTE vrouwelijke hoogleraar geschiedenis in Nederland

11/20/2017 11/20/2017

NRC 05-06-2000 Overleden Annie Nicolette Josephus Jitta 95 jaar wed./wednr. van Carel Zadoks 17-12-1904 Amsterdam 30-05-2000

2/1/2009 11/20/2017

dr. Arie van der Zwan MP (1907 - 1999)

11/20/2017 11/20/2017

prof. Henricus Cornelius Rümke MP (1893 - 1967)

"Hen"

RÜMKE, Henricus Cornelius (1893-1967) Rümke, Henricus Cornelius, psychiater (Leiden 16-1-1893 - Zürich (Zwitserland) 22-5-1967). Zoon van Christian Ludwig Rümke, huisarts, en Cornelia Gerardina Kips....

12/27/2013 11/20/2017

Joseph Serrurier MP (bef.1668 - bef.1742)

"Josephus Serrurier"

18-01-1742 Beroep: professor medicinae etc. in de academie binnen Utrecht

11/4/2017 11/20/2017

Carl Wilhelm Vollgraff MP (1876 - 1967)

Vollgraff was de zoon van de Brussels hoogleraar Latijn Johann Christoph Vollgraff. Hij begon zijn studie klassieke letteren in Brussel waarna hij in Utrecht, Göttingen en Berlijn (Wilamowitz) verbleef...

8/16/2010 11/20/2017

4/20/2011 11/20/2017

prof.dr. Pieter Jan Bouman MP (1902 - 1977)

1959-1960 : Rector Magnificus Universiteit Groningen

11/20/2017 11/20/2017

Profielfoto genomen 1953: Oudezijds Achterburgwal 100, Amsterdam

1/30/2015 11/20/2017

1885-1886 : Rector Magnificus Universiteit Groningen

3/13/2014 11/20/2017

prof. Johan Christoph Boland MP (1914 - 1984)

11/19/2017 11/19/2017

prof.dr. Geert Boering MP (1929 - 2015)

11/19/2017 11/19/2017

11/19/2017 11/19/2017

1957 : Lid Kon. Hollandsche Mij der Wetenschappen : Hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde en Israëlitische oudheden Universiteit van Amsterdam 1973 : Haarlemse Voordracht ‘Uit het Hebreeuws in...

11/19/2017 11/19/2017

11/15/2015 11/19/2017

prof.dr. Petrus de Boer MP (1841 - 1890)

1882-1883 : Rector Magnificus Universiteit Groningen

11/19/2017 11/19/2017

prof.dr. Floris de Boer MP (1846 - 1908)

1895-1896 : Rector Magnificus Universiteit Groningen

10/20/2017 11/19/2017

1/27/2008 11/19/2017

prof.dr. Adriaan Blaauw MP (1914 - 2010)

Zie Wikipedia...

4/12/2015 11/19/2017

Henk Beyen MP (1901 - 1965)

Zie Wikipedia...

2/3/2015 11/19/2017

1977 : Doctoraal Nijmegen 1989 : Promotie Amsterdam UvA 15 dec 1991-1995 : Hoogleraar Universiteit Twente 1995-1999 : Hoogleraar Universiteit Groningen 1999-2012 : Hoogleraar Universiteit Amste...

11/19/2017 11/19/2017

11/19/2017 11/19/2017

11/19/2017 11/19/2017

11/19/2017 11/19/2017

prof. Jakob Pieter Kruijt MP (1898 - 1975)

12/19/2014 11/19/2017

prof.dr. Johan Willy Barents MP (1921 - 1992)

1/8/2009 11/19/2017

prof.dr. Reinout Bakker MP (1920 - 1987)

11/19/2017 11/19/2017

Petrus van Limburg Brouwer MP (1795 - 1847)

5/13/2013 11/19/2017

11/19/2017 11/19/2017

11/18/2017 11/18/2017

11/17/2017 11/17/2017