Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hoogleraren in de familie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

---2015-feb-19-do-07:31+GMT-autumn-time--DM--jMVu--medewerking, aanvulling en completering welkom via document- e/o profiel-linking of discussie-bijdrage.

voorwoord, inleiding en toelichting

Hoogleraar of Professor wordt je na benoeming door ... aan een der faculteiten van 'n Universiteit of Hogeschool. Met die laatste bedoelt men in Nederland meestal een van de huidige TU's, de technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente of de WUR in Wageningen, vroeger de Landbouwhogeschool; dat was nog voordat ook HBO-instellingen/huidige hogescholen in Nederland hun docenten lector gingen noemen en ingenieurs -ing's- diplomeerden.

Vooralsnog hier een lijst van onderwijs-instellingen die reeds lang geleden gerenommeerd waren vanwege het niveau van hun hoogleraren. Sommige professoren hebben, dankzij hun wetenschappelijke reputatie, aantal en beroeps-niveau van afgestudeerden in hun kennis-gebied fors doen toenemen of hen kansen op bijzondere carrieres geboden en zijn daarmee voor hun vakgebied van bijzondere betekenis. Voorwaarde daarvoor is de mogelijkheid onafhankelijk wetenschap te bedrijven en in kennisontwikkeling niet belemmerd te worden door subsidievoorwaarden, sponsoring of octrooiering.

leeropdrachten

---tekst nog concipieren---

Nederland

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Leiden

Universiteit van Utrecht - sinds 1636

ZIe project-pagina

Rijksuniversiteit Groningen

NL: De RUG kent sinds haar oprichting -year- veel hoogleraren die baanbrekende onderzoeksresultaten behaalden. Hier enkelen in 't voetlicht:

 • Johann BERNOULLI ‧ 1667-1748 ‧ Zwitserland ‧ wiskundige ‧ 1695: aanstelling als hoogleraar - years: vond oplossing van het Brachystochrone probleem ‧
 • Petrus CAMPER ‧ 1722-1789 ‧ Medicus ‧ 1763: aanstelling als hoogleraart Theoretische geneeskunde, Anatomie, Chirurgie & Botanie - Bekend als heldere & levendige docent ‧ Tijdens z'nhoogleraarschap in Groningen was het aantal afgestudeerden bijna driemaal zo hoog als in het voorgaande decennium ‧
 • Ubbo EMMIUS ‧ Deu~Ger~All ‧ 1547-1625 ‧ 1e Rector Magnificus ‧ 1595: Groningen ‧ 1614: hoogleraar Grieks & geschiedenis ‧ ook: Rector Magnificus vd nieuw opgerichte Universiteit  ‧
 • Sibrandus STRATINGH ‧ 1785-1841 ‧ Hoogleraar scheikunde en technologie ‧ 1801: met vriend Theodorus van S. oprichting in het ‘Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen’ ‧ 1824: benoemding tot hoogleraar in de algemene, toegepaste en pharmaceutische scheikunde ‧ Beroemd om z'n experimenten met 'n eigen ontworpen stoomrijtuig, waarmee hij een proefrit maakte door de straten van Groningen ‧
 • Theodorus van SWINDEREN ‧ 1784-1851 ‧ Groningen ## - Hoogleraar Natuurlijke historie ‧ na.1799: student in Groningen - als student oprichter Koninklijk Natuurkundig Genootschap ‧ 1814: benoeming hoogleraar in Natuurlijke Historie ‧
 • Jacobus KAPTEYN ‧ 1851-1922 ‧ Hoogleraar Sterrenkunde - Gedrurende zijn loopbaan als hoogleraar astronomie in Groningen hield Kapteyn zich bezig met de bepaling van de structuur van ons Melkwegstelsel. Door zijn ontdekking van 'sterstromen' is hij een van de belangrijkste astronomen van zijn tijd geworden ‧
 • Herman van HALL ‧ 1801-1874 ‧ Hoogleraar plantkunde en landhuishoudkunde - Tijdens zijn hoogleraarschap aan de Groningse universiteit legde hoogleraar Herman van Hall de basis voor een landhuishoudkundige school, die als Van Hall Instituut nog altijd bestaat ‧
 • Gerard HEYMANS ‧ 1857-1930 ‧ Grondlegger van de Psychologie in Nederland ‧ Hoogleraar psychologie Gerard Heymans richtte in 1892 het eerste psychologische laboratorium in Nederland op. In dit laboratorium deed hij onderzoek op het terrein van de algemene psychologie, zoals bijvoorbeeld op het gebied van gezichts-bedrog ‧ grootste bekendheid door z'n onderzoek naar de leer van de menselijke verschillen of karakterkunde ‧
 • Arnold Frederik HOLLEMAN ‧ 1859-1953 ‧ scheikundige ‧
 • Johan HUIZINGA ‧ 1872-1945 ‧ Cultuurhistoricus ‧ 1891-1895: studie Nederlandse & Oosterse talen en letteren a/d universiteit Groningen ‧ 1905: hoogleraar geschiedenis in Groningen ‧ na.1915: hoogleraar alg.geschiedenis & politische aardrijkskunde te Leiden ‧ 1919 Leiden : voltooiing beroemdste werk Herfsttij der Middeleeuwen ‧
 • Jantine TAMMES ‧ 1871-1947 ‧ 1e vrouwelijke hoogleraar Groningen ‧ 1890: bij aanvang van haar studie telde de Groningse universiteit 11 vrouwelijke studenten op 'n totaal van 415 ‧ verwierf internationale bekendheid met publicaties over genetisch onderzoek in de plantkunde, die aanleiding gaven haar 'n ERE-doctoraat te verlenen ‧ 1e vrouwelijke hoogleraar in Groningen en de tweede in Nederland ‧
 • Albert Egges van GIFFEN ‧ 1884-1973 ‧ Hoogleraar Archeologie ‧ Albert van Giffen richtte in 1920 het Biologisch-Archeologisch Instituut op. Met zijn opgravingen bij Ezinge in de jaren twintig verrichtte hij baanbrekend werk ‧ Eerste vroeghistorische dorpsstructuur in zijn geheel blootgelegd ‧
 • Frits ZERNIKE ‧ 1888-1966 ‧ Nobelprijswinnaar ‧ Frits Zernike werd na zijn studie in Amsterdam assistent in Groningen van de astronoom J.C. Kapteyn. In de jaren dertig resulteerde zijn onderzoek in de fasecontrastmethode, waarmee de structuren van preparaten beter zichtbaar werden ‧ 1953: Nobelprijs  ‧
 • Bernard Victor Aloysius RÖLING ‧ 1906-1985 ‧ Polemoloog ‧ Bernard Röling was de oprichter van het eerste Criminologisch Instituut in Nederland ‧ 1949: benoeming tot hoogleraar strafrecht, strafvordering en criminologie te Groningen, waar hij in 1962 het Polemologisch Instituut oprichtte, om oorzaken van oorlog en voorwaarden voor vrede te onderzoeken ‧

Rotterdam

NIJMEGEN - gld - NLD

Maastricht

Technische & Landbouw Hogescholen ~ Universiteiten

Delft

Eindhoven

Twente/Enschede

Wageningen -agricultural- University R.... sinds 18C

Universiteit van Glasgow

Deze bladzijde uit the~infinite~book~of~people~in~the~world~of~mankind~&~other~species~ draag ik op aan professores Louis SCHOONHOVEN voor z'n steun ouders te overtuigen dat een studenten-senaats-functie zin heeft en Anne van de BAN, die mij als biologe tot 't voorlichtingsvak wist te verleiden en die ik tot op de dag van vandaag dankbaar ben voor die suggestie, gedaan met 'n biertje bij 't haardvuur onder 'onze' godinne CERES… Maar nog meer Wageningse hoogleraren hebben mij tijdens mijn individu-biologie-richting aan de Landbouw Faculteit geleerd kritisch te zijn en blijven t.a.v. wat statistisch dan wel logisch lijkt, maar in de praktijk bij de eerste-de-beste-pretest door de mand kan vallen... als rotte appelen, zullen we maar zeggen.