Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Inkoon maatilat - Ingås hemman.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Henrik Klasson Tötterman (c.1665 - 1724)
  Vigda 1699-06-18 Lojo s:n Wellans Hindrich Claasson och Billskog Grijpz hemman Anna Larsd:r. Begravd 1724-07-12 Bildskog Hinrich Claesson 7. Hindrick Claësson. Sonsonen Henrik Johansson antar namnet Tö...
 • Johannes Eriksson (1709 - d.)
  20.6.1709 Strand Erich Carin Larsdr: Johannes
 • Erik Eriksson (1707 - d.)
  20.10.1707 Strand Erich Carin Erich
 • Lars Eriksson (sl. Strandberg) (1705 - 1746)
  Källa: Alf Brenner - Ingå, Fagervik, Degerby, volym II, s. 369 - Strand - bonde " 1724-1748 Lars Eriksson. S. nämndeman 1737: skatterättsrestitution 1741. G.m. Elin Henriksdotter. -- Ingå Strand 17...
 • Chirstin Eriksdotter (1703 - 1703)
  3.10.1703 Strand Erich Carin Chirstin* 8.11.1703 Strand Ett barn Chirstin Erichzdr: alkup - MAKSU_D:R: 2 alkup - MAKSU_ÖRE: 16 ---------------------------------------------------...

Projektin tarkoituksena on keräta Inkoon maatilat ja niitten omistajat samaan paikkaan. Pääpaino on 1930- luvun tilanteessa. Sisältää myös Inkooseen liitetyn entisen Degerbyn kunnan tilat.

INKOO RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS http://www.inkoo.fi/files/934/rakkultymp_191012_aa_1_.pdf

Inkoo - https://fi.wikipedia.org/wiki/Inkoo

Ingå - http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/srk?CMD=SRK&ID=123&TYPE=HTML...

Degerby - https://fi.wikipedia.org/wiki/Degerby

Sukutilat webissä http://www.sarka.fi/muuta/sukutilat-webissa/

 • Kylä Bjurs - Tilan nimi Bjurs

Arthur Wilhelm Grönberg

Sigrid (Sissan) Maria Grönberg

Billskogin kylä ja kulttuurimaisema

Billskogin kylän rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti Enbackabergetin reunaan. Niiden eteläpuolitse kulkeva tielinja vastaa Rantamaantien täällä 1700-luvulla saamaa linjaa. Porkkalan vuokra-aika on täälläkin jättänyt jälkensä rakennettuun ympäristöön. Rinteen laella ovat kolmen tilan, Gropasin, Gripsin ja Bökarin talouskeskukset. Niiden asuinrakennukset on jouduttu joko rakentamaan uudestaan tai perusteellisesti korjaamaan vuoden 1956 jälkeen. Merkittävin ja maisemassa näkyvimmin sijoittuva on Bökarsin 1932 rakennettu taitekattoinen komea asuintalo. Siihen liittyy pieni päivätyöläisten mökki ja sauna. Gripsin asuinrakennus on myöhemmin uusittu, tilaan kuuluu kaunis, 1792 rakennettu, osin harmaakivinen ja osin tiilirakenteinen vilja-aitta sekä työväenasunto. Muista erillään on Mårdbackan taitekattoinen, 1930-luvullakin rakennettuna yhä jugendvaikutteinen asuinrakennus. (Putkonen 2005)

 • Kylä Billskog - Tilan nimi Bakar

Johan Emil Lemström Alma Vilhelmina Lemström

 • Kylä Billskog - Tilan nimi Bökar.

August Edel Engelbert Nordström

Ingeborg (Ingrid) Nordström (Tötterman)

 • Kylä Billskog - Tilan nimi Frostas

Frans Fredrik Frostell

Bertha Ottilia Frostell

 • Kylä Billskog - Tilan nimi Grips

Johan Engelbert Nordström

Sigrid Sofia Nordström

 • Kylä Billskog - Tilan nimi Smeds

Arthur Theodor Lindström

Einar Isidor Lindström

Brännbollstad Brännbollstadin talouskeskus on kangasmetsää kasvavan harjanteen laidassa. Kaksikerroksinen rapattu päärakennus vuodelta 1911 muutettiin nykyasuunsa 1932 arkkitehti Ole Gripenbergin suunnitelmien mukaan. Puistossa on Gripenbergin piirtämä doorilainen huvimaja. Talouspiha on erillään asuinrakennuksesta. Siihen kuuluu poikkeuksellisen hienosti ja koristeellisesti detaljoitu, ilmeisesti 1800-luvun lopusta oleva tilanhoitajan tai työväen asuinrakennus.

 • Kylä Bollsta - Tilan nimi Brännbollstad.

Arthur Schwalbe

Agda Emilia Schwalbe

 • Kylä Bollstad - Tilan nimi Myrans,

Gustaf Emil Grönholm

 • Kylä Bollstad Tilan nimi - Norrby

Bernhard Leonard Berglund

Agda Alina Berglund

Bredsin kylä ja Nedergård Kantatieltä tarkastellen muodostavat Bredsin kylän kaksi tilaa sekä Utanåkerin Nedergård maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Erityisesti Bredsin Stor- ja Lill-Breds (entiset Övergård ja Nedergård) ovat eräänlainen portti tien molemmin puolin. Lill-Breds ja Utanåkerin Nedergård liittyvät myös historiallisesti yhteen. Molemmat olivat Uudenmaan jalkaväkirykmentin Inkoon komppanian virkataloja, edellinen vääpelille, jälkimmäinen kapteenille osoitettuna. Stor-Bredsin satulakattoinen päärakennus on 1810-20-luvuilta. LillBreds(Nedergård) lunastettiin yksityisomistukseen 1920. Huomattavin osan tilan rakennuskannasta on kuitenkin sen vuokra-ajalta, 1800-luvulta.

 • Kylä Breds - Tilan nimi Lill Breds.

Valfrid August Grönholm

Amanda Matilda Grönholm (Lindholm)

 • Kylä Breds -Tilan nimi Stor Breds

Siri Köhler

Greta Köhler

 • Kylä Bredslätt - Tilan nimi Snobbers

Juho Oskari Juhonpoika Rekola

Emma Maria Manessentytär Rekola

 • Kylä Bredslätt - Tilan nimi Skeppars.

Karl Evert Österholm

Klara Edelia Österholm

 • Kylä Dali - Tilan nimi Kalas

Karl Edvard Strömberg

Elsa Emilia Strömberg (Söderling)

 • Kylä Dali - Tilan nimi Smeds.

Ivar Sundman

Siiri Sundman

 • Kylä Dam Tilan nimi - Dams

Karl Oskar Damén

 • Kylä Degerby - Tilan nimi Höckers

Emil Tverin

 • Kylä Degerby - Tilan nimi Ollas

Hugo Edvard Tverin

Elsa Twerin (Österman)

 • Kylä Elsjön - Tilan nimi Mellangård.

Ivar Julius Holmberg

Edith Ellen Holmberg

 • Fagervik

Edvard Viktor Eugen Hisinger

 • Kylä Finnböle - Tilan nimi Kvarnkulla

Gustaf Axel Kvarnström

Anna Linnea Kvarnström (Siggberg)

 • Kylä Finnböle - Tilan nimi Skräddars

Karl Selim Siggberg

Ingrid Malvina Siggberg (Damén)

 • Kylä Gunnarbacka - Tilan nimi Vinkers.

Karl August Högström

 • Kylä Gråmarböle - Tilan nimi Griss

Gustaf Vilhelm Nyman

Anna Wilhelmina Nyman

 • Kylä Gråmarböle -Tilan nimi Borgas

Amanda Charlotta Karell (Dahl)

 • Kylä Gumböle -Tilan nimi Lassa

Karl Gustaf Carlsson Damén

Ida Maria Damén

 • Kylä Gumböle - Tilan nimi Stackats

Ines Irene Sellman

 • Kylä Halvdels - Tilan nimi Brasis

Klara Matilda Bäckman

 • Kylä Hovgård - Tilan nimi Storgård

Edvin Klockars

Edit Klockars

Ingarskilan kyläIngarskilan kylä on ryhmittynyt Ingarskilanjoen viljelylaaksoa täplittäville metsäharjanteille, jokea myötäilevän
maantien varteen. Kylän sijainti on maisemallisesti hyvinkin edustava, mutta useimpien sen talouskeskusten rakennuskanta on vahvasti uusiutunut. Vain pareittain tien varressa olevat Jönis ja Hinders ovat säilyneet pääosin perinteisessä asussaan. Jönisin rakennukset tuhoutuivat hieman 1800-luvun puolivälin jälkeen. Uusi asuinrakennus valmistui 1870 ja sai nykyisen asunsa viimeistään 1950-luvun lopun korjaustöissä. Navettatalli on näkyvästi aivan tiessä kiinni. Hindersin päärakennus on sekin 1800-luvun lopusta, 1890-luvulta, ja on saanut nykyasunsa laajennuksessa 1925. Erityisen kauniita ovat tilan tien eteläpuolelle sijoitetut talousrakennukset, erityisesti kalkkihiekkatiilinen, yläosiltaan koristeellinen navetta vuodelta 1928.

 • Kylä Ingarskila. - Tilan nimi Hinders

Edil Johannes Fagerström

Anna Irene Fagerström

 • Kylä Ingarskila. - Tilan nimi Jofs.

Karl Alfred Lemström

Olga Maria Lemström (Avellan)

 • Kylä Ingarskila -Tilan nimi Jönis

Karl Herman Damén

Tyyne Elisabet Damén

 • Kylä Ingarskila - Tilan nimi Knuts

Gabriel August Grönholm

Naima Ingeborg Grönholm

 • Kylä Ingarskila - Tilan nimi Malmgård

Karl Edvin Fagerström

 • Kylä Innanbäck - Tilan nimi Grinders.

August Runar Grönholm

 • Kylä Innanbäck - tilan nimi - Gunnars

Selma Adolfina Damén (Wikström)

Frans Fridolf Damén

 • Kylä Johannesberg - Tilan nimi Johannesberg

Uno Alarik Hildén

Gertrud Elise Hilden

 • Kylä Kalkulla - Tilan nimi Kalkulla

Henrik Arthur Alexander Forsman

Maria (May) Augusta Forsman

 • Kylä Knappa -Tilan nimi Masa

Artur Vilhelm Nyberg

Karin Maria Nyberg

 • Kylä Knappa - Tilan nimi Peijan

Thure Edvin Lindholm

 • Kylä Knappa. - Tilan nimi Rådders ja Sveins

Robert Johannes Nystén

Signe Nystén (Sundell)

 • Kylä Koppadnäs - Tila Kopparnäs.

Hannes Lind

Mary-Ann Lind

 • Kylä Kusans - Tilan nimi Nedergård.

Henrik Alfred Enberg

Maria Elvina Enberg

 • Kylä Kusans - Övergård

Johan August Malmberg

Maria Carlsdotter Malmberg

 • Kylä Kåxby - Tilan nimi Ers

Karl Edvard Röman

Sigrid Dagmar Röman

 • Kylä Kåxby -Tilan nimi Inis

Klas Oskar Lindroth

Alexandra Viktoria Lindroth

 • Kylä Kämpbacka - Tilan nimi Kårs

Edil Vitalis Nystén

Ines Maria Nystén

 • Kylä Kämpbacka - Tilan nimi Nygrannas

Edvin Nystén

Ester Nystén (Rosendahl)

Johan Andersson

 • Kylä Kärri - Tilan nimi Skräddars

Valter Edvin Österman

Margit Ingeborg Österman

 • Kylä Krämars - Tilan nimi Krämars

Knut Emil Nordström

Astrid Sofia Nordström (Lundqvist)

 • Kylä Linkulla - Tilan nimi Teira

John Fredrik Hildén

Ellen Aurora Hildén

 • Kylä Linkulla - Tilan nimi Hyllesåker

August William Siggberg

Elsa Linnea Siggberg

 • Kylä Långvik -Tilan nimi Marieberg

Maria Karolina Candelin

Herbert Georg Ferdinand Granberg

 • Kylä Lågnäs - Tilan nimi Grotas

Karl Gustaf Westerholm

Anna Irene Westerholm

 • Kylä Lågnäs - Tilan nimi Vesterby

Vilhelm Fredrik Wikström

Aina Mathilda Wikström (Björkman)

 • Kylä Måsaböle - Tilan nimi Måsaböle

Karl Frans Lindholm

Ida Karolina Lindholm

 • Kylä Malmi - Tilan nimi Skytters

Ossian Johannes Karsten

Naëma Sofia Karsten

 • Kylä Näsby - Tilan nimi Kryckel

Fredrik Verner Wester

Ines Emelia Wester

 • Kylä Pålsböle - Tilan nimi Pålsböle

Thure Jarl Mangström

Elsa Elina Mangström

 • Kylä Pålsböle - Tilan nimi Östergård

Alma Erika Wasström

 • Kylä Rankila - Tilan nimi Bäckars

Emil Wilhelm Karell

Ingrid Wilhelmina Karell (Fagerström)

 • Kylä Rankila - Tilan nimi Hennings

Gunnar Alfred Damén

 • Kylä Rankila - Tilan nimi Smeds

Algot Rickard Teodor Wasström

Edith Wilhelmin Wasström (Holmbom)

 • Kylä Rådkila - Tilan nimi Nygrannas

Hugo Ernfrid Strömberg

Signe Maria Strömberg (Bäckman)

 • Kylä Rådkila. - Tilan nimi Klefbacka.

Oskar Hagström

Olga Elisabeth Hagström (Lemström)

 • Kylä Rådkila - Tilan nimi Skallas

Rainer Fredrik Kasimir Grönholm

Agda Alexandra Grönholm (Tötterman)

 • Kylä Rådkila - Tilan nimi Jäfvurs

Aksel Nyberg

Dagmar Irene Nyberg

 • Kylä Siggböle - Tilan nimi Solgår

Henrik Uno Damén

Fanny Emilia Damén (Ekholm)

 • Kylä Siggböle - Tilan nimi Bisa

Frans Julius Damén

 • Kylä Sonasund - Tilan nimi Sonasund.

Johan Reinhold Nylund

Kristina Wilhelmina Lönnberg

 • Kylä Svartbäck - Tilan nimi Sundvik

Gunnar Fredrik Bredenberg

Anna Maria Bredenberg

 • Kylä Svartbäck - Tilan nimi Svartbäck

Alf Brenner

Cissi Brenner

 • Kylä Stormora - Tilan nimi Stormora

D. M. Collin

Marta Collin

 • Kylä Stubböle - Tilan nimi Bässiars

Johannes Robert Bäckman

Hulda Malvina Teresia Bäckman

 • Kylä Stubböle - Tilan nimi Bocks

Johan Julius Karell

Aina Alina Karell

 • Kylä Stubböle - Tilan nimi Skattbondas

Karl Gustaf Fagerström

Edith Irene Fagerström (Grönlund)

 • Kylä Tvär - Tilan nimi Bärgkulla

Ernst Hugo Bergman

Alina Wilhelmina Bergman

 • Kylä Torp -Tilan nimi Torp

Rabbe Henrik Wrede af Elimä

Ester Matilda Wrede af Elimä

 • Kylä Tähtelä - Tilan nimi Kråkars.

John Ivar Ekholm

 • Kylä Tähtelä - Tilan nimi Ragnvalds

Richard Isidor Heinström

Vynne Alfhild Heinström

>* Kylä	Tähtelä - Tilan nimi	Teira.

Karl Alfred Holmbom

Lydia Maria Adolfina Holmbom (Fagerström)

 • Kylä Utanåker - Tilan nimi Nederby

Frans Fridolf Strömberg

 • Kylä Vassböle - Tilan nimi Jofs

Edvin Söderling

 • Kylä Vassböle - Tilan nimi Labba

Ida Alina Karell (Wasström)

 • Kylä Vassböle - Tilan nimi Lassa

Frans Wasström

Aina Maria Wasström (Forssell)

 • Kylä Vassböle - Tilan nimi Ribbers

Gustav Emil Nordström

Jenny Konstansia Sofia Nordström

 • Kylä Vestanby - Tilan nimi Vestanby

John Waldemar Siggberg

Naima Helena Siggberg

 • Kylä Vesterkulla - Tilan nimi Heimgårds

Jenny Anna Agnes Bäcklund

 • Kylä Vesterkulla - Tilan nimi Vestergård

Tor Ragnwald Heinström

Alli Adolfina Heinström

 • Kylä Väster-Solberg - Tilan nimi Groftans

Johan Emil Manelius

Aina Emelia Manelius

 • Kylä Väster-Solberg - Tilan nimi Labbas

Oskar Edvin Österman, V-Solberg Tyris

Ida Adelia Österman (Söderling), Täkter Svenskas > V-Solberg Labba

 • Kylä Väster-Solberg - Tilan nimi Skinnars

Karl Elis Westermarck

Agnes Elisabeth Westermarck (Lindén)

 • Kylä Väster-Solberg - Tilan nimi Tyris

Karl Valdemar Österman

Anna Dagmar Österman (Lemström)

 • Kylä Ålkila - Tilan nimi Smeds

Lars Oskar August Österholm

 • Kylä Österkulla - Tilan nimi Fagervik

Constance Maria Hisinger

 • Kylä Österkulla - Tilan nimi Vestergård

Karl Oskar Biström

Minna Alina Augusta Biström

 • Kylä Österkulla - Tilan nimi Östergård

August Edvard Österman

 • Kylä Öster-Solberg - Tilan nimi Lillungs.

Ines Alina Österholm