Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

JCJL : Java-China-Japan-Lijn N.V. · 1902-1947 ·

Project Tags

view all

Profiles

 • Petrus / Pieter Bernardus de Ruijter (1894 - 1977)
  Gezagvoerder JCPL: Java-China-Paket-Lijnen... te .. WWII: TJISALAK, TJIKARANG, TJISALAK, TJIMANOEK en WATERLAND
 • Joseph Naerebout (1916 - d.)
  : Gezagvoerder JCJL: Java-China-Japan Lijn WWII : m.s. TJINEGARA WWII : m.s. TJISADANE K.B. 5 sep 1945 № 29 : Kruis van Verdienste Diverse wateren - meer dan twee jaren op moedige en bele...
 • Jacobus ● Naerebout (1895 - d.)
 • Hendrik Roelink (1891 - 1937)
  1908 : Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
 • Douwe Pals (1889 - d.)
  Gezagvoerder JCJL: Java-China-Japan Lijn

JCJL : Stoomvaart Maatschappij Java-China-Japan-Lijn N.V. · 1902-1947 ·

historie
 • 1902-1947 : JCJL : Java-China-Japan Lijn of RIL : Royal Interocean Lines
 • 1902-1970 : De KJCPL : Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. was een Nederlandse rederij gevestigd Amsterdam. De rederij onderhield scheepvaartverbindingen tussen Indonesië (Java) en China en Japan
 • 1947 : samen met KPM : Kon. Paketvaart Mi oprichting van JCP : Java-China-Paketvaart. Die heeft ook diensten heeft op Australië en andere gebieden van het Pacificgebied en Z.O.-Azië: Japan, Filipijnen, Maleisië, West, Zuid en Oost-Afrika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en India
 • 1967 : fusie KJCPL en KPM tot KJCPL
 • 1970 : fusie KJCPL met vier andere Nederlandse rederijen tot NSU : de Nederlandsche Scheepvaart Unie
 • 1977 : NSU wordt Nedlloyd
bronnen-documentatie-informatie

ACTORES

● medaille Koninkilijk bewijs van erkentelijkheid

RvC : raad van commissarissen
 • Ernst HELDRING · x· directie KNSM - oprichter
directie - management
gezagvoerders

——A——

——B——

——D——

——G——

——H——

——K——

——L——

 • W.H. LAP · x · w:1918

——M——

 • P. MEERMAN · x · w:1929

——N——

——P——

 • Douwe PALS · x · w:1928
 • S. PANDER · x · w:1911
 • Henrik PUNT · x · &1947 Anna Aletta Senstius · Kota Radjah 17 sep 1912-x

——R——

——S——

——V——

——W---

 • Johannes Cornelis WALTER · Den Helder 17 seo 1903-x ·
 • C.J. van de WATERING · x · w:1936
 • P. WEIDER · x · w:1930
 • H. van WIJCK JURRIAANSE · x · w:1909
 • L.A. WILLEMSE · x · w:1939

——Z——

scheepsartsen
 • N. CNOPIUS · ·

werknemer Kon.Java-China-Paketvaart Lijnen NV

Schepen

——A——

——T——

⎈ VAN DER HELST ex Empire Sydney

⎈ m.s. TJIBADAK · 1929

 • Jan Cornelis Gerardus de GRAAFF

⎈ s.s. TJIBODUS ·

 • 1910 : P. ZWART

⎈ s.s. TJILIWONG ·

 • 1909 : H. van WIJCK JURRIAANSE

⎈ TJITJALENGKA · 1939

⎈ TJISAROEA · 1926

⎈ TJISALAK · 1917

⎈ TJISADANE · 1931

⎈ TJINEGARA · 1931

⎈ TJIMANOEK · 1911

⎈ TJILEBOET · 1918

⎈ TJIKANDI · 1921

⎈ TJIBESAR · 1922

⎈ TJIBADAK · 1929

——2023-XII-12——jMVu-cum-suis——