Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Apie Kiemėnų kaimo praeitį, dabartį ir gyventojus.

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Kiem%C4%97nai]

Kiemėnų (Miškinių) kaimo dalyje gyveno

Ūkininkai

BRAZAUSKAI

Jokūbas Brazauskas

Jokūbas Brazauskas

DANISEVIČIAI

Jonas Danisevičius (Danusevičius)

DVYLIAI

Benigna Dvylienė

Benigna Sasnauskienė

PALIULIAI

Jurgio Paliulio sūnus Juozapas Paliulis

Juozapas Paliulis

GRIGELIONIAI

Jurgio Paliulio žentas Juozapas Grigelionis

Juozapas Grigelionis

JANULEVIČIAI

Jonas Janulevičius

Jonas Janulevičius

KAUPAI

Benignos Sasnauskienės Dvylienės žentas Kazimieras Kaupas

Kazimieras Kaupas

MALDUČIAI

Antanas Maldutis

REŠEVIČIAI

Antanas Reševičius

Antanas Racevičius

RIMKŪNAI

Simono Rimkūno našlė Elena Griauzdienė

Elena Griauzdienė

SAMULIONIAI

Nikodemas Samulionis

Nikodemas Samulionis

SKVIRECKAI

Antanas Skvireckas

Antanas Skvireckas

STAŠKEVIČIAI

Juozapas Staškevičius (mirė 1931 m.)

Juozapas Staškevičius

Teodora Staškevičienė

Teodora Staškevičienė

TRINSKIAI

Paulina Trinskienė

Paulina Trinskienė

VELYKIAI

Ignacas Velykis

Apie Kiemėnų kaimo praeitį, dabartį ir gyventojus.

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Kiem%C4%97nai]

Kiemėnų dvaras ir kaimas 18 a. priklausė Biržų kunigaikščiams Radviloms.

Pagal 1775 m. Upytės pavieto dūmų surašymo duomenis Kiemėnų dvaras ir 3 dūmai Kiemėnų kaime buvo duoti ponui Kušeliauskui. Kiemėnų kaime buvo dar 21 dūmas, kuris atrodo priklausė Saločių dvarui.

Pagal 1786 m. Biržų kunigaikštystės valdų žemėlapį kunigaikščiams Radviloms priklausė Saločių dvaras ir miestelis, Morkūnų, Ratkūnų, Majėnų, Limparų, Kiemėnų kaimai ir dalis Deveitonių kaimo.

1795 m. Kiemėnai priklausė Mykolui Kosakovskiui.

Kaime buvo 32 valstiečių ūkiai, 5 ūkiuose gyveno laisvieji ūkininkai, dar 5 ūkiuose bajorai.

Kiemėnų kaime gyveno

ATKOČIŪNAI

Kazimiero sūnus Kazimieras Atkočiūnas (maždaug 30-40 metų amžiaus) minimas 1795 m. surašyme.

Ūkininkas.

Žmona Ieva.

Kazimiero vaikai: Kazimieras, Anastazija, Jonas, Marijona.

Taip pat ūkyje minimas Kazimiero brolis Jonas ir svainė (žmonos sesuo?) Ona Rostaitė? (Rostowna).

BITINAI

Povilo sūnus Stanislovas Bitinas (maždaug 38 metų amžiaus) minimas 1795 m. surašyme.

Ūkininkas.

Žmona Elena.

Stanislovo duktė Ona.

Povilo sūnus Antanas Bitinas (maždaug 36 metų amžiaus) minimas 1795 m. surašyme.

Ūkininkas.

Žmona Apolonija.

Stanislovo vaikai Marijona, Juozapas, Fortūnatas, Monika.

Ūkyje taip pat gyveno brolis Jokūbas Bitinas.

20 a. Kiemėnuose gyveno

Kiemėnų (Miškinių) kaimo dalyje gyveno

Ūkininkai

BRAZAUSKAI

Jokūbas Brazauskas

Jokūbas Brazauskas

DANISEVIČIAI

Jonas Danisevičius (Danusevičius)

DVYLIAI

Benigna Dvylienė

Benigna Sasnauskienė

PALIULIAI

Jurgio Paliulio sūnus Juozapas Paliulis

Juozapas Paliulis

GRIGELIONIAI

Jurgio Paliulio žentas Juozapas Grigelionis

Juozapas Grigelionis

JANULEVIČIAI

Jonas Janulevičius

Jonas Janulevičius

KAUPAI

Benignos Sasnauskienės Dvylienės žentas Kazimieras Kaupas

Kazimieras Kaupas

MALDUČIAI

Antanas Maldutis

REŠEVIČIAI

Antanas Reševičius

Antanas Racevičius

RIMKŪNAI

Simono Rimkūno našlė Elena Griauzdienė

Elena Griauzdienė

SAMULIONIAI

Nikodemas Samulionis

Nikodemas Samulionis

SKVIRECKAI

Antanas Skvireckas

Antanas Skvireckas

STAŠKEVIČIAI

Juozapas Staškevičius (mirė 1931 m.)

Juozapas Staškevičius

Teodora Staškevičienė

Teodora Staškevičienė

TRINSKIAI

Paulina Trinskienė

Paulina Trinskienė

VELYKIAI

Ignacas Velykis