Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kastelen in Nederland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

huizen van stand, parken & hun historie

.

Kastelen in Nederland

en de stambomen van hun

bewoners ‧ gebruikers ‧ eigenaren

.

variaties op dit thema
• buitenplaats • hûs • kasteel • slot • herenhuis • grachtenpand • paleis • land-huis • monument • havezate • herenhuis • burcht • stinze • domicilie • x • aanvulling welkom!
we zijn geinteresseerd in
• bewoners • gebruikers • huurders • genieters • klanten (van de tuinopbrengst) • pachters • eigenaren • concierges • personeelsleden • tuinlieden • hoveniers • architecten • renovateurs • aanvulling welkom!
vriendelijk VERZOEK
in geni-profielen bij geboorte-doop-huwelijks-sterfte-e/o-begraaf-lokatie ook de naam van het desbetreffende emplacement in KAPITAAL te vermelden, zodat we later in de gelegenheid zijn behalve families ook hun verblijfs-logeer-plezier-&-rouw-lokaties beter te documenteren.
internet-documentatie - nog aanvullen/corrigeren !
Stg. Particuliere Historische Buitenplaatsen ‧ 1973-2011Ver. Particuliere Historische Buitenplaatsen sinds x • 2012KastelenErfgoed • en eventueel vermeld bij buitenplaats-naam in onderstaand -niet compleet- overzicht.
een mooi voorbeeld is

groningen

friesland

▶ LEEUWARDEN

 • [ AMELANDS-huis] ‧ Leeuwarden‧
 • [ KEIMPEMA Stns] ‧ Leeuwarden‧

▶ Franekeradeel

 • [ BOTNIA-huis] ‧ Franeker ‧
 • [ CAMMINGA-huis] ‧ Franeker ‧
 • [ LIAUCKEMA State] ‧ Sexbierum ‧

▶ Heerenveen

 • [ CRACK State] ‧ ‧

 • [ DEKEMA state] ‧ Jelsum-gem.Leeuwarderadeel ‧ nu:museum ‧ open:in zomer ‧
 • [ EPEMA State] ‧ Ysbrechtum-gem.Sudwest Fryslan ‧ open:in zomer ‧
 • [ HEREMA Huis] ‧ Bolsward-gem.Sudwest Fryslan ‧
 • [ HEREMA-state] ‧ Joure-gem.Skarsterlan ‧
 • [ HARSTA State] ‧ Hogebeintum-gem.Ferwerderadiel ‧
 • [ HEMMEMA State] ‧ Berlikum-gem.Menameradiel ‧
 • [ HERINGA State] ‧ Marssum-gem.Menameradiel ‧ nu:museum ‧ open:hele jaar ‧
 • [ JONGEMA State] Rauwerd-gem.Boarnsterhim ‧
 • [ KLINZE] Oudkerk-gem.Tytsjerksteradiel ‧ nu:HoReCa ‧

drenthe

 • Assen : • ONSTA ‧ verdwenen ‧

▶ Coevorden

• Ten CLOOSTER ‧ verdwenen ‧ • COEVORDEN ‧ verbouwd ‧ toegankelijk ‧ • DIEN CLOESTER ‧ ‧

 • Coevorden-Oosterhesselen : • de KLENCKE ‧ ‧ niet toegankelijk ‧

▶ Emmen

• den ANGELSLO ‧

 • Hoogeveen : • BENTINCK-huis

▶ De Wolden

 • Ansen : • ANSSEN ‧
 • De Wijk : * Dunningen ‧ ‧ • Haeverhorst ‧ ‧ • Havehorst ‧ ‧ • Havickeshorst ‧ ‧
 • de HAVIX-horst ‧ 1371-1618-x-heden ‧ havezate & landgoed ‧ nu:hotel ‧ fam: Van den CLOOSTER ‧ x-MVIIe ‧ Van MUNSTER ‧ MVIIe-1658 ‧ De VOS van STEENWIJK ‧ 1658-1956 ‧ Van MOURIK ‧ 1956-1963 ‧ bejaardenhuis ‧ x ‧ jongeren-vakantie-oord ‧ x ‧ opvangcentrum Vietnamese asielzoekers ‧ x ‧ het Drentse Landschap ‧ 1982-x ‧ hotel ‧ x-NU ‧
 • Echten : • ECHTEN ‧ ‧
 • Ruinen : • NIJENHAVE ‧ ‧ • OLDENHAVE ‧ ‧ • RHEEBRUGGEN ‧ ‧ • RUINEN ‧ ‧

▶ Meppel

• Het SLOT ‧ ‧ • Vledderinge ‧ ‧ • Kinkhorst ‧ ‧ • het Groeneveld ‧ ‧

▶ Noordenveld

 • Roden : • Mensinge ‧ ‧
 • Westervelde : • Huis Westervelde ‧ ‧

▶ Tynaarlo

 • Eelde : • Schelfhorst ‧ ‧ • Water-burght ‧ ‧ • Lemferdinge ‧ ‧ • Luchten-burg ‧ ‧
 • Zuidlaren : • Laar-woud ‧ ‧

▶ Westerveld

 • Diever : • Schulte-huis ‧ ‧
 • Dwingeloo : • Batinge ‧ ‧ • Entinge ‧ ‧ • Olden-gaerde ‧ ‧
 • Havelte : • Oeveressingen ‧ ‧ • Overcinge ‧ ‧

overijssel

gelderland

▶ RHEDEN

Kasteel BILJOEN en Landgoed BEEKHUIZEN bij Rheden

BRON: Nieuw boek met uitputtende beschrijving van alle Kastelen in Gelderland 2013 Uitgeverij Matrijs geeft informatie over de bewoningsgeschiedenis van alle Gelderse kastelen.

Bewoners
 • 1530-1535 : Karel van Gelre
 • 1535-1661 : van Roelof van Lennep tot en met Johanna van Lennep
 • 1661-1692 : Alexander van Spaen Hij kocht ook Nederhagen en Overhagen
 • 1692-1745 : Alexander Bernard van Spaen
 • 1777-1827 : Johan Frederik Willem van Spaen
 • 1827-1848 : Alexander Jacob van Spaen
 • 1848-1871 : Johan Frederik Willem Karel baron van Hardenbroek
 • 1849 verhuurd aan Anna Paulowna de weduwe van koning Willem II
 • 1872-1880 : Johann Heinrich Wilhelm Lups
 • 1930-2006 : Johan Hendrik Willem Lups
 • 2009-anno : Stichting Gelders Landschap en Kastelen

Kasteel MIDDACHTEN

in 1190 is sprake van ene Jacobus van Mitdac als getuige van Graaf Otto van Gelre bij de vernieuwing van stadsrechten van Zutphen wellicht de eerste bewoner van een versterkte hoeve

Bewoners
 • 1299-1315 : Everardus van Middachten
 • 1606-1624 : Goossen van Raesfelt en Ursula van Middachten
 • 1624-1650 : Reinier van Raesfelt
 • 1655-1853 : Ursula Philipotta van Raesfelt & Godart van Reede van kasteel Amerongen en door vererving in vrouwelijke lijn
 • 1853-1958 : Carel Anton Ferdinand van Aldenburg Bentinck
 • 1958-2013 : Isabelle Adrienne gravin van Aldenburg Bentinck & Aurel graf zu Ortenburg

utrecht

noord-holland

zuid-holland

zeeland

noord-brabant

limburg

▶ HOENSBROEK