Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kasteel GELDROP ‧ sinds 1350 ‧ Geldrop - Noord-Brabant - NLD

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Kasteel GELDROP

‧ sinds 1350 ‧

Geldrop Noord-Brabant Nederland

.

EIGENAREN e/o BEWONERS

❧ Geslacht Van GELDROP ‧ 1350-1462

 • 1340-1371 : Philip van GHELDORPE ‧ x ‧
  • Hoge Heerlijkheid Hertog van Gelre
  • c.1350: bouw van eerste kasteel
 • 1371-1395 : Jan van GELDROP ‧ x ‧
  • Slag van Basweiler aan zijde van de hertog van Brabant
  • Gevangene Hertog van Gelre
  • Hendrik (bastaard) pastoor van Geldrop, kanunnik te Oirschot
  • Vroegere bewoner van de Burght
 • 1395-1403 : Philip van GELDROP ‧ x ‧
 • 1403-1405 : Rogier van GELDORP ‧ x ‧ overdracht aan broer Philip
 • 1405-1456 : Philip van GELDROP ‧ x ‧ Hoogschout van Den Bosch ‧ Heer van Obbicht en Papenhoven (eveneens leengoed van Gelre) ‧
  • overdracht aan Aert Daniels van GOOR ‧ ‧ & dochter Jutta ‧
  • 1462: Verkoop kasteel aan Duitse Orde voor 3000 Rijnlandse guldens

❧ Geslacht Van HORNE ‧ 1462-1768

 • 1462-1488 : Philip van HORNE ‧ x ‧ tevens Leenheer van Heeze, Leende en Zesgehuchten ‧ Leenman van hertog van Brabant - Tak van Gaasbeek-Houtekerke
  • 1450: aankoop Kasteel HOUTEKERKE (domicilie) Beheer Geldrop: Schouten ‧ aanvoerder leger Karel de Stoute (sneuvelt in 1488)
 • 1488-1505 : Arnoud van HORNE ‧ x ‧ domicilie in Gaasbeek ‧ graf in kerk van Anderlecht
 • 1505-1542 : Maximiliaan van HORNE ‧ x ‧ domicilie in Gaasbeek
 • 1542-1552 : Martin van HORNE ‧ x ‧ 2e zoon van Max ‧ leenman Heeze, Leende en Zesgehuchten ‧
  • 1552: Verkoop Heeze en Geldrop aan:
 • Hendrik van MERODE ‧ 1552-1570 ‧ neef van Martin vH.
  • 1570: terugkoop Kasteel Geldrop en Kasteel Heeze door Martin van HORNE t.b.v.
 • 1570-1573 : Philip van HORNE ‧ x ‧ zoon van Martin van Horne
 • 1573-1580 : Willem van HORNE ‧ x ‧ erfenis: broer van Philip ‧ opstandeling tegen Philips II ‧ gevangene van Hertog van Parma ‧ onthoofd te Quesnoy Henegouwen
  • Verbeurd-verklaring bezittingen door Spaanse overheerser (incl. Geldrop)
 • 1585-1605 : Maria van HORNE ‧ x ‧ X Philip van EGMONT ‧ x ‧ kinderen:
  • Maria: zus Willem van HORNE
  • Philip: zoon Graaf van Egmont ‧ x ‧ onthoofd in 1568)
  • Schenking van Hertog van Parma
 • 1605-1617 : Amandus I van HORNE ‧ x ‧ In beheer van halfzus Maria ‧ tevens beheerder van Kasteel HEEZE ‧ t.b.v halfbroer George van HORNE ‧
  • 1600-1608: George woont in ‧ onwettige zoon van Martin ‧ erkend door Albertus van Oostenrijk, regent van de Zuidelijke Nederlanden ‧ huwt dochter Isabella van Philips II ‧ vanaf dan: Geldrop in bezit ‧ bewoont Donjon ‧ kasteel begin 16e eeuw verwoest door Geldersen ‧ bonvivant
  • 1616: Nieuwbouw kasteel ‧ huidige middenschip ‧ zie deurlijst
  • katholiek: Eerste graf van Horne in kerk van Geldrop ‧ kapitein aan Spaanse zijde in 80-jarige oorlog ‧
 • 1617-1650 : Amandus II van HORNE ‧ x ‧
  • 1630-1636: Bisschop Ophovius als balling
  • Schilder Paul RUBENS ‧ x ‧ vriend Ophovius ‧
  • Joseph de BERGAIGNE ‧ x ‧
  • 1627: Instorting kerktoren Geldrop met 85 doden, 200 gewonden ‧ donaties wederopbouw: Aartshertogin Isabella f 1000 + Amandus II f 1000 + Familie BLUIJSSEN restant
  • 1650: bijgezet in familiegraf
 • 1650-1672 : Amandus III van HORNE ‧ x ‧ Priesterzoon van Amandus II
  • Schuurkerk op kasteelterrein
  • Oprichter broederschap ROZENKRANS
  • Oprichter broederschap Koordje van St. Franciscus
  • 1672: bijgezet in familiegraf
 • 1672-1691 : Martinus Ignatius van HORNE ‧ x ‧ broer van Amandus III ‧ woont in Heerlijkheid NIEL ‧ Hoogschout van Mechelen
  • Kasteel: Woning geestelijkheid & opslagplaats voor graan
  • Na rampjaar: Hoge belastingen, voedsel voor paarden, afkoopsom troepen
 • 1691-1703 Embertus van HORNE ‧ x ‧ woont in Niel ‧ zoon van Martinus Ignatius
  • waarneming Geldrop door rentmeester
 • 1703-1715 : Johan Carel van HORNE ‧ x ‧ erft Geldrop op 9-jarige leeftijd ‧ moeder neemt bestuur waar ‧ Koning van St. Joris gilde (zie handspiegel van koningsschild)
 • Maria Johanna Constantia van HORNE X
 • 1715-1746 : John O’DONNOGHUE ‧ x ‧ Ierse adel ‧ lid Grote Raad van Mechelen
  • verwaarlozing Kasteel met uitzonderin van donjon
  • 1748: verblijf regiment keizerlijke troepen uit Oostenrijk o.l.v. de Prins von WOLFENBUTTEL ‧ bloeiperiode voor Geldrop
 • 1746-1768 : Jan Robert Joseph O’DONNOGHUE ‧ x ‧ verblijft sporadisch in Geldrop ‧ Raadspensionaris en domicilie in Brugge
  • 1768: verkoop kasteel GELDROP

❧ Familie Van SPRANGH ‧ 1768-1825

 • 1768-1772 : Adriaan van SPRANGH ‧ x ‧ koop voor som: f 29000 ‧ Leids regent ‧ afkomstig uit Budel ‧ Protestant ‧ titel Heer van Geldrop met daaraan verbonden rechten ‧
  • Kasteel toont vele gebreken (ingestorte kelders, geen dak op donjon)
  • 1770: Restauratie kasteel
  • 1772: Bijzetting in familiegraf te Gorkum (als laatste van familie)
 • 1772-1791 : Catharina NOBEL ‧ x ‧ X Paulus ECKRINGA ‧ x ‧
  • Catharina is nicht van Van Sprangh ‧
  • Paulus is rentmeester van Van SPRANGH en secretaris van de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten ‧ Stadhouder van de Kwartierschout in Peelland ‧ Begraven in St. Jan in Den Bosch
 • 1792-1825 : Wilhelmina Johanna ECKRINGA van SPRANGH ‧ x ‧ X Pieter LOSECAAT ‧ x ‧ toevoeging Van Sprangh aan familienaam ‧ Pieter is advocaat in Nijmegen en Leiden ‧
  • beheer kasteel door grootgrondbezitter Hendrik Luijcas van den BROEK ‧ verhuur aan pastoor Petrus HEUTZ voor f 60 per jaar
  • 1798: afschaffing HEERLIJKE rechten, Wilhelmina is laatste Vrouwe
  • 1807-1809: verhuur terrein aan wollenstoffen fabrikanten voor ramen van stoffen ‧ Tienderecht werd nog wel geheven (in 1909 vervallen)
  • 1815: herstel JACHT-recht
  • echtpaar overlijdt kinderloos

❧ Familie HOEVENAAR - 1828-1905

 • 1828-1843 : Sara HOEVENAAR ‧ x ‧ erft kasteel ‧ nicht Wilhelmina ‧ kinderloos
  • 1834: Donjon in gebruik als militair hospitaal voor CHOLERA-patiënten
  • 1840: Sloop van donjon ‧
 • 1843-1905 : Hubertus Paulus HOEVENAAR ‧ x ‧ X Anna Marciane HOLMBERG de BECKVELT ‧ x ‧ Protestant ‧ fortuin gemaakt in Ned. Indie met SUIKER-fabricage ‧ verwoed jager ‧ aandeelhouder Eindhovense Bank ‧ initiatief tot tuinbouw ‧
  • 1860: terugkeer naar Landgoed EIKENBURG in Stratum-NLD
  • 1866: start grote verbouwing van kasteel
  • 1870: aanleg Engelse landschapstuin + intrek kasteel ‧ familiewapen in noordgevel
  • 1874: bouw Hervormde Kerk
  • 1886: overlijden Hubertus ‧ na diens dood aankoop gronden in Geldrop en Zesgehuchten ‧
  • traditie van gildefeesten op gazon ‧

❧ Geslacht Van TUYLL van SEROOSKERKEN ‧ 1905-1974

Instellingen e/o Organisaties

 • 1974-1996 : Gemeente GELDROP
 • 1974-anno : Stichting Kasteel GELDROP

MEER lezen, zien of horen over dit kasteel ?