Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kloosters in Nederland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

monumenten ~ parken ~ tuinen & historic plant-&-tree-&-de beesten buiten...

.

Kloosters in Nederland

en stam-bomen van

bewoners ‧ gebruikers ‧ eigenaren Z

.

variaties op dit thema
• x • monument • burcht • huis • domicilie • x • aanvullen welkom! • • • • • • • • •
we zijn geinteresseerd in
• bewoners • gebruikers • huurders • genieters • klanten (van de tuinopbrengst) • pachters • eigenaren • concierges • personeelsleden • tuinlieden • hoveniers • architecten • renovateurs • aanvullen
vriendelijk VERZOEK
in geni-profielen bij geboorte-doop-huwelijks-sterfte-e/o-begraaf-lokatie ook de naam van het desbetreffende emplacement in KAPITAAL te vermelden, zodat we later in de gelegenheid zijn behalve families ook hun verblijfs-logeer-plezier-&-rouw-lokaties beter te documenteren.
internet-documentatie - nog aanvullen/corrigeren !
Stg. Particuliere Historische Buitenplaatsen ‧ 1973-2011Ver. Particuliere Historische Buitenplaatsen sinds x • 2012KastelenErfgoed • en eventueel vermeld bij buitenplaats-naam in onderstaand -niet compleet- overzicht.
een mooi voorbeeld is

Klooster-ORDEN -nld-

Patres-e/o-Madres FAMILIArum

 • Patriarch
 • Moeder OVERSTE
 • non of jus
 • pastor of herder
 • ...
ACH?TER-namen

—A—

 • Augustijnen

—B—

 • Benedictijnen

—C—

 • Cisterciënzers
 • Congregatie St-Jan

—D—

 • Dominicanen

—E— —F—

 • Franciscanen

—G— —H— —I—

—J—

 • Jezuïeten

—K—

 • Kapucijnen
 • Karmelieten
 • Kartuizers

—L— —M—

—N —

NORBERTIJN

 • www.wikipedia.nl
GEO

HIS
ACT

BERNE

HEESWIJK

DINTHER

 • Denis HENDRICKX - x - nu: pastorTILB-NBr - 2013: abt Canonie BERNE -
 • do 10+x jan.2013 Abt
 • Ward CORD-VRIENDT ~ Kort-friend : x leeftienog?
 • Stem-gerechtigd : leden Canonie BERNE = alle NL-Norbertinae -
 • Thomas HAND-GRÄTINGER - x - abt-generaal - w:ROMA-IT -mo: termijn-vast-stelling -
 • mi: stemming - met stem-briefje -uit-slag max. 3xcircles - kerk en nog iets.

—O— —P— —Q—

—R—

 • Redemptoristen

—S—

—T—

 • Trappisten

—U— —V— —W— —X— —Y— —Z— —

geografie

GRONINGEN

parochie of zoiets

ORDE der xyz


FRIESLAND

parochie of zoiets

ORDE der xyz


[ DRENTHE] -

parochie of zoiets

ORDE der xyz

actores


[ OVERIJSSEL

GELDERLAND

FLEVOLAND

NRD-HOLLAND

ZD-HOLLAND

UTRECHT

SEALAND

NRD-BRABANT

LIMBURG

Groningen-City & Ommelanden

Leeuwarden

ASSEN ZWOLLE LELYSTAD ARNHEM UTRECHT A'DAM 's-GRAVEN-Hage MIDDEL-burg 's-HERTOGENBOSCH MAASTRICHT 0 hhe heb ik ze nu alleama,;?