Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Zoeken in NOORD-HOLLAND - Nederland

« Back to Projects Dashboard

introduction & explanation Here you can find and add internet addresses under municipality and / or place names in this province where digital genealogy information can be found. In addition, there are many fun, unknown sources at the local level that can give profiles a special accent based on photos or documents. They are also welcome on this project page, either under documents with an upload, for example from a URL, or as an entry on this page itself with an internet address. Regarding the design of this page, I will occasionally do some editing, but everyone is cordially invited to make his / her contribution, taking into account that this page remains somewhat clear. Suggestions for new i-addresses are also welcome via a discussion, so that others can provide adequate addition.

Also welcome are i-addresses of regional / local HISTORICAL ASSOCIATIONS and MUSEUMS !!!

Historical associations in the province of North Holland

Kindly request that NO profiles be linked to this page, it is intended as an info page.

Please see Dutch version of this project

—2019-jun-16-14:26+GMT-summer~time—jMVu—meewerken-corrigeren-aanvullen? WELKOM! meldt U als 'collaborator' op deze project-pagina of voeg zelf rechtstreekse-mooie-goede-informative-etc. internet-links naar archieven en bijzondere bronnen toe e/o geef ze door via de discussie-knop om daarmee uw en andersmans/-vrouws zoektocht te veraangenamen... Geen Wiki-ervaring? Geen nood, we leren het u graag want vele handen maken werk lichter, leuker en -heel Hollandsch toch- gezelliger!

Zoeken in NOORD-HOLLAND - Nederland

inleiding & toelichting

Hier kan men onder gemeente- e/o plaatsnamen in deze provincie internet-adressen vinden en toevoegen waar digitaal genealogie-informatie is te vinden. Bovendien bestaan er veel leuke, onbekende bronnen op lokaal niveau die profielen een bijzonder accent kunnen geven a.h.v. foto's of documenten. Ook die zijn welkom op deze projectpagina, hetzij onder documenten met een upload, bijvoorbeeld van een URL, hetzij als vermelding op deze pagina zelf met een internetadres. Wat betreft de vormgeving van deze pagina zal ik af en toe wat redactie plegen, maar iedereen is van harte uitgenodigd zijn/haar bijdrage te leveren en daarbij in acht te nemen dat deze pagina enigszins overzichtelijk blijft. Suggesties voor nieuwe i-adressen zijn ook welkom via een discussie, dan kunnen anderen zorgen voor adequate toevoeging.

Welkom zijn ook i-adressen van regionale/lokale HISTORISCHE VERENIGINGEN en MUSEA !!!

Historische verenigingen in de provincie Noord-Holland

Vriendelijk verzoek GEEN profielen aan deze pagina te linken, ze is bedoeld als info-pagina.

Noord-Hollandse bronnen elders op internet

Algemeen

➤ kunnen worden verplaatst naar lokatie op alfabet.

PLAATS - GEMEENTE - DORP - GEHUCHT - BUURTSCHAP - etc. alfabetisch

➤ ALKMAAR

➤ AMSTERDAM

B-C-D

➤ ENKHUIZEN

E-F-G

➤ HAARLEM

➤ HEERHUGOWAARD

➤ HEILOO

I-J-K-L-M-N

➤ OOSTZAAN

➤ OUDEKERK A/D AMSTEL

P-Q-R

➤ SCHERMERHORN

T-U-V-W-X-Y

➤ ZAANSTAD

Z