Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Komt U ook uit …Amerongen ?

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Komt U ook uit …Amerongen ?

52°00' N
05°27' E
NL
+31.###
NS-station ...
Bushalte ... streekvervoer ...

[ KASTEEL Amerongen] -

 • Zie project : Kastelen in Nederland
 • Zie ook :
 • aanvulling welkom, bijvoorbeeld met info over archeologisch onderzoek

1585 jun-23 : SLAG bij A. - -

Zie ook geni-project: Sla er vast een SLAG naar ...

1672 : 'n RAMP-jaar ook voor A.

 • Kasteel Amerongen verwoest door de FRANSCHEN

FAMILIE-naam Van AMERONGEN

 • in GENI
 • in Dutch DTB-registers
 • in genealogy websites elsewhere
 • ...aanvulling welkom !

Bekende AMERONGERS

WEG- & WATERBOUW in A.

 • Sluis- en Stuwcomplex Amerongen in de Nederrijn

BURGEMEESTERS van A.

 • zie project nr.
 • zie ook project nr.
 • of kijk in project ..
 • en anders gewoon op internet zoeken !

GESCHIEDENIS van A.

OPVOEDING & ONDERWIJS in A.

 • scholen: - kleuterscholen - basisscholen - middelbare scholen
 • internaten :
 • de BIBLIOTHEEK van A:

DRANK & DANS in Amerongen

 • HoReCa
 • Dansgelegenheden & -scholen

NATUUR in/om Amerongen

 • Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug

ONDERNEMINGEN in A.

 • Beltmolen MAALLUST zie ook project: Molenaars in de familie

MIDDENSTAND in A.

zie ook -via Ambacht & Beroep- GENI-projecten:

 • Bakkers in de familie
 • Schoenlappers in de familie
 • Grutters & Kruideniers in de familie
 • ...aanvulling welkom

CITY & Ommelanden van A.

 • Dorpen in A:
 • Buurtschappen in A.
 • Straten & Pleinen in A.
 • Monumenten in A.

GELOOF's-gemeenschappen in A.

 • Hervormde gemeente -nu: PKN-
 • andere...?welkom
 • Roomsch Katholiek
 • Protestanten
 • Joodse gemeenschap ?
 • ...andere ? welkom !

MONUMENTEN -ook RIJK's- in A.

 • zoals: Archeologische vondst - Boerderij - Begraafplaats - klooster - Brug - buitenplaats - Erf-scheiding - Fort - Gedenk-teken - Grensafbakening - HoReCa - Industrie-o-Molen - Kazemat - Kerk-e/o-onderdeel - Omwalling - Open verdedigings-werk - Opslag - Sport-&-Recreatie - Straatmeubilair - beelden - Tuin-Park-&-Plantsoen - Waterkering-&-doorlaat - sluis-en geschut - Werk-e/o-Woon-huis -

KERKEN in A.

MUZIEK in A.

 • HaFaBra = Harmonie Fanfare & Brassbands
 • zie ook: Muziekmakers in de familie

SAMEN-ge-ZANG in A.

 • Volkslied :
Waar lang geleen de Batavier
eens leefde frank en vrij,
daar ligt nu Amerongen fier
hun nazaat dat zijn wij.
In 't liefelijk groen verscholen,
aan d'oever van de Rijn,
daar wonen en daar werken zij,
die Bata's zonen zijn. Maar wat er ook veranderd zij,
in trouw zijn w'hun gelijk.
Die deugd zo groot als Batavier
zijn d'Amerongers rijk.
In trouw aan koninginne
en 't koninklijk gezin.
Hoezee voor 't Batavierenland,
hoezee voor koningin.

we zoeken ook: Koren & Orkesten

=