Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kon. Bewijs Erkentelijkheid - sinds 1817 - medailles

Project Tags

view all

Profiles

 • Dirk Bezem (c.1797 - 1877)
 • Johannes van Marle (c.1799 - 1883)
 • Gregorius Schrauwen (1796 - 1875)
  1816 : Aanstelling als schoolmeester in Gilze Koninklijk bewijs van erkentelijkheid K.B. 25 aug 1867 № 52 : Zilveren medaille Gregorius Schrauwen kreeg in 1816 een aanstelling als schoolmee...
 • Petrus / Peter Voss (1787 - 1866)
  Onderwijzer te Vierlingsbeek Koninklijk bewijs van erkentelijkheid K.B. 29 jun 1857 № 62 : Zilveren medaille
 • Hendrik Brookman (c.1818 - d.)
  1e onderwijzer te Amsterdam Koninklijk bewijs van erkentelijkheid K.B. 23 april 1881 № 7 : Zilveren medaille

Kon. Bewijs Erkentelijkheid - sinds 1817 - medailles

bronnen documentatie informatie

Medaille voor aangeboden Kunst- of boekwerk

Koning WILLEM I

—1817—

 • Jean Louis Alibert, dokter te Parijs. Vanwege het aangeboden werk ‘Nosologie naturelle ou les maledies du corps humain distribuées par familles’.
 • Van Eersel te Antwerpen. Vanwege het aanbieden van een schilderij van Prins Willem I.

—-1819—

 • E. Clymer te Philadelphia. Voor zijn werk ter verbetering van de drukpers. KB 67 van 20 september 1819
 • Fiorillo te Gottingen. Vanwege zijn beschrijving van de geschiedenis van de kunst in Duitsland en Nederland.
 • Baron A. von Sack te Berlijn. Vanwege zijn beschrijving van zijn reizen naar Suriname.
 • G.H. Bernstein, professor te Berlijn. Vanwege het aanbieden van een Arabisch gedrukt gedicht.1
 • J. R. Hessig te Rustburg. Vanwege het schenken van een aantal portretten van vorstelijke personen uit het huis van Nassau.2

—1820—-

 • François Zola, 2e luitenant in Oostenrijkse dienst. Vanwege het aanbieden van een exemplaar van zijn werk over het waterpassen.

—-1821—-

 • Andrew Hallidaij, geneesheer van de Hertog van Clarence. Vanwege het aangeboden werk over de genealogie van het huis van Brunswijk.
 • Philipp Andreas Nemnich te Hamburg. Vanwege het aangeboden werk ‘Waaren Lexicon’.
 • Charles de Lacretelle te Parijs. Vanwege het aangeboden werk ‘Histoire de l’Assemblée Constituante’.
 • A. Marsand, hoogleraar aan de universiteit van Padua. Vanwege het aangeboden werk van het door hem nieuw uitgegeven werk van Patrarcha.
 • S. Drake.
 • H.S. Burniston.
 • J. Barnett.

Engelse zeelieden. Vanwege de redding van stuurman H.L. Sok van het vergane Nederlandse schip ‘De Jonge Martha’.
—-1822—-

 • J. Knowles, ‧ x ‧ Officier van de Britse marine. Vanwege het aanbieden van zijn werk over de ‘Bewaring van schepen tegen vuur’.
 • Karl Ferdinand von Rau, kapitein van het Pruisische leger.
 • Emil Heinrich Hänel von Cronenthal, kapitein van het Pruisische leger. Vanwege het aangeboden werk ‘Krieg der Verbündeten gegen Frankreich in den
 • Wagner, majoor in Pruisische dienst. Vanwege het aangeboden werk ‘Krieg der Verbündeten gegen Frankreich in den Jahren 1813 1814 und 1815’.3
 • Martiunus Nicolaas Beets, apotheker te Haarlem. Vanwege het aanbieden van een verhandeling over het ontdekken van vervalsingen van Meekrappen.

—-1823—-

 • Gustav Friedrich Waagen. Vanwege het aangeboden werk over de gebroeders van Eyck ‘Uber Hubert und Johann van Eyck’.

—-1824

 • Eduard Graëfe, professor te Berlijn. Vanwege het aanbieden van een werk over de Egyptische oogziekte.
 • Jean Pierre Emile Dupré de Saint Maure te Sint Petersburg. Vanwege de aanbieding van de ‘Russische bloemlezing’.
 • John Bowring.
 • H.J. van Dijk. Vanwege het door hen vervaardigd werk om de staat der Nederlandse dichtkunde in Engeland meer bekend te maken.
 • A.J. Lindt te München. Vanwege het door hem in 1819 aangeboden werk over de waterbouwkunde.

—-1825—-

Jahren 1813 1814 und 1815’.
—-1822—-

 • Charles de Martens, baron

Diplomatique’.
—-1822—-
(Lat)
te Berlijn. Vanwege het aangeboden werk ‘Manuel
(Lat)

 • P.J. Boonekamp. Vanwege de vervaardiging van een pentekening portret van Zijne Majesteit.

De medaille is geproduceerd maar niet uitgereikt aangezien later besloten is om de heer Wagner een diamanten ring te geven. De medaille is omgesmolten en de waarde is door het Ministerie van Financiën als buitengewone bate aan de schatkist toegevoegd. Zie koninklijk besluit no. 43 van 1 juni 1823.
Gouden medaille van 25 dukaten 20 Hurd, Engelse kapitein ter
zee. Vanwege de aanbieding van het tweede gedeelte van de zeekaarten uitgegeven door de Engelse Admiraliteit.

6 Koninklijk bewijs van erkentelijkheid

Koninklijk bewijs van erkentelijkheid 7
—-1826—-

 • Jean Claude CHABERT te Parijs. Vanwege het aanbieden van ‘Galerie des peintres’. KB 106 van 9 augustus 1826
 • Jacques Peyran, leraar te Sedan. Vanwege het aanbieden van ‘Histoire de l’ancienne principauté de Sedan’.

—-1827—-

 • Jean Civiale, geneesheer te Frankrijk. Vanwege het aanbieden van ‘Traité pratique et historique de la lithotritic’.
 • Adrien Balbi. Vanwege het aanbieden van ‘l’atlas ethnographique du globe’. KB 108 van 26 oktober 1827
 • Gerrit Schouten, tekenaar te Parimaribo. Vanwege het tekenen van voorwerpen die aan het kabinet van zeldzaamheden zijn geschonken.

—-1828—-

 • Jean Alexandre Buchon te Parijs. Vanwege het aanbieden het boek met de titel ‘Collection des chroniques Nationales Francaises’.
 • John Goldingham, sterrenkundige te Madras. Vanwege het aangeboden verslag van de in 1821 nabij Sumatra gedane wetenschappelijke operatie.
 • J.H. Dueckell, gepensioneerd eersten ‧ x ‧ Officier van gezondheid.
 • W.J. Brink ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • H.S. Schaurich ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • J.A. Rauen ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • C.E. Bade ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • J.C. Croissant ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • P.J. Jensen ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • J.H.W. Luy ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • W.J. Rentink ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.

4 In het besluit wordt foutief verwezen naar het besluit voor menslievende daden uit 1822.

 • M. Rode, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der eerste klasse.
 • A. van Heugten, chirurgijn majoor van den eerste rang. 48 R. Cornelissen, chirurgijn majoor van den eerste rang. 49 J.F. Beijen, medisch kandidaat te Utrecht.
 • A. Bochardt, medisch kandidaat te Gottingen.
 • K.F.C. Buchner, medisch kandidaat te Groningen.
 • A. van der Leeuw, medisch kandidaat te Utrecht.
 • F. G. Nourij, medisch kandidaat te Grongingen.
 • J. Nijhoff, medisch kandidaat te Utrecht.
 • D. F. van der Pant, medisch doctor te Utrecht.
 • J. A. de Ram, medisch doctor te Bergen op Zoom.
 • P.G. Ramaer, medisch kandidaat te Groningen.
 • F.W. van Riemsdijk, medisch student te Groningen.
 • B. van Rooijen, medisch candidaat te Groningen.
 • E.F. Schaepman, medisch doctor te Zwolle.
 • S.P. Scheltema, medisch candidaat te Utrecht.
 • J. Furk, medisch candidaat te Utrecht. 5 Vanwege hulp bij de ziekten die in verschillende provincies hebben gewoed in de jaren 1826 en 1827. Zie ook: Koninklijk besluit no. 128 van 26 februari 1830, Koninklijk besluit no. 57 van 28 juni 1830 en Koninklijk besluit no. 28 van 12 juli 1831.

—-1829—-

 • Dirk Hendrik Kolff, Luitenant ter zee. Vanwege goed gedrag en verantwoordelijke pogingen tot inbreng van nuttige kennis. En vanwege het aanbieden van een exemplaar van zijn reisverhaal door de zuidelijke Moluksche Archipel en langs de zuidwestkust van Nieuw Guinea.
 • Robert Stevenson, ingenieur van het bureau van Commissaris voor de noordelijke vuurbakens van Engeland. Vanwege het aanbieden van zijn werk over het kunstlicht genaamd ‘The bell rocks’.

—-1829—-

 • Gerardus Vrolik. hoogleraar te Amsterdam.
 • Nicolaas Cornelis de Fremery, hoogleraar te Utrecht.

Aanvankelijk krijgen J.A. Fasin, M. Honlet, N. Lijon, G.J. Nelis, S. Peters en E. Mauthier een gouden medaille toegekend. Echter bij koninklijk besluit no. 77 van 17 maart 1830 worden deze verleningen ingetrokken.
8 Koninklijk bewijs van erkentelijkheid
Koninklijk bewijs van erkentelijkheid

 • T.D. Sauveur, hoogleraar te Luik.
 • Jean-Baptiste van Mons, hoogleraar te Leuven.
 • Petrus Angelus Wauters, geneesheer te Gend.
 • Johannes Baptist van den Zande, geneesheer te Antwerpen. Voor trouwe arbeid bij de vervaardiging der ‘Pharmacopoea Belgica’. KB 128 van 26 februari 1830
 • J. H. Efting, chirurgijn majoor van den tweede rang.
 • H. Schillet, chirurgijn majoor van den tweede rang.
 • F. Bening, medisch dokter te Heereveen 6. Vanwege hulp bij de ziekten die in verschillende provincies hebben gewoed in de jaren 1826 en 1827. De heren Efting en Schillet zouden bij besluit van 18 oktober 1828 in eerste instantie een zilveren medaille van 10 dukaten ontvangen.

—-1830—-

 • Fr.A.C. Waitz ‧ x ‧ medisch doctor te Semarang. Vanwege de aanbieding van zijn werken ‘Onderrichtingen en voorschriften om de gewone ziekten van Europeanen in hete gewesten te ontgaan’ en ‘Practische waarnemingen over enige Javaanse geneesmiddelen’.
 • I.F. van Overmeer Fisscher ‧ x ‧ werkend bij de factorij der Nederlandse Handel op Japan. Voor het aanbod van een Nederduits en Japans woordenboek.
 • J.F.W. Schlegel. Voor toezending van zijn werk ‘Staatsrecht von Dänemark’. KB 57 van 28 juni 1830
 • G.P. Stutterheim, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • A. van der Kroon, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • J.A. Franse, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • C.M.L. Rieber, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • G.P. Steen, officier ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • P. Freij, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • H.J. van Beuzekom, ‧ x ‧ Officier van gezondheid 2de klasse.
 • G.L. Ridder, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • J.P. Morren, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • F.W. Fischer, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • P.G. Bergrath, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • J.A. Legué, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • H.C. van Deventer, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse. 90 A.G. Resler, ‧ x ‧ Officier van gezondheid der tweede klasse.
 • H.A. de Nou, chirurgijn majoor van den derden rang.
 • R.C. Ploug, chirurgijn majoor van den derden rang. Vanwege hulp bij de ziekten die in verschillende provincies hebben gewoed in de jaren 1826 en 1827.

—-1830—-

 • Edn. Livingston, te Washington. Voor de aanbieding van een exemplaar van de doorhem voor den staat Louisiana ontworpen strafwetten en manier van procederen.
 • Martin Wilhelm Plagge, medisch doctor te Bentheim. Vanwege de aanbieding van zijn werk ‘Verklaring der Pharmacopoea Belgica’.

—-1831—-

 • J.C. Khonrad, ‧ x ‧ Officier van gezondheid derde klasse en destijds kweekeling van de geneeskundige school te Brussel. Vanwege hulp bij de ziekten die in verschillende provincies hebben gewoed in de jaren 1826 en 18278.
 • Andreas Daniel Berthold Von Schepeler, overste te Aken. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Ansichten des politischen zustanden von Europa, nebst einer geschichte der Belgischen Revolution bis April 1831’.

—-1831—-

 • J.H.J. Wellenbergh, heel- en vroedmeester te Den Haag. Vanwege het aanbieden van zijn werk over de verloskunde ‘Proeve over den doelmatigsten pelvimeter met Waarnemingen omtrent deszelfs gebruik’.

Gouden medaille toegekend bij koninklijk besluit no. 59 van 18 oktober 1828. Ingetrokken bij koninklijk besluit no. 77 van 17 maart 1830. Alsnog verleend bij koninklijk besluit no. 28 van 12 juli 1831.

 • William Frederik Pieter Kiehl te Den Haag. Zilveren medaille van 9 gulden (Lat)
 • Friedrich Hempel te Berlijn. Vanwege het aanbieden van het werk ‘Das Weingeistige Dampfbad ganz besonders in Beziehung auf de Cholera dem Städter und Landmand emphalen’.

—-1832—-

 • Johann Christian Jungken te Berlijn. Vanwege de aanbieding van zijn werk ‘Die lehre von den augenkrankheiten’.

—-1833—-

 • Ulrich Friderich Kopp te Manheim. Vanwege de aanbieding van zijn werk ‘Palaeographia critica’.
 • F.C. Michail Markus medisch doctor en geneesheer te Moskou. Vanwege de aanbieding van zijn werk over cholera.
 • Joseph Lous Jacques, marine commissaris te Calais. Vanwege belangeloze verdiensten aan de Nederlandse scheepsvaart.

—-1834—-

 • Paters van het Armeense klooster op het eiland San Lazzaro bij Venetië. Voor het aan de koning aanbieden van het door hen in vierentwintig talen uitgegeven gebedenboek.

—-1835—-

 • Emil Isensee, doctor te Berlijn. Vanwege het aangeboden werk ‘Elementa nova Geographiae et stalistices medicinalis’.
 • J. Bromet, rijksambtenaar bij het college van justitie en politie te Paramaribo. Voor zijn geschenken aan ’s Rijks verzamelingen.

—-1836—-

 • Mevrouw Margarethe Caroline Eichler te Berlijn. Voor de beschrijving en afbeelding van een nieuw uitgevonden kunstvoet.
 • Johannes Frederik Kerst, chirurgijn majoor. Vanwege aangeboden exemplaar van het door hem uitgeven werk ‘Heelkundige mengelingen’.

—-1836—-

 • August Heinrich Hoffmann von Fallersleben te Breslau. Vanwege de door hem aangeboden werken over de Nederlandse letterkunde.
 • Mevrouw Janet Taylor te Londen. Vanwege het aanbieden van de door haar ontworpen tafels voor de berekening der lengte op zee gebruikmakend van de afstanden van de maan tot de zon en andere hemellichamen.
 • Baron Bory de Saint Vincent, kolonel bij het departement van oorlog te Parijs. Vanwege het aanbieden van het door hem uitgegeven werk betreffende ‘Expedition Scienti que de Morée’.

—-1837—-

 • Antoine Joseph Jobert de Lamballes, geneesheer te Parijs. Vanwege het aanbieden van ‘Fraite des maladies chirurgicales de canal intestinal’ en ‘Plaies d’armes a feu’. 113 Charles Chrétien Henri Marc, geneesheer te Parijs. Vanwege het aanbieden van ‘Secours aux noyes et et asphyxiés’ en ‘La vaccine’.
 • J. Segers, schermmeester te Bonn. Voor het aanbieden van twee werkjes over de schermkunst.
 • Wooster Beach, medisch doctor en professor te New York. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘The American Practice of Medicine’.

—-1837—-

 • Maximilian Joseph von Chelius, professor te Heidelberg. Vanwege het aanbieden van zijn handboek over de chirurgie.
 • Jan Jacob Pennink te Twello. Vanwege het aanbieden van de ‘Kritische beschouwing der theoretische en practische geneeskunde op haren tegenwoordigen stand met betrekking tot de leer der bloedontlastingen’.
 • Alan Stevenson, civiel ingenieur te Edinburg. Voor de aanbieding van een verslag over kustverlichting door middel van linzen.
 • Theodor Stürmer, medisch chirurgijn te Warschau. Vanwege het aanbieden van ‘die vermittlung der extreme in den Heilkunde’.

—-1838—-

 • J. A. Vullers te Gieten. Vanwege het aanbieden van ‘de geschiedenis der Seldjouken van Klein-Azië’.
 • Engels en buitenlands bijbel genootschap te Londen. Vanwege de aanbieding van de door het genootschap uitgegeven bijbel in verschillende talen.
 • Johann Ludwig Conrad Schroeder van der Kolk, hoogleraar. Voor verdienstelijk gedrag bij inrichtingen voor de verzorging van krankzinnigen in de Nederlanden.
 • Albert Jacob Gustav Döring, dokter te Eems. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Ems mit seinen naturlich warmen Hielquellen und Umgebungen’.
 • Joseph Berres, dokter te Wenen. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Anatomie der microscopischen gebilde der menschlichen Körpers’.
 • Frederik Otto, Pruisisch Luitenant en lector westerse talen aan de universiteit te Erlangen. Vanwege het aanbieden van het werk ‘Die gesammt Literatur Niederlands’.
 • Raja Kali Krishua Bahadur te Calcutta. Vanwege het aanbieden van een Bengaalse vertaling van de Engelse fabels van John Gay.

—-1839—-

 • David van der Kellen, stempelsnijder te Utrecht. Vanwege het aanbieden van de door hem vervaardigde medaille voor het 25 jarig jubileum van Zijne Majesteit.
 • Friedrich Wilhelm von Mauvillon, Pruissisch overste te Kleef. Vanwege het aanbieden van het tweede deel van zijn vertalingen in het Hoogduits van enige gedichten vanuit de Nederlandse letterkunde.
 • Karl Falkenstein, hofraad en eerste bibliothecaris van de hofbibliotheek te Dresden. Vanwege de aanbieding van een door hem uitgegeven werk over deze bibliotheek.
 • Johann Friedrich Wilhelm Nevermann te Plau in Mecklenburg. Vanwege het aanbieden van zijn werk over de verloskunde.
 • J.C. Singels, ingenieur van de Poolse bank te Warschau en voormalig opzichter bij Rijkswaterstaat. Voor het aanbieden van een model van een door hem ontworpen soort van sluizen.

—-1839—-

 • A. Burg, hoogleraar aan het polytechnisch instituut te Wenen. Vanwege het aanbieden van twee mathematische werken.

—-1839—-

 • Gaspare de Gregori, honorair president van het koninklijk hof te Aix. Vanwege het aanbieden van het werk ‘Istoria della vercellese litteratura ed arti’.
 • James Elmes, ingenieur te Londen. Voor het aanbieden van een beschrijving van haven en koophandelsdokken te Londen.

—-1839—-

 • A. Muhlhausen, te Freiberg in Saksen. Voor het aanbieden van een kunstig bewerkt model van een bergwerkers bijl.

—-1840—-

 • Augustin Jal te Parijs. Vanwege het aanbieden van ‘l’Archeologie Navale’. KB 93 van 11 mei 1840
 • George Jacob Friedrich Sonnenmayer te Gelnhausen in Leipzig. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘die Augen Krankheit der Neugeborenen’.
 • Eduard Selberg te Rinteln in Keur Hessen. Vanwege het aanbieden van het werk ‘Uber die vergangene und gegenwartige Lage der Inseln Java’.
 • A.D. Schinkel te ‘s-Gravenhage. Vanwege belangeloze voorstander van kunsten en letteren en ijverige bevorderaar van de boekdrukkunst.

Koning WILLEM II

—-1840—-

 • Lambert Adolphe Jacques Quetelet, directeur aan het observatorium te Brussel. Vanwege het aanbieden van een aantal werken.

—-1841—-

 • F. Douchez te ’s-Gravenhage. Uitgever van werken die bijdragen aan de verhef ng

van de roem van het vaderland. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Abrégé de l’Histoire de la Patrie’.

 • Joseph von Niedermayr, Luitenant Kolonel van de troepen van de prins van Hohentallen. Wegens de ontwikkelingen en aanbieding van een verbeterd soort vuurwapen.

—-1842—-

 • W. Pokornij te Weenen. Vanwege het aanbieden van een door hem vervaardigde Oostenrijkse kaart.
 • Joannes Ferdinandus Demelinne, boek en steendrukker te ’s-Hertogenbosch. Vanwege geleverde uitstekende diensten van zijn kunst bij het drukken van een gedenkboek.
 • Adolphe Wahlen te Brussel. Vanwege het aanbieden van een exemplaar van het werk ‘Marie de Bourgogne’ van Octave Delepierre.

—-1843—-

 • Jacobus Cornelis Broers, hoogleraar aan de Rijkshogeschool te Leiden.
 • Pieter Hendriksz, oud hoogleraar aan de Groningse school op Zuiderburg.
 • Willem Vrolik, hoogleraar aan het Atheneum illustre te Amsterdam.
 • Frederik Siegmund Alexander, honorair hoogleraar aan de Rijkshogeschool te Utrecht.
 • Izaak van Deen, medisch doctor te Zwolle.
 • Jan Pieter Heije, amanuensis en medisch doctor te Amsterdam.

Leden gewezen commissie tot herziening van de geneeskundige wetten en verordeningen zoals ingesteld bij Koninklijk besluit no. 60 van 20 november 1841.

 • August Schmolders, doctor in de wijsbegeerte te Berlijn. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes.

—-1843—-

Koninklijk bewijs van erkentelijkheid 17

 • Jean Jacques Gaspard Foelix, advocaat te Parijs. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Traité de droit international privé’.

—-1843—-

 • R. Gilles, lithograaf te Sint Petersburg. Vanwege het door hem aangeboden kunstblad betreffende het 25 jarig huwelijksfeest van zijne majesteit in Rusland.
 • Jeune Corréard te Parijs.
 • Pierre de Hertogh te Gent. Vanwege de door hen vertaalde, uitgegeven en aangeboden werk ‘Essai sur un nouveau systeme de défense de places fortes, camps retranchés’.
 • Constantin Tischendorff te Leipzig. Vanwege het aanbieden van zijn werk ‘Codex Ephraemi Syri rescriptus, sive Fragmenta Novi Testamenti’.
 • Karl Theodor von Rogister, kapitein in Beierse dienst. Vanwege het aanbieden van een instrument met de naam Chartometer.

—-1844—-

 • Willem Mensert, oogarts te Amsterdam. Vanwege zijn verdienste ter bevordering van de oogheelkundige wetenschap.

—-1847—-

 • Gerrit Carbentus. Boekbinder te ’s-Gravenhage. Voor het aanbieden van een bijbel van J.H. van der Palm.
 • Kerkmeester van de hervormde gemeente te Weesp. Vanwege het aanbieden van een verzameling oude handschriften aan de Koninklijke Bibliotheek.
 • Klaas Hoe ake, burgemeester van Hedel.
 • Gerrit de Krijger, burgemeester van Driel.
 • Nicolaas Spillenaar burgemeester van Waardenburg. Vanwege belangeloze leiding van de openbare werken verricht voor de noodlijdenden in Gelderland ten gevolge van het mislukken van de aardappeloogst en de hongersnood die daarop volgde in 1845.

—-1848—-

 • K. Fuhri te ‘s-Gravenhage. Voor het verdienstelijk schrijven en uitgeven van het werk ‘Leven van Willem I, Prins van Oranje’.
 • F. Heuschling te Arlan. 168 I.N. Huberty te Arlan. Vanwege het aanbieden van een door hen vervaardigde kaart van het Groot Hertogdom Luxemburg.

WILLEM III

—-1855—-

 • Nathan Thompson, ingenieur der marine van Noord Amerika. Vanwege zijn uitvinding van een scheepsreddingsstoel.

—-1858—-

 • Aron Wolff Berlijn. Verdienstelijk componist van Israëlitische kerkgezangen ten dienste van de synagogen.

—-1859—-

 • Matthiae Siegenbeek, te Leijden. Vanwege de 50 jarige vervulling van zijn taak als Dokter.
 • De heren Hermann en Robert Schlagintweit te Berlijn. Vanwege het aanbieden van voorwerpen van wetenschappelijke aard en verdiensten voor de land en volkenkunde.

—-1863—-

 • Cornelis Swaving, eerste stadsgeneesheer te Batavia. Vanwege het aanbieden van enige aan de wetenschap dienstelijke voorwerpen.

—-1870—-

 • Willem Geldolph ten Houte de Lange, heel en vroedmeester en onderwijzer op de klinische school te Alkmaar en bevorderaar voor volksgezondheid als arts gedurende vijftig jaar.

—-—-2023-XII-22—-jMVu-cum-suis—-—-