Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Talala, Punkalaidun Finland

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Johan Johansson Uusi-Nikkilä (1830 - 1867)
  Punkalaitumen seurakunnan arkisto - Rippikirja 1837-1844, jakso 172, sivu 167: Sarkila, Kirko Jaakola; Kansallisarkisto: / Viitattu 5.8.2019 Punkalaidun rippikirja 1865-1872 (AP I Aa:17) Sivu 253 Tala...
 • Ida Mariana Juhontytär Uusi-Nikkilä (1863 - 1889)
  Punkalaidun rippikirja 1865-1872 (AP I Aa:17) Sivu 253 Talala by, Uusi Nikkilä ; SSHY / Viitattu 25.11.2022 Punkalaidun rippikirja 1873-1882 (AP I Aa:18) Sivu 318 Talala by, Uusi Nikkilä, skatte hemma...
 • Alexandra Josefina Johansdotter Moisio (1860 - 1901)
  Punkalaidun rippikirja 1865-1872 (AP I Aa:17) Sivu 253 Talala by, Uusi Nikkilä ; SSHY / Viitattu 25.11.2022 Punkalaidun rippikirja 1873-1882 (AP I Aa:18) Sivu 318 Talala by, Uusi Nikkilä, skatte hemma...
 • Caisa Johansdotter Solla (1797 - 1877)
  Kuolema Punkalaidun kuolleet 1857-1878 (MKO213-216) Sivu 175 1877/1878 ; SSHY / Viitattu 17.10.2021
 • Ulrika Michelsson Mettiniemi (1792 - d.)
  Syntymä, kadte: sotilaan tytär, s.35 rk.1792-1799: : Punkalaidun > rippikirja, 1810-1815 > s.68: Avioituessaan Pappilan piika, s.70:

Tämä projekti on keskeneräinen! Aloitettu 8.10.2020

Talala

Talala on kylä Punkalaitumella Pirkanmaalla entistä Satakuntaa. Kylä sijaitsee matkailutienä Taikayöntieksi nimetyn Huittinen–Urjala-maantien (Seututie 230) varrella, noin kilometrin keskustasta Urjalan suuntaan. Kylän tunnetuin nähtävyys on talonpoikaismuseo Yli-Kirra, joka on ollut esikuvana Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoille. Muutoin kylää hallitsevat maanviljely, pellot ja metsä.

Historia

Talalan kylän talot sijaitsivat ennen isojakoa nykyisen Yli-Kirran talonpoikaismuseon risteyksen vaiheilla maantien varressa. Isojaon myötä kylän talot (muun muassa Jalli ja Yli-Kirra) siirrettiin hajalleen ja kylän paikalle jäi vain Kirran talo. Uudemmat tilat ovat näiden vanhojen tilojen osia, entisiä torppia tai siirtoväen asutustiloja. Samoin kylässä on useita alun perin tilojen työväelle lohkottuja asuintontteja, niin kuin useimmissa Suomen kylissä.

Kylän kaakkoisosassa oli pieni järvi, joka kuivattiin Haukankosken perkaamisen yhteydessä 1800-luvulla.

Talalan läpi on myös kulkenut vanha Turku–Tampere-tie, josta on vielä osia jäljellä. Tien varrella sijaitsee "Ristikivi", jonka takaa tarinan mukaan ammuttiin 1900-luvun alussa eräs Punkalaitumen isännistä.

Maantiede

Talalan kylä rajoittuu etelässä, idässä ja pohjoisessa Punkalaitumenjokeen. Pääosa kylästä onkin viljeltyä jokilaaksoa, joka rajautuu metsäiseen saarekkeeseen. Lännessä Talala rajoittuu Punkalaitumen keskustaajamaan Sarkkilaan ja Punkalaidun–Vesilahti-tiehen.

Jokilaakson pellot ovat pääosin viljelykäytössä. Kylän kaakkoiskulman "Jokiniittulle" syntyy lähes joka kevät tulvajärvi 1800-luvulla kuivatun järven paikkeille. Tulvajärvellä levähtää lukuisia muuttolintuja, kuten joutsenia, kurkia ja hanhia. Peltojen laidoilta löytyy muutamia savenottoon käytettyjä kaivantoja, prunneja, joista voi onkia ruutanoita.

Metsäinen selänne kylän keskiosissa koostuu pääasiassa talousmetsästä, jossa vallitsevana puulajina on kuusi. Alueella on vielä jonkin verran jäljellä vanhaa, lähes luonnontilaista metsää.

Lähikyliä ovat: Sarkkila lännessä, Koskioinen idässä ja Oriniemi pohjoisessa.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Talala

Talalan talot, torpat, suvut ja asukkaat

Kirra

Nikkilä

Juhe

Rasi

Jalli

Ala-Jalli

Kupari

Kyläprojektin lisäksi profiilit voidaan liittää myös muihin alueen projekteihin:

Lue huolellisesti suomalaiset sukututkimuksen käytännesäännöt

Ohjeita Genin käyttöön - https://www.ysj.fi/geni-ohjeet/

Lähteitä: