Genealogy Projects tagged with finland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - Före 1700-talet

  Alfabetiskt namn register När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara. Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i...

 • Karjala / Karelen / Karelia

  Karjala (Finnish) / Karelen (Swedish) / Karelia (English) Karelia can generally be defined as the region of land between the Baltic Sea and White Sea settled by the Karelian ethnic group approximately 8,000 years ago. The region has been culturally divided since the 13th century into two halves, Western Karelia (also known as Swedish Karelia or Finnish Karelia) and Eastern Karelia (also known...

 • Åbo läns infanteriregemente

  Uppslagsverket Finland: Åbo läns regemente FI wikipedia: Turun läänin jalkaväkirykmentti SSHY Åbo läns infanteriregemente - (Hans Högmans släktforskningssidor med information om soldatforskning) Regementschefer 1625-1629 Christoffer Assersson Mannersköld 1629-1633 Antoni Jurgen Reich, a. Altenwoga 1633-1636 James / Jacob Scott 1636-1643 Anders Koskull

 • Viitasaari-projekti

  Tähän projektiin on tarkoitus koota Viitasaarelais-lähtöisiä sukuja. Viitasaarelaislähtöisten sukupuu: •PERIAATE: Puu koostuu yli 100 v. vanhoista tiedoista (runko) ja uudemmista tiedoista. Elävät ihmiset eivät näy Internetissä ohjelman ulkopuolelle, ellei itse sitä halua - mutta runko n�...

 • Simsiön talon isäntäluettelo

  Simsiö on nykyään keskisuomalaiseen Keuruun kaupunkiin kuuluvan Pihlajaveden kylän vanhimpia tiloja. Simsiö on ollut vuosisatojen kuluessa usean eri suvun hallussa, ja joinakin aikoina sitä on asuttanut useampikin kuin yksi isäntäperhe. Ensimmäiset asukkaat tulivat Savosta savolaisekspansion aikaan 1500-luvulla. Pihlajaveden sis&#...

 • Pihlajaveden kyläpuu

  Nykyään Keuruun kaupunkiin kuuluva Pihlajavesi on Keski-Suomen maakunnan läntisin kylä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan naapurina. Pihlajaveden kyläpuu –projekti on nimensä mukaisesti koko kylän sukupuu, johon on tarkoitus koota yhteen kyläläiset kautta aikojen niin sukututkimuksen kuin muunkin mikrohis...

 • Nylands infanteriregemente

  Nylands regemente tillkom 1626, då åtta fältregementen uppsattes i Finland. Regementet deltog 1621-29 i fälttåget i Livland , i trettioåriga kriget i Tyskland och i Karl X Gustavs polska krig i Baltikum 1655-60. Från 1633 var N. uppdelat på ett västnyländskt och ett östnyländskt regemente. De förenades un...

 • Kven - Kainu - Kvenland

  (The text is written in Norwegian). Om kvenbegrepet Ordet kven er registrert første gang brukt i kong Ottar s omtale på slutten av 800 tallet (ca 890). Historisk bakgrunn De første skriftlige belegg for kvensk bosetning i Nord Norge er i skattemanntall fra 1520 tallet. Om kvensk språk Kvensk / kainunkieli er et finsk-ugrisk språk. Og ble brukt i Kv...

 • Nylands dragoner

  Historia Nylands ryttare 1618-1632 Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1632-1721 Nylands och Tavastehus dragonregemente 1721-1791 ( 1791 omorganiserad till lätt infanteri ) ( Vissa delar av dragonregementet: Majorens- eller Borgå skvadron samt Helsing skvadron ingick i Karelska dragonkåren 1792-1803 ) Nylands lätta dragonkår 1...

 • Suomen kaarti --- Vanha kaarti

  SUOMEN KAARTI --- VANHA KAARTI Projekti kokoaa yhteen Suomen kaartin sotilaat ja pitää etusivullaan luetteloa Turkin sodassa olleista. Kaarti eli Henkikaarti ansaitsi itselleen kunnianimen Vanha kaarti osallistuttuaan menestyksellä Turkin sotaan 1877 - 1878. Kaartin historian maineikkain ja voitokkain taistelu käytiin Bulgarian Gornyi Dubnjakissa. Sotaan l&#x...

 • Pommerin sota

  POMMERIN SOTA Projekti kerää yhteen Pommerin sodassa kuolleet sekä sotaan osallistuneet sotilaat. Pommerin sodaksi (1757 - 1762) kutsutaan Ruotsin osuutta seitsenvuotisesta sodasta (1756-1763). Suomalaisista joukko-osastoista Pommerissa olivat ainakin: Turun läänin jalkaväkirykmentti Porin läänin jalkaväkirykmentti, y...

 • Suomi Finland -projects portal

  Work in Progress Detta är en portal där man samlar alla projekt som är relaterade till Finland This is a place where we collect all Finnish related Projects on Geni Finnish Coffee Corner En samlings plats för Geni användare med anknytning till Finland. Linka Projektet till rätt kategori Suomi Finland - Famous Descendants Svenska tiden ( ...

  Tags:
 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen ~ Finnish priests of all time

  This is a master project covering the priests in Finland. Ett projekt med tanken att samla alla kyrkans män / kvinnor som är Präst vigda! (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, komministrar etc.) i Finland. Och exkludera icke religiösa roller som klockare, kyrkvärdar och kantorer. A project to collect all men of the church in Finland in one project (priests...

 • Talvik, Alta in Norway.

  This project contains genealogical information about people born in Alta area and Talvik area, Finnmark, Norway. Genealogy / Slektsforskning, wikipedia Norwegian immigrants to United States. Goldminers in Alaska. Shipwrecks along the Norwegian coast. Genealogyproject on Geni . Northernlights route, pictures and history, Tromsø University Northernlights observatory on Haldde - A...

 • Henkirakuunarykmentti

  HENKIRAKUUNARYKMENTTI, nuorempi ja ruotujakoinen (1721-1791) LIVDRAGONREGEMENTET, det yngre och indelta (1721-1791) Tietoa Henkirakuunarykmentti . Valitse (1721-1791)! (Wikipedia) Rykmentin virallinen nimi oli Kungl Maj:ts Livregemente dragoner Edeltäjiä olivat mm. Henkirakuunarykmentti , vanhempi ja värvätty (1700-1721), Turun ja Porin läänin...

 • Hämeenkylän maatilat - Tavastbys hemman

  Projektin tarkoituksena on kerätä kaikki Helsingin maalaiskunnan (nykyisin Vantaa) Hämeenkylän maatilat samaan paikkaan Syftet med projektet är att samla alla Tavastbys hemman pä samma ställe. Sukutilat webissä TUF – Tavastby UF HÄMEENKYLÄN KOLABACKAN MAAHISTORIA Helsingin pitäjästä Van...

  Tags:
 • Finnish Coffee Corner

  Finnish Coffee Corner In this project you can add links to important sources of Finnish genealogy, documents and other relevant information. Sources in Finland (Finland's Family History Association - information even in English) (The Genealogical Society of Finland) (parish register information in English) (parish register information in Swedish) (parish register information...

 • Mannerheimriddare / Mannerheim-ristin ritarit / Knights of the Mannerheim Cross

  Finlands 63:e självständighetsdag till ära (6.12.2010) skapas detta projekt för att samla alla riddare. En av de två sista överlevande, Tuomas Gerdt (nr95) var närvarade på årets självständighetsbal. Efter vinterkrigets slut 1940 instiftades i Finland medaljen Mannerheim-korset till Frihetskorsets orden. Den som mott...

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - 1700-talet

  Alfabetiskt namn register Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i Huvud projektet (Det är lite dubbel arbete men det är för att hålla ordning på Prästerna). Vi försöker samla alla kyrkans män / kvinnor (biskopar, kyrkoherdar, kaplaner, kom...

 • Eestlased Soomes / Estonians in Finland

  Siia projekti soovime Genis kokku koguda kõikidelt elualadelt tuntumad eestlased Soomes. Soomepoiste jaoks on ettenähtud eraldi projekt "Soomepoisid" ja nad ei pruugi siin korduda. Kasulikku teavet: Soome Soome ajalugu

 • Gruvanställda på Jussarö järngruva under 1950-60 talet

  Oy Vuoksenniska Ab:s undervattensgruva på ön Jussarö var en unik företeelse i finska förhållanden. I skärgården gav det uppskattade arbetstillfällen och aktivitet som genererade en del infrastrukturbyggen, som t.ex. vägbyggen. Malm bröts i gruvgångar, under havsbottnet. Planer för att bryta malm t.o.m i...

 • Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen - 1800/1900-talet

  Alfabetiskt namn register När man editerar projektet sätt en * framför Alfabet och spara, sen kan ni editera i lugn o ro för då vet alla att projektet uppdateras och när ni är färdiga ta bort * och spara. Lägg gärna till de präster Du har i Ditt släktträd i projekten I detta projekt samt även i...

 • Rusthåll i Kyrkslätt

  Ett rusthåll var i Indelningsverket (skapat år 1682) en gård som indelats till kavalleriet. Enkelt uttryckt omvandlades gårdarnas skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Ägaren av en sådan gård kallades rusthållare. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusth&#...

 • Lappträsk före 1732 - Lapinjärvi ennen 1732

  Första huvudboken för Lappträsk börjar 1732. På basen av dop-, vigsel- och begravningsböcker kan emellertid många av hemmanens tidigare inbyggare och deras släktskapsband rekonstrueras. Till en början läggs personer in som har nått giftasvuxen ålder år 1732. Som sådana räknas födda ...

  Tags:
 • Evitskog en by i norra Kyrkslätt

  Detta projekt är ett försök att sammanställa släkterna i Evitskog runt sekelskiftet samt deras förfäder Om man har en profil som är född, levde eller dog i Evitskog så kan man Linka den till projektet Evitskog är en by i Kyrkslätts kommun i landskapet Nyland i Södra Finlands län. Byn har ungef&...

  Tags:
 • Finlands riksdagsmän under svenska tiden - Suomen kansanedustajat ruotsin ajalta

  Översikt / Yleisesittely Projektets målsättning är att göra upp en förteckning över svenska riksdagens ledamöter från Finland, under svenska tiden fram till år 1809. Geografiskt kan Finland i detta skede fattas i vid bemärkelse, så projektet kan omfatta personer från t.ex. Åland och Tornedalen. &...

  Tags:
 • Delegates at the Uppsala Synod 1593

  Detta projekt är för personer som deltog eller Undertecknade Uppsala mötes beslut The Uppsala Synod in 1593 was the most important synod of the Lutheran Church of Sweden. Sweden had gone through its Protestant Reformation and broken with Roman Catholicism in the 1520s, but an official confession of faith had never been declared. The synod was summoned to Uppsala by Duke...

 • 1918 lnfluenza Pandemic - Finland: Survivors

  1918 Influenza Pandemic - Finland: Survivors "Please add to this project any profiles of those who were infected but survived the 'Spanish Flu' pandemic of 1918 To participate in any project - you do need to first be a collaborator - so please join the project using the request link under "actions" at the top right of the page. Visit Geni Wikitext, Unicode and images which gives a great d...

 • Peldo slekten i Finland og Beldo slekten i Norge.

  (The text is written in Norwegian). Peldo er familienavn oppstått i Tervola, Lappland, nord Finland. Personer fra denne slekten utvandret fra Finland til Vadsø og Alta og Peldo er i Norge blitt til Pelto og Beldo. Det er også en annen slekt med samme etternavn Pelto / Ylipelto som utvandret fra Tervola området i Finland til Alta og dette navnet er blitt til Beldo...

 • 1918 lnfluenza Pandemic - Finland: Fatalities

  1918 Influenza Pandemic - Finland: Fatalities Please add to this project any profiles of those who perished in the 'Spanish Flu' pandemic of 1918 To participate in any project - you do need to first be a collaborator - so please join the project using the request link under "actions" at the top right of the page. Visit Geni Wikitext, Unicode and images which gives a great deal of assistan...

 • Edustajat Porvoon valtiopäivillä 1809 - Ledamöterna vid Borgå lantdag 1809

  Borgå lantdag sammankallades av kejsar Alexander I av Ryssland medan 1808-1809 års krig ännu pågick. De enligt svensk riksdagsordning i Borgå samlade finska ständerna svor kejsaren trohet och denne avgav sin regentsförsäkran den 29 mars 1809. Kejsaren bibehöll landets lagar, religion och språk från den svenska tiden. F...

  Tags:
 • Pyykko Ancestors

  Project that connects all Pyykko ancestors and descendants from the United States, Muhos, Finland and Utäjàrvi, Finland.

 • Förteckning över präster - Karis/Karjaa

  Karis grundades troligen redan på 1200-talet, omnämns som moderförsamling 1326. Raseborgs fästning var i bruk c.1300-1500. Borgen hade eget kapell och egen kaplan. Till Karis hörde Karislojo kapell, som grundades 1531 genom att ansluta delar från både Karis och Lojo; Karislojo kapell blev moderförsamling 1614. Snappertuna kapell grundades ...

  Tags:
 • Nuijasota / Klubbekriget / Cudgel War 1596–1597

  Projektin tarkoituksena on merkitä ja koota nuijasotaan tavalla tai toisella osaa ottaneiden profiilit. The aim of this project is to tag persons in one way or another involved in the Cudgel War.

  Tags:
 • Förteckning över präster - Finby/Särkisalo

  Grundades som kapellförsamling till Bjärnå c. 1660 under namnet Förby eller Suomenkylä. Bjärnås sockenadjunkt bodde här 1650-1860 . Kapellförsamling blev den 1864. Fick 1904 löfte om att bli självständig församling med egen kyrkoherde , vilket förverkligades 1924. Socknens namn ändrades p&#x...

  Tags: