Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Machinisten in de familie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Machinisten in de familie

Bij diverse spoorwegmaatschappijen natuurlijk, bijvoorbeeld:

v/m Nederlandsch Oost-Indie

 • Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij NIS/NISM

SUMATRA

JAVA

 • Babat-Djombang Stoomtram Maatschappij, --BDSM--
 • Batavia Electrische Tram Maatschappij, --BET--
 • Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij, --BOS--
 • N.V. Bataviasche Verkeersmaatschappij
 • Java Spoorweg Maatschappij, --JSM--
 • Kediri Stoomtram Maatschappij, --KSM--
 • Madoera Stoomtram Maatschappij, --MT--
 • Malang Stoomtram Maatschappij, --MS--
 • Modjokerto Stoomtram Maatschappij, --MSM--
 • Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij, --NIS--
 • Nederlands-Indische Tramweg Maatschappij, --NITM--
 • Oost-Java Stroomtram Maatschappij, --OJS--
 • Pasoeroean Stroomtram Maatschappij, --PsSM--
 • Probolinggo Stroomtram Maatschappij, --PbSM--
 • Serajoedal Stoomtram Maatschappij, --SDS--
 • Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, --SCS--
 • Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij, --SJS--
 • Solosche Tramweg Maatschappij, --SoTM--
 • Staats Spoorwegen, --SS--

CELEBES

 • Staatstramwegen op Celebes