Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ambacht, Functie & Beroep

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

—WORK-in-PROGRESS—&—COLLEGAE WELKOM—Werk-mee-corrigeer-vul-aan, dus: WELKOM! Want dat kan-&-mag iedere geni-gebruik-st-er, mits met aandacht en zin. Bijv. via profiel-e/o-document-link of met attendering via discussie-bijdrage, hier of op het Portaal voor Nederlandstaligen. Wilt u direct toevoegen, dan a.u.b. wel tussen de lijntjes kleuren, ik bedoel: tussen de streepjes typen en eventueel eerst 't alfabet nog even oefenen…

Nog te maken pagina's:
 • WOL-KAMMERS
 • SCHEERDERS & SCHEERSTERS - in de textiel-industrie?
 • FILM-MAKERS in de familie - synoniem: CINEASTEN
 • DIJK-WERKERS - ook: dijkbaas
 • DIJK-GRAVEN
 • KERMIS-REIZIGERs e/o exploitanten
 • LANTAARN-OPSTEKER - zie foto
 • LIJK-BEZORGER
 • LOODSEN
  • binnen-loods
  • zee-loods
 • MELKVENTER
 • POLDERWERKER - ook: polderwaker - poldermeester - poldersecretaris - polderontvanger
 • SCHOOLHOOFDEN - of Hoofd ener school
 • TINNERS & TINSTERS = tinnegieters?
 • TELEGRAFIST
 • VISSCHER
 • vuur-STOKERS
 • ...suggesties welkom!
recent ontwikkelde pagina's
 • TIMMER-LIEDEN : d.w.z. timmer-MANNEN + timmer-VROUWEN - in het Nederlands ook: Timmer-LUI (meervouds-vorm)

Natura Artis Magistra

—Kunst & Nijverheid~Arts & Crafts—

Onder dit motto is het mijn bedoeling allerlei creatieve hobbies, beroepen en vaardigheids-toepassingen te bundelen en zo degenen die er hun leven zin mee gaven te kunnen terugvinden in de BIG-TREE van Geni. Maar de preciese taxonomie van zo'n indexering is 'n puzzeltje dat veel tijd en aandacht vergt. In dat licht is het de moeite waard ook projecten te ontwikkelen voor leden van bijzondere GILDEN, Amateur- & Vak-VERENIGINGEN of VAK-bonden. Een aanzet om ook daarvoor goede documentatie te verzamelen vindt U in Nederlandse & Vlaamse Gilden - van Middeleeuwen tot Heden. En voor enkele beroepen bestaan al meer topografisch georienteerde projecten, zoals voor ZILVERSMEDEN, KLOMPENMAKERS en MOLENAARS. Want daar waren en zijn Hollanders wereldwijd beroem mee geworden: typical Dutch Design, 'n export-produkt waar we nog steeds trots om mogen wezen…

Ook welkom: links naar sub-pagina's of leuke, leesbare e/o leerzame internet-URL of www.adres.
Vond U/je 'n leuk -historisch- beroep in de familie, maar hier nog geen project-pagina? Link dat profiel dan -tijdelijk- aan deze pagina en we kijken of/hoe het is toe te voegen. Zorg wel dat op het —dan uiteraard wel openbare— familie-profiel het beroep is ingevuld en gebruik rechts-boven de knop 'Actions' voor Add-to-Project. Wees wel eerst 'Follower' van dit project, maar wie dit leest is dat waarschijnlijk al wel.

Bekijk ook onder Documenten: Het Menselyk Bedryf.pdf (de 'originele pdf' even aanklikken) waar je koppelingen aantreft naar 100 oude afbeeldingen over Ambachten en Beroepen, bewerkt naar Jan & Casper LUYKEN (1694) :-)

Van met kapitaal geschreven beroepen of ambachten zijn reeds vertegenwoordigers te vinden in Geni of zelfs al voorzien van een aparte project-pagina's 'Abc…xyz in de familie'. Doorklik-URL's ontbreken soms nog door tijdgebrek, maar komen mettertijd. Heeft u als lezer WIKI-ervaring, geef hier dan blijk van uw expertise door andere lezers met dat klusje 't goede voorbeeld te geven. Er zitten vast bijzondere beroepen tussen uw voorouders!

Ge-RIDDERd ‧ ge‧LAUwerd ‧ ge-DECOreerd

of door huwelijk in de schoot geworpen gekregen?

 • RIDDER
 • BARON
 • JONKHEER/VROUWE
 • GRAAF
 • PRINS/ES
 • Officier in de Orde van.... met/zonder zwaarden

be‧Edigd ‧ be‧Noemd ‧ be‧Roepen

 • KEIZER : hebben we hier nooit gehad, toch? Of toch: Keizer NAPOLEON...
 • KONING-in : gekroond met belofte aan ... en ?
 • MINISTER : zo waarlijk helpe mij …Allah~God~Jaweh… almachtig -of- JA, dat zweer ik !
 • GOUVERNEUR ‧ Commissaris des Konings of van de Koning-in ‧ CdK ‧
 • BURGEMEESTER vroeger ook: ‧ MAIRE ‧ GRIETMAN] : benoeming door : minister BiZa & bekrachtiging met handtekening Staatshoofd & publicatie in Staatsblad
 • AMBASSADEUR : na aanbieding GELOOFS-brieven aan ons Staatshoofd, de Koning
 • POLITIE : functionaris met opsporingsbevoegdheid
 • HOOGLERAAR : benoeming door ... & officiele aanvaarding ambt met IN-AUGURELE rede
 • kerkelijk leiders : PREDIKER ‧ predikanten ‧ dominee's ‧
 • RECHTER ‧ ADVOCAAT ‧ OFFICIER van JUSTITIE ‧
 • MEDICINAE DOCTOR or ARTS : na aflegging van de EED van HIPPOCRATES en inschrijving in 'n officieel beroeps-register. Soms met eigen TUCHT-recht procedures. Met bijzondere aandacht voor beroepen als: psychiaters ‧ psychologen ‧ therapeuten ‧ etc.
 • NOTARIS :
 • GERECHTS-DEURWAARDER : NL: nog opzoeken via http://www.kbvg.nl/ - BE: benoemd door de Koning - art. 509 Gerechtelijk Wetboek - Voordrachtseisen: >25jr. - dipl. doctor~licentiaat Recht - getuigschrift goed gedrag - aan dienstplicht-wettten voldaan - na effectieve gehomologeerde stage van twee volle jaren zonder onderbreking -
 • - - - etc.

Functies & Rangen

militaire

 • zie : [ Militairians in your family?] for NAVO-etc-Nato-rangen-ranking
 • ADELBORST - met opleiding KIM den Helder
 • ADMIRAAL
 • KAPITEIN
 • MAJOOR
 • GENERAAL
 • SOLDAAT
 • SCHOUT-bij-NACHT

kerkelijke-etc.-

 • PAUS
 • KARDINAAL
 • BISSCOP
 • VICARIS
 • en nog zo wat kerkelijks....

bestuurlijk-e/o-politieke-

 • DIRECTEUR
 • COMMISSARIS
 • CEO ‧ C.. Executive Officer : in onze taal gewoon iemand die verantwoordelijk is voor een bepaalde portefeuille, bijv. Financien, Personeel, Externe Betrekkingen, etc.

Ambacht & Beroep ‧ Crafts & Profession ‧ by EDUCATION & NOT Occupation !

Voor overzicht s.v.p. alleen mannelijke woordvorm in enkelvoud gebruiken! - [x http://www.geni.com/projects/...-in-de-familie ...] - - deels nog invoegen:

enkeke historisch AMBACHT-en

die nog in/met onderstaande lijsten moeten worden 'in-/samen-gevoegd'

—D— - - -Drapenier- - - - —E— - - - - - -etser- - - - - —F— - - - - —G— - - - —H— - - -Harnas-smid- - - -Hout-graveur- - - —K— - - -Ketel-lapper- - - -Klepper-man- - - -Klompen-maker- - - -Koper-slager- - - -Kuiper- - - —M— - - -Manden-vlechter- - - —S— - -Stoelen-matter- - - T- - -Touw-slager- - - —V— - - -Volder- - - —W— - - -Wapen-smid- - - —Z— - - -ZEEP-ZIEDER- - - -Zeil-maker- - - -Zout-zieder- - -

 • Historisch BEROEP: - - —A—- - -Aanspreker- - - -Alchemist- - - -Ambt-man- - - —B— - - -Baljuw- - - -Biele-man- - - -Blekerij- - - -Buntsteken- - - —C— - - -Chirurgijn- - - —G— - - -Gladiator- - - -Goud-zoeker-beroep- - - —H— - - -Hoef-smid- - - —I— - - -IJk-meester- - - —K— - - -Kantonnier- - - -Kolen-boer- - -Kopiist- - -Koren-meter- - - -Kraan-kind- - - -Kras-beroep- - - —L— - - -Lantaarn-opsteker- - - —M— - - -Marconist- - - -Melk-meisje-beroep- - - -Min-beroep- - - -Minstreel- - - —N— - - -Nar-persoon - - -Neer-slager- - - -Notarius-titulatuur- - - —O— - - -Opprikkelateur- - - -Orgel-trapper- - - -Overweg-wachter- - - —P— - - -Porder- - - -Provoost-persoon- - - -Publicanus- - - —R— - - -Ratten-vanger - - Redger- - - -Rot-meester- - - —S— - - -Scharen-sliep- - - -Scheeps-jager- - - -Scheeps-jongen- - - -Schelpen-visser- - - - -Schotter- - - -Schout- - - Sprook-spreker- - - -Stads-omroeper- - - -Stoker-spoorwegen- - - —T— - - -Tabellioen- - - -Telegrafist- - -Tollenaar- - - —V— - - -Veld-wachter- - - -Vilder-beroep- - - -Vodden-man- - - -Voor-proever- - - -Vorster - - Vuurtoren-wachter- - -

—A—

- - alt - - - - -APOTHEKER- - - -ARCHITECT - - agrarier - - - - -arbeider- - - - - -ASTRONAUT- - - - -

—B—
- - -Bezem-binder- - - -Bijenkorf-vlechter- - - -Blauw-verver- - - Blok-maker- - - -Blokken-maker- - -

- - - -BAaK-stER- - -Bad-meester- -- - - Banket-Brood-Suiker-BAKKER- - - - - -BALLERINA- - - -BANKIER- - - -Bank-werker- - - - -BARBIER- - - -bas-sist- - -BEUL- - -Bibliothecaris- -- - -bisschop- - -Blauw-verver- -- -blikslager- - -BOEF- - - - BOEK:-Binder -Drukker-Handelaar-Verkoper- - -Boek-houder- - - -BOTTELIER- - - - - -boom-scheerder- - -BREIER- - - -Brieven-gaarder- - - - -BROUWERS- - - - -BURGEMEESTER- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -Beambte Ned.Spoorwegen- - -Bedrijfs-leider- - -Beeldend kunstenaar- - - -Beelden-maker- - -Beelden-schilder- - -Beeld-houwer- - -Behanger- - -Bejaarden-verzorgster- - -Belasting-ambtenaar- - -Belasting-ontvanger- - -Beroeps-militair- - -Bestuurder- - -Bier-&-Azijn-brouwer- - -Bier-brouwer- - -Bier-brouwers-knecht- - -Bierhuis-houder- - -Biologie-leraar- - -Biscuit-&-Beschuit-bakker- - -Bloemist- - - -Blok-wachter- - -Boekband-ontwerper- - - - - - -Boorden-reinigster- - -Borstel-maker- - -Bos-arbeider- - -Bos-bouw-werker- - -Bos-wachter- - -Boter-fabrieks-arbeider- - -Boter-maker- - -Boter-werker- - -Bouwkundig tekenaar- - -Bouw-kundige- - -Bouw-materialen-handelaar- - -Bouw-vak-arbeider- - -Brand-stoffen-handelaar- - - -Brigadier marechaussee- - -Brood-bakker- - -Brouwers-knecht- - - - -Bus-ondernemer- - -

—C—

- - cellist - -CHAUFFEUR- - - - -CHIRURGIJN- - -COMPONIST- - - - - - - - - -costuum-naaister- - - - -COUTURIER- - -

—D—

- -DICHTER- - - - dienst-maagd- - - -dieren-preparateur- - - - - -DIRIGENT- - - - - -DOCENT- - - - - -dominee - -dood-graver- DRUKKER van boek-krant-etc. - - - - -

—E—

- - - - - - -Edel-Grof-Zilver-Hoef-SMID- - - -

—F—

- - - -fabrikant: sigaren-etc.- - - - - -[ FLANKEUR] zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flankeur- - - - -FOTOGRAAF- - -

—G—

- - - - - -GEITEN-fokker - - - - - - GLAS-blazer - - - - - GLAZEN-maker - -GOUD-smid- - - - - graficus- - - - - -GRIET-man- - - - - -griffier - - -GRUTTER = kruidenier- - - - -GROF-smid- - -

—H—

- - - - - -HAGEL-gieter : giet jachthagel~schietkorrels uit lood- - - -HOEFSMID- - - - -HOOGLERAAR- - - - -hofnar- - - - -HOUTVESTER- - - - --TUIN-MAN~Hovenier- - - -HUIS-schilder- - -

—I—

- - - IMPOST-meester = ontvanger der belastingen = GAARDER- - -INFENAAR = wijn-menger - - -INZEEL: kluizenaar- - -INZEEPSTER: wasvrouw- - - INZEPER = barbiers-leerling - - -

—J—

- -JUWELIER- - - -

—K—

- - - - - -KAARSEN-maker- - -KANTONNIER- - - - - -KLAP-meester- - - - - - -KLEER-MAKER- - - -KLOMPEN-MAKER- - - - -klerk- - - -KOETSIER- - - -KOLEN-boer - - - -KOPER-slager- - - -kosmonaut- - -KRAAM-verzorger- - - -KUNST-Schilder- - -KUIPER - -

- - - -KROTEN-spitter: ingehuurd in de herfst om wortels van meekrap-planten <Rode verf-grondstof> uit te graven- - - - -KRUIDENIER = grutter- - - - --oester-KWEKER- - - -

—L—

- - - - - -lampe-kappen-naaister- - - -LANDBOUWER- - - - - -Leerlooiers- - - - - LERAAR:docent- - - - -leerlooier- - - - letter-zetter- - - - -lood-gieter- - - - - -LULLEMAN: niet iemand die maar raak kletst, maar 'n eerlijk beroep uitoefent als brandweerman. Een lul is 't mondstuk van de bandweer-slang (NGV Nieuwsbrief juni 2011)- - - - - -

—M—

- - - - - - -MACHINIST- - -MANDEN-maker- - -MATROOS- - - - -METSELAAR- - - -MEUBEL-MAKER- - - - - - -milicien- - - - - -mezzo-sopraan- - - -Midwinter-HOORN-maker- - - -MILITAIR- - -MIJN-werker- - - - - -MINISTER- - - - -MOLENAAR- - - -MUTSEN-maker- - - -MUZIEK-makers- - - - -

—N—

- - - NACHT-bidder: bedelaar die 's nachtsom aalmoezen komt vragen - - -non- - - NOTARIS- - - - - - - - --

—O—

-- - - --ONDERWIJZER-- - -ORGANIST- - - - [ ORGEL-bouwer]- - - - - --OVERSTE-- - - - - - - - - - - - - -

—P—

- - --PAPIER-MAKER-- - - - - --PARLEVINKER- - - - - -paukenist- - - -paus- - -[ PETTEN-MAaKstER]- - - --PIANIST-- - - - - --PIJPEN-MAKER-- - - - - --PILOOT-- - --PLANTER-- - - - -POLITICUS-- - - - - --POTTEN-bakker- - - -PREDIKANT- - -PREDIKER-- - - - --PRIESTER-- - - -

—R—

- - - -RELIGIEUS- - - - - - -rietdekker- - rijwiel-hersteller - - -RUIMTEVAARDER- - - -

—S—

- - -schoolhoofd/-meester/-dienaar - - - - - - - - - - - - - - - - - -SCHRIJVER- - sendemaker: een een smid die zeisen smeedt (NGV Nieuwsbrief 2011 nr 23) - - - - - - - - - - SIGAREN-MAKER - - - -SJOUWER- - - - - - -slager - - slachter - - - -sommelier- - - sopraan - - -SPINNER- - - staats-secretaris - - stadsbode - - stadsdoorenbreyer: iemand die de takken van de doornen hagen in de stadswal zodanig ineen moest vlechten dat er niemand doorheen kon komen. Daarnaast verricht hij alle werkzaamheden die nodig zijn om de stadsomheining vijand bestendig te maken en te houden (NGV Nieuwsbrief 2011 nr 23)-- sterker - - STOELEN-maker - - - - - - -STRAAT-maker- - - - - - Stro-dak-legger- - - - - -STUKKEN-keurder- - - - - -

—T—

- - - - -TABAKS-kerver- - - - - - - - - - - -TAGRIJN : oorsprong: benaming handelaar tweede-2e-hands scheeps-benodigheden, zeil -tuigage & ijzer-waren. NU: aanduiding watersport-winkel met zeilmakerij - b.v. George KNIEST te Muiderzand, KORENDIJK te Zwolle + nog iemand te Lelystad - - - - - - -TALKONAUT- - - - - - -TENNIS-SER-prof- - - - - tenor - - - - - -TIMMER-LUI - - tingieter - - TOUW-slager - - - - - -HOVENIER~TUIN-MAN~Hovenier- - - - -

—U—

- - - Ulaan: lichtgewapende ruiter, lansier - - - Ulenaar: pottenbakker - - - Uwelster: obliebakster - - -

—V—

- - - - -VEE:-arts-houder-teler- - - - -VERIFICADEUR- - - -
-VERZAMELAAR - - violist - - VINOLOOG- - - - - VOET-baller- - - - VROED-meester - - VLEESCH-houwer - -

—W—

- - -WAGENAAR- - - - - -Wagenmaker- - - -WETENSCHAPPER- - -WEVER-o-WEEF-STER- - - -WIELRENNER- - - -wijnkoper- - - WINKELIER- - - - - Wissel-wachter- - - -[http:/www.geni.com/projects/Wollennaeyster-in-de-familie WOLLEN-naeyster]~ WOLLEN-N-AAISTER~: uit den ouden vorm wolle en naaien: naaister van wollen kleedingstukken, naaister die dames- en kinderkleeding vervaardigt- - - - -

—X—

- - -Xenograaf: bedreven in het lezen van het schrift van vreemde talen - - -Xylograaf: a. houtgraveur; b. iemand die drukwerk vervaardigt met houten letters en plaaten- - -

—Y—

- - -Yeraudt: varieteit van heraut - - -Ytiger, Ytigerse: ijker, ijkster - - -

—Z—

- - -ZADELMAKER- - -zanger - - - - - -zeevaarder- - - - -ZILVERSMID- - - -

—0—

Ook leuk op internet

Markten met Oude Ambachten

 • Soest juni 2011
 • AANVULLINGEN WELKOM, ook. via discussie-bijdrage.

Meer lezen

DUURZAME DOCUMENTATIE

1788 : Dordrecht, A. Blusse En Zoon - 1ste / 1st. Half-Leather / Half Leder, A5

AUTEURS :

 • P.J. KASTELEIJN - -
 • J.F. MARTINET - -
 • J.H. REISIG - -
 • Gerrit PAAPE - - -
 • Arend Fokke SIMONSZ - -
 • Jakobus BUIJS - -
 • Z.J. de KANTER, phil. - -
 • T. Olivier SCHILPEROORT - -
 • Jan van HEURN, mr. - -
 • Hendrik de HAAS - -
 • A. BLUSSE - -

OVER de : Indigo-bereider - Sterk-water-stooker - Porcelein-fabriek - Leer-looijer - Kaarsen-maaker - Houts-kool Brander - Zeep-sieder - Zijde-verwer - Papier-maker - Wasch-bleeker - Suiker-raffinadeur - Plateel-bakker - Graveur - Bier-brouwer - Meekrap-teler & OVER : Honing-BIJEN-teelt - Zijden-TEELT -

SAMENVATTING : 23 stukken opgebonden in 10 half leren banden - Uitgaven 1788-1806 - Binding c.1840-1850. 159 uitklapplaten (gravures) en meer dan 4200 pagina's. Complete set ZEER ZELDZAAM. (boeknummer 4100 + 4101, 23 stukken in 10 banden)

BESCHRIJVING : Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden

BAND 1. Eerste stuk: De Indigobereider en Blaauwverwer. Dordrecht, 1788, XVI + 148 pagina's, 8 uitklapplaten. Schrijver : Quatremere DIJONVAL. Vertaling & omwerking uit het Frans & aanvulling : P.J. KASTELEIJN (apotheker en chimist te Amsterdam). INHOUD: Beschrijving van de Indigofabrieken; verhandeling over het blaauwverwen; het bereiden der Blaauwkuipen; het omslaan derzelven, en de middelen om zulks te verhoeden en te herstellen.Verklaaring der plaaten.

Tweede stuk: De Sterkwaterstooker, Zoutzuur- en Vitrioololiebereider. Dordrecht, 1788, VIII + 170 + 4 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Demachij. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. INHOUD: Werkplaatzen, Fornuizen en Gereedschappen der Sterkwaterstokers, zelfstandigheden bij de bereiding van Sterkwaters en overige Zuuren; bestuuring van Galey, drie gewoone bereidingswijzen van Sterkwater; verscheidene zoorten van Sterkwater, zuivering, beproeving en gebruik; toestellen buiten Parijs om Sterkwater te stooken, het scheiden van Goud- en Zilver; Verbeteringen, Oeconomische inrichtingen van Sterkwaterstooken; bereiding van Zoutzuur; bereiding van Vitrioololie uit Zwavel; terugblijfzels verhandelde bewerkingen. Verklaaring der plaaten.

Derde stuk: De Porceleinfabriek.. Dordrecht, 1789, X + 238 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Demillij. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. INHOUD: De Porceleinfabriek of volledige beschrijving der kunst om porcelein te maaken; een onderzoek der porceleinaarden; derzelver zaamenstelling tot porcelein; de bakking;verglazing; bereiding der koleuren; het beschilderen; vergulden; de noodige werktuigen en ovens; mitsgaders de bereiding van het Reamursche porcelein. Verklaaring der plaaten.

BAND 2. Vierde stuk: De LEER-looijer, LEER-touwer, WIT-&-ZEEM-looijer of verhandeling over de bereidingen der dierlijke huiden tot allerhande zoorten van Leeren. 1789 : Dordrecht, 8 + 95 + 1 pagina's, 7 uitklapplaten. Samenstelling & aanvulling : P.J. KASTELEIJN - apotheker & chimist A'dam - INHOUD : Bewerkingen van den Leerlooijer; opmerkingen der huiden, kosten der looijing, keuren van leer, aanwending van afval; bewerkingen van den Leertouwer; bewerkingen van den Witlooijer en den Zeemlooijer; bereiding van kostbare en vreemde leerzoorten; beschrijving van Werkplaatsen en Gereedschappen van den Leerlooijer, Leertouwer, Witlooijer en Zeemlooijer. Verklaaring der plaaten.

Vijfde stuk: De Kaarsenmaaker. Dordrecht, 1789, 6 + 37 + 1 pagina's, 3 uitklapplaten. Uit het Nederduitsche vertaald. INHOUD: smelten van smeer; inrichting; bereiding van getrokken kaarsen; de bereiding van gegooten kaarsen. Verklaaring der plaaten. Zesde stuk:. De Houtskool Brander Dordrecht, 1790, 4 + 24 pagina's, 1 uitklapplaat met 4 figuren. Geschreven door J.F. Martinet. Inhoud: Beschrijving van het Houtskool branden.Verklaaring der plaaten..

Zevende stuk: De Zeepsieder. Dordrecht, 1791, 6 + 46 + 2 pagina's, 4 uitklapplaten. Geschreven door Du Hamel, Halle en Weber, vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. INHOUD: wat is Zeep; grondstoffen; gereedschappen; bereiding van Zeep; soorten Zeep. Verklaaring der plaaten.

Agtste stuk: De Zijdeverwer. Dordrecht, 1791, 8 + 231 + 1 pagina's, 8 uitklapplaten. Geschreven door Macquer.Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. INHOUD: Kooken der Zijde;Verwen, Blaauw, Geel, Aurora, Oranje, Mordore, Goudgele, Isabelle, Carmosijn, Ponceau, Incarnaat, Kerssen, Groen, Olijf, Violet, Purper, Castanje, Kaneel, Wijndroessem, Witbruin, Moorenbruin, Ijzerbruin, Zwart; proeven wegens het verwen der Zijde door Salpeterzuur; proeven over het verwen van Scharlaken. Verklaaring der plaaten.

BAND 3. Negende stuk : De Papiermaker.Dordrecht, 1792, XVI + 288 pagina's, 14 uitklapplaten. Schrijver : x. De la LANDE - Vertaling & omwerking uit het Frans & aanvulling : P.J. KASTELEIJN INHOUD : Geschiedenis van het Papier, oorsprong Boomwollen en Linnen papier, Vodden, gebruik van Kalk, werking der rotting; Papiermolen; Papierfabriek; Cylinders; perzen, ophangen, lijming, opneemer van het Papier; Ophangzaal; Gladkamer; gebrekkig Papier; Hollandsch Papier, soorten Papier. Verklaaring der plaaten.

BAND 4. Tiende stuk : De Waschbleeker, en waschkaarsenmaaker. Dordrecht, 1792, VIII + 175 pagina's, 6 uitklapplaten. Schrijver : Du Hamel Du MONCEAU. Vertaling & omwerking uit het Frans & aanvulling : P.J. KASTELEIJN INHOUD : nemen van Honig uit de korven, zuivering van Wasch; bleeking van Wasch; gereedschappen; inkoopen van Wasch; smelting van Wasch; verscheidene aanwendingen der Wasch; bereiding van Kaarsen; soorten Kaarsen en fakkels. Verklaaring der plaaten.

Elfde stuk : De Suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het Suiker. Dordrecht, 1793, VIII + 215 + 1 pagina's, 10 uitklapplaten. AUTEUR : J.H. REISIG - x - INHOUD : Suikerriet, aankweking van Suikerriet, Suikerraffinage, bereiding en verzending, met de opgaave der verschillende bewerking, molens, fabrieken enz. in en buiten Europa; Gereedschappen, verklaaring der Plaaten.

Twaalfde stuk : De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaaker. Dordrecht, 1794, 6 + 72 pagina's, 5 uitklapplaten. Geschreven door Gerrit Paape. INHOUD : het Aardewasschen; de Aardetrapper; de Draaier; De Vormer; de Vloerwerker; de Schilder; van den Oven; van het Zetten; van het Stooken, van het Tinasch Branden, ingredienten. Verklaaring der plaaten.

BAND 5. Dertiende stuk : De Graveur. Dordrecht, 1796, XII +359 + 9 pagina's, 10 uitklapplaten. Samenstelling : Arend FOKKE Simonsz.

Inhoud : DE GRAVEUR, BEHELZENDE EENE BEKNOPTE HANDLEIDING TOT DE DAKTYLIOGLYPHIA, OF GRAVEERKUNST IN EDELE GESTEENTEN. HET STEMPELSNIJDEN. HET GRAVEEREN IN HOUT EN KOPER. HET ETSEN. HET GRAVEEREN IN ZWARTE KUNST, OF IN MEZZO TINTO. HET HAMERWERK. HET GRAVEEREN IN DE MANIER VAN CRAIJON EN OM MET COULEUREN TE DRUKKEN, EN EINDELIJK HET POINTEEREN EN GRAVEEREN IN AQUA TINTA. BENEVENS DE BESCHRIJVING EN AFBEELDING DER WERKTUIGEN TOT DEZE KUNSTEN GEBEZIGD WORDENDE

BAND 6. Veertiende stuk : De HONING-BIJEN-TEELT. Dordrecht, 1797, 6 + 139 + 5 pagina's, 2 uitklapplaten. INHOUD : De HONING-BIJEN-TEELT, behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijën, derzelver voordeelige behandeling en onderhoud, benevens der onderscheiden soorten van korven, enz. enz. Verklaaring der plaaten.

Vijftiende stuk : De Zijdenteelt en Kweeking van den Moerbeziënboom. Dordrecht, 1798, VI + 139 + 3 pagina's, 2 uitklapplaten. Inhoud; De Zijdenteelt en Kweeking van den Moerbeziënboom of volledige beschrijving van de Zijwurmen en derzelver Voedzel van derzelver behandeling, oppassing, spinarbeid, en al den toestel, die tot hetzelve behoord. Verklaaring der plaaten. Toevoegingen : I : Vereenvoudigde inrigting van den Zijdehaspel door G.J. VERDAM 10 pagina's (112-121) + 1 uitklapplaat. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, I deel, No.1 (c.1833) II : Beschrijving van een verbeterden Zijde-haspel, en van eenen toestel, dienende als Kweekerij en Spinnerij voor Zijde-wormen door G.J. VERDAM. 30 pagina's (485-514) + 2 uitklapplaten. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. I deel, No. 4 (c.1833) III : Over enige bedenkingen, gemaakt op de zamenstelling en rigting van den Zijde-haspel, beschreven in No, 4 van het I Deel van dit Tijdschrift (Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, c.1834). G.J. VERDAM. 8 pagina's (327-335). Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.

Zestiende stuk; De Bierbrouwer en Mouter. Dordrecht, 1799, VIII + 75 + 9 pagina's, 4 uitklapplaten. Geschreven door Jakobus Buijs, Brouwer in de Klundert. INHOUD; De Bierbrouwer of volledige beschrijving van het brouwen der Bieren; midsgaders van het mouten der graanen, tot het brouwen van Bier gebruikt wordende. Verklaaring der plaaten

Zeventiende stuk; De Meekrapteler en bereider, De Teling en Bereiding der Meekrap. Dordrecht, 1802, VIII + 45 + 1 pagina's, 5 uitklapplaten, geteekend en in 't koper gebragt door J.C. Bendorp. Geschreven door J. de Kanter, Phil. Z., (voorheen Notaris te Zierikzee, thans lector Physices, in 't museum te Middelburg). Inhoud; De Meekrapteler en bereider; of volledige beschrijving van het planten, telen, reeden, en bereiden der Meekrap. Verklaaring der plaaten

Agttiende stuk; De Azijnmaaker. Dordrecht, 1803, 6 + 38 + 2 pagina's, 3 uitklapplaten. Geschreven door T. Olivier Schilperoort. INHOUD; De Azijnmaaker of volledige beschrijving van de Nuttigheid en de nAart des Azijns, met de Konst om derzelver verschillende soorten te bereiden. Verklaaring der plaaten.

BAND 7. Negentiende stuk; De Orgelmaaker. Dordrecht, 1804, XXXII + 522 + 4 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Mr. Jan van Heurn. INHOUD; De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten

BAND 8. Twintigste stuk; De Orgelmaaker, Tweede Deel. Dordrecht, 1804, XVI + 230 + 2 pagina's, 9 uitklapplaten (genummerd XI-XIX). Samenstelling: mr. Jan van HEUM. Grotendeels overgenomen uit het Fransch D. Belos de CELLES; l'Art du facteur d'Orgues. INHOUD; De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten.

BAND 9. Een-en-Twintigste stuk; De Orgelmaaker, Derde Deel. Dordrecht, 1805, XX + 475 + 1 pagina's, 11 uitklapplaten (genummerd XX-XXX). Samenstelling: mr. Jan van HEUM, grotendeels overgenomen uit het Fransch D. Belos de Celles; l'Art du facteur d'Orgues. INHOUD : De Orgelmaaker, behelzende een uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des Orgels, en handleiding tot het maaken, zaamenbrengen en herstellen derzelven benenvens de beschrijving en afbeelding der werktuigen, welke tot deze kunst gebezigd worden. Verklaaring der plaaten

BAND 10. Twee-en-Twintigste stuk : De Boekbinder. Dordrecht, 1806, XVI + 166 + 2 pagina's, 9 uitklapplaten. Samenstelling : Hendrik de HAAS INHOUD : De Boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Eerste schutpagina vernieuwd en de rug iets hersteld / new first endpaper, spine small reparation. Verklaaring der plaaten

Twee-en-Twintigste stuk; De Bouwkunstenaar.Dordrecht, 1806, XVI + 295 + 1 pagina's, 8 uitklapplaten (genummerd II-IX). Inhoud; De Bouwkunstenaar of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.; vereischten van een Burgerlijk Bouwkunstenaar of Architect; beschrijving en Bakking van steenen, pannen en Tegeltjes;Kalk; gehouwen steenen; Verhandeling over IJzer, Loot en soorten Hout. Verklaaring der plaaten.

=====

〜〜this〜page〜is〜part〜of〜't〜infinite〜boek〜of〜mankind~&~other〜species〜in〜a〜common〜world〜v&u〜jMu〜〜〜