Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

-UNDER-CONSTRUCTION--COLLEGAE WELKOM~to find the families that lived & worked in these interesting constructions ...!

MOLENS in Nederland

N.B. : Wind-Molens voor energie-opwekking laten we nog even buiten beschouwing, dat is history voor onze kindskleinkinderen....

documentatie op internet

we zoeken ook molen-BOUWERS, gebruikers, molenaars zitten in aparte projecten, etcetara.=

Molens in Nederland

Uitvinding van de watermolen: in c.1400 ging 't gerucht dat in de Lage Landen van Holland een molen was getimmerd in het dorp Groet aan de kust t.n.v. Alkmaar. Deze molen --uitgevonden door Floris van ALKEMADE en Jan GRIETENZn.-- liep op windkracht en kon water opmalen. Overal uit Holland vandaan kwamen polder-bestuurders, heemraden en notabelen kijken naar dit wonderlijke bouwsel waar nog veel aan veranderd en aangepast moest worden. Maar het was 't begin van de oplossing voor de vele problemen die water veroorzaakte en maakte dat men alles veel beter droog kon houden. Deze watermolens zouden Holland beroemd maken en ze bleken van groot belang om ons polderland droog te malen en droog te houden.

Tot 1900 stonden er in Nederland ca. 10.000 molens, in elk dorp was er wel één of meer om te voorzien in de eerste levensbehoeften van de bewoners : uit graan meel malen om brood te kunnen bakken. De KORENmolen was ook ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. De stoommachine, later dieselmotor en elektromotor hebben de WINDmolen verdrongen en voor 't veevoer kwamen er zgn. HAMERmolens, motorisch aangedreven en zonder de onderhoudsgevoelige maalstenen. Ook mengvoeder deed zijn intrede, zodat de mulder meer handelaar werd; van het molenaars-beroep bleef weinig over. Brandstof-schaarste tijdens WWII leidde nog tot 'n tijdelijke opleving, maar die verdween snel na de capitulatie. Tot in de 50-er jaren van de vorige eeuw functioneerden nog enkele korenmolens om graan voor boer en bakker te malen.

Windbemaling met een POLDERmolen als hoofdbemaling voor een polder is halverwege de jaren zeventig van de 20e eeuw bijna geheel verdwenen. De molenviergang AARLANDERVEEN fungeert daarvoor tot op heden nog als enige. Er zijn nog maar weinig mensen beroeps-molenaar en die malen uitsluitend voor menselijke consumptie; alleen in uitzonderlijke gevallen fungeren poldermolens nog als hulpgemaal.

OLIEmolens: nog documetatie zoeken...

Anno 2011 zijn er nog ca.1200 molens in ons land, merendeels eigendom van gemeenten of stichtingen en onderhouden met hulp van monumentenzorg.

BRON: A.J.J. Struijk - Ons Erfgoed, jg. 10, nr 3, pag. 102-108

NEDERLAND

Groningen

Friesland - Drenthe - Overijssel - Gelderland - Flevoland - Utrecht -

Noord-Holland

〓 ZAANDAM

Verfmolen De KAT - anno 1782

molenaar
 • Piet KEMPENAAR & co.

Zuid-Holland

〓 DORDRECHT

 1. Nota Bene : nr.+letter heeft betrekking op vermelding in overzicht van Ned.molens
 2. Jaren in gebruik : NAMEN - wind/water - type - nr.
 • 1652-1868 : Leeuw ‧ wind~paltrok-molen ‧ 03940g ‧
 • 1657-1890 : Gecroonde Bijl~Spiering~Treurwilg ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ • 03940Y ‧
 • 1660-1870 : x ‧ wind~8-kante grondzeiler ‧ 02877c
 • 1662-1886 : Oude Manhuis ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03940e ‧
 • 1672-1930 : Nachtegaal ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 01517
 • 1674-1876 : Poortklok~Karper ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940 n ‧
 • 1680-1867 : Grote Noordse Boer ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940 kk ‧
 • 1684-1900 : Ruiter ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940i ‧
 • 1684-1926 : Kalkoen~Oranjeboom~Kalkoor ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940c ‧
 • 1688-1922 : Zeelt ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 01518 •
 • 1691-1887 : Anker~Sprokkelaar ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940 h ‧ •
 • 1699-1870 : Kapraven ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03940f ‧ •
 • 1713-x ‧ Kyck over de Dijck ‧ wind~stenen stellingmolen ‧ 01516 •
 • 1735-1870 : Kraaijenest ‧ wind~8-kante grondzeiler ‧ 02877b •
 • 1780-1928 : Pelikaan ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940 l ‧ •
 • 1783-1889 : Zwaan ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧ 03940 j ‧ •
 • 1832-1889 : De Wever ~ Willem de Eerste ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940K
 • 1841-1934 : Willem de Tweede ‧ wind~stenen stellingmolen ‧ 01271
 • 1854-1918 : Vlasbloem ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧ 03940d ‧
 • x ‧ Dubbeldam~Dordrecht ‧ wind~wipmolen ‧ 02877d •
 • 1666-1686 : Eendracht ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940o ‧
 • 1761-1878 : Hoop ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940p ‧
 • 1762-1919 : Maagd ‧ wind~stenen stellingmolen ‧ 03940q ‧
 • 1671-1872 : Goudvink ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03940r ‧
 • 1668-1824 : Kraker ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940s ‧
 • 1664-1747 : Fortuin ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940t ‧
 • 1701-1815 : Pauw ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940u ‧
 • 1699-1895 : Hoop of Blauwe molen ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940w ‧
 • 1833-1884 : Zwaan ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03940x ‧
 • 1827-1891 : Hert ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧ 03940z ‧
 • 1681-1908 : Duinen ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941a ‧
 • 1685-1917 : Windhond ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941b ‧
 • 1815-1862 : Ooievaar ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧ 03941c ‧ •
 • 1728-1904 : Jager ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941d ‧
 • 1717-1895 : Zwarte Arend ~ Sukkelaar ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941e ‧ •
 • : x ‧ of: Dubbeldam ‧ windmolen ‧ 03941f ‧
 • : x ‧ of: Dubbeldam ‧ windmolen ‧ 03941g ‧
 • 1681-1879 : Deelzaagmolen~Schaap~Lindeboom ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941h ‧
 • 1694-1891 : Klaverblad ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941i ‧
 • 1681-1879 : Windhond~Goede Hoop ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941j ‧
 • 1698-1910 : Waker~Karnton ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941k ‧
 • 1681-1879 : Deelzaagmolen of Schaap of Lindenboom ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941l ‧
 • 1677-1849 : Wakende Kraan ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941m ‧
 • 1678-1865 : Kat ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941n ‧
 • 1688-1861 : Oude Ruiter ‧ windmolen ‧ 8-kante stellingmolen ‧ 03941o ‧
 • 1670-1811 : Haan ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941p ‧
 • 1658-1873 : Valk~Uil ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941q ‧
 • : x ‧ wind~paltrokmolen ‧ 03941r ‧
 • 1664-1879 : Vrouw Maria~Fortuin ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧ 03941s ‧
 • 03941t ‧ Spinhuis~Reiger ‧ 1671-1879 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 03941u ‧ Goede Verwachting ‧ 1857-1862 ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧
 • 06675X ‧ De Bakker / Runmolen/Hoop ‧ 1680-1866 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06675o ‧ x ‧ 1616-1871 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 06675p ‧ x ‧ 1863-1871 ‧ wind~stenen grondzeiler ‧
 • 06675q ‧ Valk ‧ 1699-1833 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06675r ‧ Beer 3 ‧ 1655-1685 ‧ windmolen ‧
 • 06675s ‧ x ‧ windmolen ‧
 • 06675t ‧ Eikenboom ‧ 1678-1884 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06675u ‧ Rode Leeuw ‧ 1655-1758 ‧ wind~molen ‧
 • 06675v ‧ Oranjeboom ‧ 1751-1875 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06675w ‧ x ‧ 1618-1878 ‧ wind~wip~molen ‧
 • 06675y ‧ Lelie ‧ 1688-1871 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06675z ‧ Arend~zwarte ‧ 1809-1852 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06676A ‧ de Sprokkelaar~het Anker ‧ wind~molen ‧
 • 06676B ‧ de Wever~Willem de Eerste ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 06908f ‧ Walevest ‧ 1577-1663 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 06908g ‧ Spinnewiel ‧ 1650-1854 ‧ wind~paltrokmolen ‧
 • 12028 ‧ Arend~zwarte ‧ 1724-1809 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12029 ‧ Haas~Lijnbaan ‧ 1680-1896 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12030 ‧ Backerinne ‧ 1558-1671 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12031 ‧ Houtkloover~Ooievaar~Essenboom~Lindetak~Middelburg ‧ 1729-1906 ‧ wind~paltrokmolen ‧
 • 12032 ‧ Beer 2 ‧ 1599-1645 ‧ wind~8-kante grondzeiler ‧
 • 12033 ‧ x ‧ 1660-1660 ‧
 • 12034 ‧ Buyserinne ‧ 1558-1655 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12035 ‧ Clundert~Kleine Noordse Boer ‧ 1700-1895 ‧ wind~paltrokmolen ‧
 • 12037 ‧ x ‧ 1738-1868 ‧ wind~stenen grondzeiler ‧
 • 12039 ‧ x ‧ 1868-1895 ‧ wind~stenen grondzeiler ‧
 • 12042 ‧ Eendracht ‧ 1693-1872 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12043 ‧ Kyck over de Dijck ‧ 1612-1713 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12044 ‧ Beer 1 ‧ 1464-1496 ‧
 • 12045 ‧ Wakende Kraan ‧ 1849-1865 ‧ 8-kante stellingmolen ‧
 • 12046 ‧ Zwaan ‧ 1679-1783 ‧ wind~paltrokmolen ‧
 • 12047 ‧ Zwaan ‧ 1664-1679 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12048-49 ‧ Wip ‧ 1580-1580 ‧ 1580-1606 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 12050 ‧ Wip~Caerscorf~Grote Wip ‧ 1606-1750 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 12051-52 ‧ Danser ‧ 1699-1817 ‧ 1817-1832 ‧ wind~8-kante stellingmolen
 • 12054-55 ‧ Hoogmoet ‧ 1543-1645 ‧ 1645-1761 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12056-57 ‧ Runmolen~Hoop ‧ 1580-1658 ‧ 1658-1672 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12059 ‧ Kalf ‧ 1601-1713 ‧ wind~standerdmolen ‧ •
 • 12060 ‧ Kapmolentje ‧ 1659-1783 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 12061 ‧ Kleine Wip ‧ 1607-1761 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 12062 ‧ Koe ‧ 1613-1703 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12063 ‧ Kopermolen ‧ 1613-1645 ‧ getijde-molen ‧
 • 12064 ‧ Kopermolen a/h Nieuwe Werk ‧ 1614-1657 ‧ rosmolen ‧
 • 12065 ‧ Korenbloem ‧ 1671-1860 ‧ wind~stenen stellingmolen ‧
 • 12066 ‧ Zouw ‧ 1818-1839 ‧ wind~6-kante stellingmolen ‧
 • 12067 ‧ Waal ‧ 1678-1808 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12068 ‧ x ‧ 1628-1780 ‧
 • 12069 ‧ x ‧ 1644-1664 ‧ getijde-molen ‧
 • 12070 ‧ x ‧ 1625-1662 ‧
 • 12077 ‧ Meisterinne ‧ 1420-1420 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12078 ‧ x ‧ 1590-1590 ‧ getijdemolen ‧
 • 12079 ‧ Lam~brouwerij ‧ 1794-1848 ‧ rosmolen ‧
 • 12080 ‧ Voetboog~Eendracht ‧ 1699-1868 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12081 ‧ Raephout ‧ 1545-1703 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12082 ‧ Reus Goliat ‧ 1699-1897 ‧ wind~8-kante stellingmolen ‧
 • 12083 ‧ Stadswatermolen ‧ 1771-1861 ‧ rosmolen ‧
 • 12084 ‧ x ‧ 1617-1739 ‧ rosmolen ‧
 • 12085 ‧ Pannehoef ‧ 1615-1623 ‧ getijdemolen ‧ getijdemolen ‧
 • 12086 ‧ Pauwestein ‧ 1798-1866 ‧
 • 12087 ‧ x ‧ 1604-1617 ‧ rosmolen ‧
 • 12088 ‧ Penninckzak ‧ 1447-1448 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12089 ‧ Varken ‧ 1644-1827 ‧ wind~wipmolen ‧
 • 12090 ‧ Oude Zager ‧ 1666-1843 ‧ windmolen ‧ 8-kante stellingmolen ‧
 • 12091 ‧ x ‧ 1577-1588 ‧ rosmolen ‧
 • 12092 ‧ x ‧ 1588--1613 ‧ rosmolen ‧
 • 12093 ‧ Stier ‧ 1613-1758 ‧ wind~standerdmolen ‧
 • 12094 ‧ Tweede Koning ‧ 1671-1693 ‧

Zeeland

Zie voor molenaars in projectpagina Molenaars in Zeeland

ZIERIKZEE - Molen de Hoop - sinds

 • 1788-1828 : Johannes FITZNER
 • 1828-1861 : Abraham Jacobus KOOLE
 • 1861-1875 : Raimond SCHUURBEQUE BOEYE
 • 1875-1881 : Jacobus WAGENAAR
 • 1881-1894 : Jacoba WAGENAAR
 • 1894-1939 : M. de RIJKE Lzn.
 • 1939-1970 : A.M. de RIJKE
 • 1970-1977 : J. ROGGEBAND
 • 1977-anno : Gemeente Zierikzee~Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - Stellingmolen Den Haas

Noord-Brabant - Limburg