Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Helena Charlotta Robsahm (1824 - 1909)
 • Markus Sandberg (1817 - 1876)
 • Lotten Påhlman (1850 - 1913)
  Charlotta Christina ( Lotten ) Sandberg , född 1850-12-31 i Linköping, död 1913-05-02 i Skara, dotter av handlanden Markus Sandberg och Christina Sofia Edelman. Gift 1873-09-29 i Lidköping med Carl A...
 • Carl Påhlman (1835 - 1935)
  Carl Adolf Påhlman , född 1835-03-07 i Lidköping. Ägde Karstorp i S:t Johannes socken, Östergötlands län 1875-1891 och har arrenderat Forshall i Västergötland. Död 1935-12-24 i Skara, begraven i ...
 • Adolf Påhlman (1855 - 1926)
  Adolf Påhlman , född 1855-08-23 i Lidköping. Volontär vid Upplands regemente 1874. Mogenhetsexamen i Uppsala 1875. Elev vid krigsskolan s.å. Utexaminerad 1876. Underlöjtnant vid nämnda regemente s.å...

Lidköping, Västra Götaland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Lidköping, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of West Gothland under Lands of Sweden.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Lidköping Municipality

Municipality of Lidköping (Lidköpings kommun) is a municipality in Västra Götaland County in the Province of West Gothland in southwestern Sweden. The seat of the municipality is the town of Lidköping. The population of the municipality is 40,000 and then some, out of whom some 25,000 reside in the town of Lidköping.

Ever so often the locals refer to the municipality as "Lidköping by Vänern" in order to distinguish itself from the phonetically and historically similar town of Linköping in East Gothland.

In addition to the town of Lidköping, the municipality consists of Vinninga, Järpås, Filsbäck, Örslösa, Saleby, and Tun.

Lidköping used to belong to Jacob De la Gardie.


Lidköping, Länsi-Göötanmaa, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Lidköping-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti on aliprojekti Ruotsin maakuntiin kuuluvan Länsi-Göötanmaan projektin alle. Olisi hyvä jos liittyessäsi tähän projektiin liittyisit myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Lidköpingin kunta

Lidköpingin kunta (ruots. Lidköpings kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Götanmaahan. Kunnan keskustaajama on Lidköping. Kunnan alueella asuu hieman päälle 40 000 asukasta, joista noin 25 000 Lidköpingissä.

Paikalliset tykkäävät kutsua kuntaa nimellä "Lidköping vid Vänern" samaan tapaan kuin Kuopijo Kallaveen iärel tai Frankfurt-am-main. Kaupunki kun alvariinsa sekoitetaan Itä-Götanmaan Linköpingiin.

//media.geni.com/p13/e4/b5/58/87/53444857d5b9a6f5/lidkoping_3_large.jpg?hash=531fe528318be4b6bc01295ceab65b50c4994d4d66b760bad326b189e583b9c3.1713077999Systembolagsgatan

Kuntajaon kehitys

Nykyinen kunta koostuu entisestä Lidköpingin kaupungista ja 31 entisestä maalaiskunnasta. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seitsemän "suurkuntaa", lopulta niistä plus Lidköpingistä 1971 Lidköpingin kunta.

 • Järpås (Häggesled, Järpås ja Uvered)
 • Kållands-Råda (Kållands-Åsaka, Mellby ja Råda)
 • Norra Kålland (Gösslunda, Otterstad, Rackeby, Skalunda, Strö ja Sunnersberg)
 • Saleby (Härjevad, Trässberg ja Saleby)
 • Tun (Friel, Karaby ja Tun)
 • Vinninga (Hasslösa, Hovby, Lindärva, Norra Härene ja Sävare)
 • Örslösa (Gillstad, Lavad, Norra Kedum, Söne, Tranum, Tådene, Väla ja Örslösa)

Triviaa

 • Ennen kaikkea tuota Laiska-Jaakko bruukkasi omistaa Lidköpingin.
 • Saleby on nimetty Sauli Niinistön mukaan, aikana jolloin hän vielä oli cool, puolivallaton poikamies. Uusi nimi on työn alla.
 • Tun on hyvä eroittaa seuraavista ainakin seuraavista paikkakunnista: Tun, Tun, Tuna, Tuna, Tuna, Tuna, Tunaå, Tunaö, Tunaby ect.
 • Lidköpingin suomalainen ystävyyskaupunki on yleisesti Suomen turhimpana kaupunkina pidetty Kouvola.

//media.geni.com/p13/0c/d1/63/34/53444857d11a362d/lidkoping_2_large.jpg?hash=21af6fa9d370d46577f7f8ae947c95336d7eab7a13546bcc0f2af671188429d9.1713077999
Luotu 2020-08-03

Lidköping, Västra Götaland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Lidköpings kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Västra Götaland under Sveriges landsdelar.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Lidköpings kommun

Lidlöpings kommun (Lidköpings kommun på svenska) är en kommun i Västra Götalands län, i före detta Skaraborgs län (Eng: Marlboro County). Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Västergötland vid sjön Vänerns södra strand och kallar sig ofta Lidköping vid Vänern för att inte förväxlas med Linköpings kommun i Östergötland. Ibland kallas Lidköping med andra namn. Kommunens centralort är Lidköping. Mer än 40 000 invånare bor i kommunen av vilka drygt 25 000 i Lidköping.
//media.geni.com/p13/e4/b5/58/87/53444857d5b9a6f5/lidkoping_3_large.jpg?hash=531fe528318be4b6bc01295ceab65b50c4994d4d66b760bad326b189e583b9c3.1713077999Systembolagsgatan

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Friel, Gillstad, Gösslunda, Hasslösa, Hovby, Häggesled, Härjevad, Järpås, Karaby, Kållands-Åsaka, Lavad, Lindärva, Mellby, Norra Härene, Norra Kedum, Otterstad, Rackeby, Råda, Saleby, Skalunda, Strö, Sunnersberg, Sävare, Söne, Tranum, Trässberg, Tun, Tådene, Uvered, Väla och Örslösa. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Inom området fanns även Lidköpings stad som 1863 bildade en stadskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades sju storkommuner i området: Järpås (av Häggesled, Järpås och Uvered), Kållands-Råda (av Kållands-Åsaka, Mellby och Råda), Norra Kålland (av Gösslunda, Otterstad, Rackeby, Skalunda, Strö och Sunnersberg), Saleby (av Saleby, Härjevad och Trässberg), Tun (av Tun Friel och Karaby, Vinninga (av Hasslösa, Hovby, Lindärva, Norra Härene och Sävare) samt Örslösa (av Örslösa, Gillstad, Lavad, Norra Kedum, Söne, Tranum, Tådene, och Väla). Lidköpings stad förblev oförändrad och Lidköpings kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Lidköpings stad.

Lidköping

Linköpings stad fick sina första kända stadsprivilegier 17 juni år 1446. Staden ligger söder om den sydöstra del av Vänern som kallas Kinneviken. Övriga sidor om staden är jordbruksbygd. Staden delas i två delar av ån Lidan. Den östra sidan benämns gamla staden och den västra sidan nya staden. Tidigare var gamla och nya staden två oberoende städer med var sitt rådhus. På nya stadens torg står nya stadens grundare Magnus Gabriel De la Gardies staty samt hans jaktslott, vilket tidigare användes som rådhus. Bebyggelsen i nordväst avgränsades 2015 till en separat tätort benämnd Lidköping norra.

Magnus Gabriel De la Gardie var son till Lat-Jacke De la Gardie. År 1615 belönades Jacob De la Gardie efter sina stora framgångar i De la Gardieska fälttåget med ett grevskap med säte i Läckö. Han fick rätt att inom detta anlägga en stad, vilket han dock aldrig utnyttjade. Drottning Kristina tilldelade honom 1651 i stället staden Lidköping "till grevskapets förökande". År 1655 fick grevskapets dåvarande innehavare, Jakobs son Magnus Gabriel, se staden återgå till kronan som en del av fjärdepartsräfsten. Han fick dock samtidigt tillstånd att inom grevskapet anlägga en ny stad. Lidans västra strand, mitt för det gamla Lidköping, utsågs till denna nya stads läge.

Månesköldarna på Ågården, som ägde marken, hindrade dock till en början hans planer, och först år 1670 genomfördes ett markbyte som gjorde att den eftertraktade marken kom i hans händer, och 1672 började staden byggas upp efter den geometriska stadsplan greven själv fastställt. De la Gardie uppmuntrade alla som ville bygga i staden genom att ge pengar, trä och sten, upplåta platser till kålgårdar samt fördela andelar i skogen. Grevens jaktslott på Traneberg på Kållandsö fraktades på båtar till Lidans mynning, varefter det uppställdes mitt på det stora torget för att tjäna som rådhus, en funktion byggnaden hade fram till 1882.

Övrigt

//media.geni.com/p13/0c/d1/63/34/53444857d11a362d/lidkoping_2_large.jpg?hash=21af6fa9d370d46577f7f8ae947c95336d7eab7a13546bcc0f2af671188429d9.1713077999
Skapad 2020-08-03