Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Lt. Col. Gabriel Rosensköld (c.1634 - 1682)
    Gabriel Rosensköld, till Forsvik , som han gemensamt med bröderna Johan, Olof och Gustaf erhöll vid arvskiftet efter fadern, samt Ström i Hjärtums socken , Göteborgs och Bohus län genom sitt gifte. ...
  • Anders Olsson Bratt (c.1530 - 1605)
    I Vallen ,Köpman och rådman i Nya Lödöse ( Gøteborg ) Rådman i Nya Lödöse Handlande och rådman i Gamla Lödöse under senare hälften av 1500-talet. Gift med borgmästardottern från Gamla Elfsborg Brita An...
  • Anders Magnus Bengtsson (1846 - 1892)
  • Widar Bagge (1886 - 1970)
    Updated from MyHeritage Family Trees via father Per Johan Jacob Bagge by SmartCopy : Nov 24 2015, 9:29:39 UTC

Lilla Edet, West Gothland County, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Lilla Edet, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of West Gothland under Lands of Sweden.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Lilla Edet, Länsi-Göötanmaan lääni, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Lilla Edet-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti on aliprojekti Ruotsin maakuntiin kuuluvan Länsi-Göötanmaan projektin alle. Olisi hyvä jos liittyessäsi tähän projektiin liittyisit myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Lilla Edet, Västra Götalands län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Lilla Edets kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Västra Götaland under Sveriges landsdelar.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.