Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Mykolas Nakvosas (1750 - d.)
  Mykolas (05.05, 05.08, 09.29) – hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Mykolas pirmas žinomas Jono Nakvoso ir Konstancijos Grigaitės sūnus, krikštytas 1750 lapkričio 16 d. Vaškų bažnyčioje. Ka...
 • Jonas Nakvosas (deceased)
  Pirmas žinomas protėvis Nakvosas vardu Jonas Nakvosas su žmona Konstancija (Kotryna) Grigaite 18 a. viduryje gyveno Saločių parapijos Šaulelių (Nakvosų) kaime. Nakvosai bendravo su Dvaralaukiuose, Gi...
 • Elena Nakvosaitė (1748 - d.)
  Elena pirma žinoma Jono Nakvoso ir Konstancijos Grigaitės duktė, krikštyta 1748 rugpjūčio 9 Vaškų bažnyčioje Elena (03.02, 05.22, 07.31, 08.18) – graikų: „šviesioji“ 1772 rugpjūčio 15 d. Elena Gied...
 • Justinas Nakvosas (1807 - 1852)
  Justinas Nakvosas gyveno Vaškų parapijos Nakvosų kaime. Justinas 1829 m. lapkričio 19 d. Vaškų bažnyčioje vedė Ievą Noreikaitę. Liudijo: Jonas Nakvosas, Antanas Velžys, Benediktas Požela. Minimas 1...
 • Leonardas Karolis Nakvosas (1840 - d.)
  1868 m. gyveno Kazimiero Vaitiekūno ūkyje Nakvosų kaime. Skrebotiškio valsčiaus valstietis Leonardas Nakvosas gyveno Vaškų parapijos Nakvosų kaime. Našlys Leonardas Nakvosas 1884 m. lapkričio 20 d....

XVIII a. antroje pusėje Vaškų parapijos Šaulelių (vėliau pervadintame Nakvosais) minimos kelios Nakvosų šeimos.

Tikėtina, kad Nakvosai buvo 1738 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gulbinų seniūnijos inventoriuje minimo Nemeikšiūnų vaitystės Šaulelių kaimo ūkio šeimininko Stanislovo Nakvoso palikuoniai arba giminaičiai.

Juozapas Nakvosas (gimęs 18 a. pirmoje pusėje) su žmona Sofija Šležaite (Šleževičiūte) 18 a. gyveno Šauleliuose (Nakvosuose). Vėliau vedė dar bent du kartus ir susilaukė nemažo pulko atžalų, kurios gyveno Gudeliuose, Nokoniuose, Vainaroniuose ir kituose kaimuose.

XVIII a. viduryje gyvenusio Jono Nakvoso sūnūs Mykolas ir Simonas XIX a. pradžios Vaškų parapijos parapijiečių sąrašuose minimi kaip kiemų šeimininkai Šauleliuose.