Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederland gerelateerde Bronnen - Dutch Related Sources

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Uw bron voor bronnen

Een overzicht van bronnen in de Lage Landen - en bronnen wereldwijd die te maken hebben met het koloniale verleden. (Omdat er ook veel Nederlanders naar Australië en Nieuw Zeeland zijn gegaan, zijn ook voor deze landen wat bronnen opgenomen [Engels-talig])

Your source of sources

An overview of sources in the Low Countries - and worldwide sources related to the colonial past.

For translation you can try using https://www.deepl.com/translator https://translate.google.com/ or https://www.bing.com/translator
If you need a scanned document translated you may try: https://www.facebook.com/groups/361690548110384

Voor vertalingen naar het Nederlands kunt u proberen https://www.deepl.com/translator, https://translate.google.com/ of https://www.bing.com/translator te gebruiken
Als u een gescand document wilt laten vertalen dan kunt u https://www.facebook.com/groups/361690548110384 proberen (Engelstalige groep, dus mogelijk moet het daarna nog uit het Engels naar het Nederlands vertaald worden)


Welkom!

Deze pagina biedt u een overzicht van bronnen die relevant kunnen zijn in uw zoektocht naar voorouders en verwanten. Dit omvat zowel officiële bronnen (bvb. burgerlijke stand) als databases van vrijwilligers, genealogische en heemkundige verenigingen, etc. Het verwijst voornamelijk naar Nederlandstalige bronnen, met name in Nederland, Vlaanderen en andere gebieden in de wereld waar het Nederlands en haar cultuur een stempel drukt(e) op het lokale leven en archieven. (Indien u verbeteringen of toevoegingen heeft, aarzel dan niet om aan deze pagina mee te werken!).

Wat meer informatie over het toevoegen van bronnen aan Geni is in dit document te vinden.

Welcome!

This page gives an overview of sources that may be relevant in your search for ancestors and relatives. It offers access to both official sources (such as civil records) and databases compiled by volunteers, genealogical and local history societies, etc. It refers mainly to Dutch-language sources in The Netherlands, Flanders and any other area in the world where Dutch and its culture has (or had) influence on local life and the establishment of archives. (If you wish to help correct and improve this page, don't hesitate to collaborate!).


Europa

Archieven Portaal Europa Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent. sticker_new_right.gifMatricula! Hier vindt u kerkregisters (meestal geboorte-, huwelijks- en overlijdensboeken) uit verschillende Europese landen (momenteel Oostenrijk, Duitsland, Polen, Servië en Slovenië)

Nederland

België

Duitsland

Engeland en Ierland

Het Britse equivalent van de Nederlandse Staatscourant is The Gazette (https://www.thegazette.co.uk/all-notices registratie is verplicht, maar gratis). Hierin worden onder andere zogenaamde Pole Deeds gepubliceerd. Een Pole Deed is een officiële aankondiging dat iemand van naam is veranderd. Er bestaat een Engelse, een Ierse en een Schotse variant van The Gazette.
Zie ook Engelse of Schotse voorouders vinden is géén piece of cake

Frankrijk

Noorwegen

Zuid Afrika

Suriname

Aruba-Curacao-Bonaire & Boven- & Benedenwindse eilanden

(Bronnen gezocht)

Australië

Indonesië

sticker_new_right.gif Nieuw Zeeland

Noord en Zuid Amerika

Projecten:

Zie ook deze projecten

Algemene startpagina's voor externe archieven & genealogische bronnen

Ook interessant...