Projects » Nederlands-Indische relaties » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

8/11/2015 4/20/2017

Adriana van der Have MP (1912 - 1994)

"Adriana van der Have van Sirjansland"

Adriana van der Have (1912-1994 ) Werd door haar huwelijk met Mr. Dr. Masdoelhak Hamonangan Nasoetion opgenomen in de Batakse adel als Namora Parloengan boroe Siregar (prinses der Bescherming) . Zi...

8/21/2008 3/30/2017

Pieter van Coeverden MP (c.1710 - c.1737)

Alias Pieter van Goeverde / Goeverden / Coeverde. Beroep van / occupation of Pieter Pieter was Opperscheepstimmerman voor de VOC, hij trad in dienst voor de VOC, voor de Kamer van Zeeland te Midd...

4/29/2016 7/18/2016

Jurgen Frederik Kircher MP (deceased)

7/26/2011 7/8/2016

Rosina Magdalena Kircher MP (1750 - 1783)

Alias N.N. van Kirchem. Crest information: In a red background, a silver church building. Crest taken from the Gulden boek of Schiedam, by H.A.M. Roelants, archive Schiedam. In the Dutch-Indish A...

4/22/2011 7/8/2016

Jan Gijsberti Hodenpijl MP (1735 - 1809)

Jan woonde als schepen van Oss in "het Hooghuis" te Oss Isaäc BUSCHMAN, geb. te Grave 1742, overl. te Oss 10 Juli 1813, zoon van W i l l e m B u s c h m a n, predikant aldaar, en A n n a v a n B r ...

11/8/2008 7/8/2016

Lodewijk Gerard Brocx MP (1819 - 1880)

Lodewijk Gerard BROCX is gedoopt op ‎31-12-1819 te 's-Gravenhage, getuigen waren: Jan Willem BROCX, commies, de oom van het kind en Martinus Staal, congierge, beide wonende te s'-Gravenhage‎. Lodewij...

7/31/2012 7/8/2016

Willem Leonardus Brocx MP (1850 - 1919)

Zie hier zijn foto: [Recia BT]

8/31/2012 7/8/2016

Guillaume Leonard Brocx MP (1813 - 1881)

Metalen kruis / Metal cross Guillaume Leonard, alias Willem Leendert Brocx wears his Metal Cross in this profile picture. Landmacht: Metalen Kruizen Achternaam Brocx Voorletters W.L. Bronve...

11/6/2008 7/8/2016

Pieter Leendert Brocx MP (1844 - 1890)

Pieter was Meester-Vrijmetselaar Pieter was van beroep kapitein-kwartiermeester bij de militaire administratie en Meester-vrijmetselaar in de orde van de Loge 'De Ster in het Oosten'. The p...

10/31/2008 7/8/2016

Anton Rudolf Lapré MP (1869 - 1941)

huwelijk van / marriage of Anton Bruidegom: Anton Rudolf Lapre Bruid: Ida Margot de Liser de Morsain Plaats: Batavia Datum: 19-10-1894 Opmerking(en): - Bron: bijregister: Rijks Almanak Ne...

7/7/2016 7/7/2016

Gustaaf Rudolf Lapré MP (1864 - 1864)

7/7/2016 7/7/2016

Willem Johan (/Wim) Brocx MP (1905 - 1974)

Wim heeft gevangen gezeten in een Jappans interneringskamp Wim was 2e luitenant, Ie Garn. Bat. A en O. Bron: Het huwelijk van / marriage of Wim Bruidegom: Wilhelm Johan Brocz Bruid: Ant...

8/31/2012 7/7/2016

Johan was van beroep IUR (In en Uitvoerende Rechten) oftewel Hoofd bij de douane in het voormalig Nederlands-Indië. [Recia]

4/17/2008 7/7/2016

Frits Christiaan Loth MP (1902 - d.)

Frits heeft gevangen gezeten in een Japans interneringskamp Frits was Sergeant in het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in het II Batt. Landstorm. Bron:

8/7/2011 7/7/2016

Otto Charles (Toto) Loth MP (1897 - 1945)

Otto werd ook wel Toto genoemd. Bron: Gesneuveld in het KNIL Otto is helaas omgekomen tijdens de oorlog toen hij streed voor het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). 1378 - Loth, Otto Charle...

8/7/2011 7/7/2016

Willem Frederik Loth MP (1897 - 1995)

Bron: de registers van de burgerlijke stand van SAWAH LOENTO Willem heeft gevangen gezeten in een Japans interneringskamp Willem was hoofdbeheerder Pandhuisdienst en reserve Vaandrig. Bron:

1/13/2014 7/7/2016

August Dirk Loth MP (1905 - d.)

August Dirk was geboren in een wijk van Jakarta dat vroeger Meester Cornelis heette. Huwelijk van August Bruidegom: August Dirk Loth Geboorteplaats: Meester Cornelis (Oost-Indië) Leeftijd: 27...

9/23/2014 7/7/2016

Otto Gerard Loth MP (1907 - d.)

Otto zat gevangen in een Japans interneringskamp Otto was 3e werktuigkundige bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM). Bron:

10/15/2014 7/7/2016

Elias de Haze MP (1689 - 1752)

Alias: Elias Haze / (de) Hase / (de) Haese / (de) Haeze. Portret van Elias de Haze met beschrijving door Hogenda Profiel foto laat het familiewapen van de familie de Haze zien in een specia...

8/8/2011 7/7/2016

Christiaan de Haze Winkelman MP (1801 - 1861)

Sources: SIFA and . Christiaan was voor het eerst als militair naar Indië gegaan Beroepen en functies van Christiaan dienstbaar in Middelburg (1820) pakhuismeester (1832) ambtenaar ter besc...

11/8/2008 7/7/2016

Lodewijk zat gevangen in een Japans interneringskamp

2/27/2013 7/7/2016

Gustaaf Frederik Lapré MP (1841 - 1917)

Huwelijk van / marriage of Gustaaf Bruidegom: Gustaaf Fredrik Lapre Bruid: Johanna Margaretha Henricus Plaats: Cheribon Datum: 18-07-1863 Opmerking(en): - Bron: bijregister: Rijks Archief...

8/7/2011 7/7/2016

Huwelijk van / marriage of Agathe Bruidegom: Charles Gerard Leonard Loth Bruid: Abate Adolphiene Lapre Plaats: Batavia Datum: 19-05-1886 Opmerking(en): - Bron: bijregister: Rijks Almanak ...

8/7/2011 7/7/2016

Charles Gerard Leonard Loth MP (1866 - 1942)

Charles was IUR, In en Uitvoerende Rechten, hoofd van de douane, net als zijn vader Carel. People say the name LOTH comes from LOTHAR which was the King of former LOTHARINGA, later it became the surn...

8/7/2011 7/7/2016

Johan Dirk August Loth MP (1861 - 1921)

Bron van de foto: Deze foto is afkomstig van Ingrid Koolbergen, zie in haar stamboom een grotere versie van deze foto. . [Recia] Bron echtgenote: Bron: de registers van de burgerlijke stand van SAWAH...

1/13/2014 7/7/2016

3/11/2015 7/7/2016

Christina Wilhelmina Loth MP (1860 - 1912)

Doop van Christina geboren te: Indramajoe geboren op: 12 april 1860 gedoopt te: Indramajoe gedoopt op: 7 oktober 1860 ouders: C. S. L. Loth en Ebkedina Fr. Krol, echtelieden. Bron doop en...

10/31/2008 7/7/2016

Vernoemd naar opa en overgrootvader Frans Adriaan Nicolaas Loth is vernoemd naar de vader van zijn vader Carel Sierardus Leonard Loth, Frans Adriaan en naar de opa van zijn moeder Klaas (van Nicola...

1/18/2014 7/7/2016

Ebkedina Frederika Krol MP (1840 - 1904)

Alias: Ebkedina Frederika KROLL / CROL. Geboorte KROL, Ebkedina Frederika 11 oktober 1840 te Soemenap. bron: Burgerlijke Stand Adresboek Nederlansch-Indië, jaargang 1841, blz. 267 vindplaat...

11/8/2008 7/7/2016

Menne Klaassen Krol MP (1799 - 1848)

Alias: Menne Klaassens Krol / Menne Klaas Krol / Menno / Minne Klaasz. / Klaassen / Klaasen / Kroll / Crol. Zie hier, Menne ging inderdaad naar Indië: [Recia] Overlijden van Menne Overledene: M...

11/8/2008 7/6/2016

Alias: Carel Sierardus Leonard LOTH Adriaanszoon/Adzn. C.S.L. Loth Adriaanszoon In sommige akten had onze voorvader Carel Sirardus Leonard LOTH het woordje (de patroniem) 'Adriaanszoon / Adzn. / Ad...

11/8/2008 7/6/2016

Willem de Haze Winkelman MP (1852 - 1916)

Willem was op Indië een hoge pief bij de belastingen: Referendaris Algemene Rekenkamer. Het trouwen van Willem Bruidegom: Willem de Haze Winkelman Bruid: Christina Wilhelmina Loth Plaats (gou...

10/31/2008 7/6/2016

Oorzaak van overlijden Carolina woonde in het voormalig Nederlands-Indië en ze was stapel gek op koperen potten e.a. koperen spulletjes voor in huis. Ze wilde dolgraag naar een veiling (of markt ?) v...

10/31/2008 7/6/2016

Louisa Sophia Bergmann MP (1868 - 1947)

10/4/2009 7/6/2016

Louis Eugene Haase MP (1860 - 1935)

10/4/2009 7/6/2016

Frederik Emile Marie (Emiel) Haase MP (1898 - 1989)

"Miel"

Alias Miel.

9/6/2009 7/6/2016

10/31/2008 7/6/2016

Het trouwen van Pieter Bruidegom: Pieter Willem Leonard Brocx Bruid: Theodora de Haze Winkelman Plaats: Batavia Datum: 04-11-1925 Opmerking(en): Bijregister: Filmnummer: 1208811

10/31/2008 7/6/2016

Tante Willy, Oma Mien Scheermeijer-Brocx elder and eldest sister was unable to walk. Her legs were not fully grown due to Rickets, which she got when she was a young child. She died when she was only 4...

10/31/2008 7/6/2016

Eugenie (Sjennie) Brocx MP (c.1904 - d.)

8/7/2011 7/6/2016

Karel Albert Willem Brocx MP (1907 - 1969)

Karel heeft gevangen gezeten in een Jappans interneringskamp Karel was bij het 4e Bat. Genie vernielingsdienst te Semarang. Bron:

10/31/2008 7/6/2016

Ancient pictures and other genealogy information on the family Brocx can be seen and found here. Trouwen van / marriage of Mien: Bruidegom: Willem Johannes Marinus Scheermeijer Bruid: Wilhelmin...

4/17/2008 7/6/2016

Candidus ten Brink MP (1798 - 1860)

Biografie Geboren op 6 april 1798 te Ibbenbueren (Westfalen, Pruisen) als zoon van Johann Anton Ferdinand (Ferdinand) ten Brink (Mettingen 13 mei 1770 - Boxtel 22 december 1847) en Anna Maria Theresi...

3/30/2016 3/30/2016

Rodina Si/Rotti MP (deceased)

Any ,information,on Rodina Si/Rotti is very welkom. She is the wife of Karl Johann Friedrich NÜTZMANN. Karl Johann Friedrich NÜTZMANN,born 4 februari 1861 Carlsruhe Mecklenburg-Schwerin. Rodina Si/...

7/22/2014 2/25/2016

Marie Louise Huijer MP (1866 - 1942)

10/29/2014 2/14/2016

Francina (Sien) van Don MP (1908 - d.)

2/11/2016 2/11/2016

Henriette van Don MP (1900 - d.)

6/23/2014 2/6/2016

Gabriel van Don MP (1871 - 1929)

Gabriel van Don ,geboren 31 december 1871 Padang Sumatra . Gestorven 1929, Huwde Rankei Ati ,geboren in Nias Sumatra Indonesie. Beiden zijn de ouders van Lily van Don. Wie kan mij helpen naar het...

6/23/2014 11/27/2015

Henri Huijer MP (1901 - d.)

10/17/2013 10/11/2015

Rosa Christina Botellho MP (c.1806 - 1865)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Jun 1 2016, 13:37:27 UTC

3/6/2011 5/26/2015

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 augustus 1938 Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 4 februari 1946 Verzetsster Oost-Azië 1942-1945, 10 mei 1950 Eredoctoraat Rijksuni...

7/18/2012 3/7/2015

Albertus van der Hucht MP (1762 - 1812)

Albertus Van Der Hucht Netherlands, Marriages , 1565-1892 Marriage: July 1789 - Nederlands Hervormde Kerk, Nijmegen, Gelderland, Netherlands Wife: Carolina Frederica Van Wijnbergen Indexing Pro...

12/8/2008 2/24/2015

Johan Birnie MP (1866 - 1958)

"M: 23-05-1893 Groningen"

Johan Birnie was born in Djember, East Java. His father was Dutch and his mother Javanese. He was raised in both countries, Indonesia and the Netherlands. He married Albertine Kranenburg, a Dutch woman...

8/12/2012 1/23/2015

Johannes Adrianus Harten MP (1855 - 1931)

"Johan"

Johannes Adrianus (Johan) HARTEN Johan vertrok op 20 januari 1876 naar Nederlandsch Indië en vestigde zich in Poerbolinggo (Oost-Java). Daar vond hij werk op een theeplantage, waar hij enige jaren bl...

3/10/2012 12/31/2014

Louis André Huijer MP (1887 - d.)

11/23/2014 11/23/2014

Harry JUSUF MP (deceased)

"[Public]"

11/4/2013 11/16/2014

Rd Jusuf JUSUF MP (1905 - d.)

"[Public]"

4/4/2009 11/16/2014

Louisa Geertruida Huijer MP (1868 - d.)

10/29/2014 11/15/2014

Alexandre Bonjean MP (1879 - 1947)

Alexander Bonjean en vrouw Beiden hadden hen functies aan het Hof te Brussel Belgie. Zijn vrouw Wilhelmina Augustina Huijer,was een Hofdame aan het Brussels Hof te Belgie.

10/29/2014 10/29/2014

Johanna Hendrika Huijer MP (1891 - d.)

Hier een portret van de twee kinderen van Joannes Henricus Huijer ,en tweede vrouw genaamdLouisa,Agneta Sierig,Het zijn Lous Andre en Johanna Hendrika Huijer. Wie kan mij meer info geven betreffend hen...

10/14/2013 10/28/2014

Jaqueline Huijer MP (1899 - d.)

10/17/2013 10/25/2014

Rankei Ati MP (deceased)

Hello Rankei Ati is the mother of my grandmother Lily van Don, Looking for Nias Ancestors,on Rankei Ati. Please i like to now more information about these Indonesian Ancestor, The name Rankei Ati. Ib...

6/23/2014 10/22/2014

Wilhelmina Augustina Huijer MP (c.1868 - 1938)

Wilhelmina Augustina Huijer,moet geboren zijn op:Datum 16-09-1868 Soerabaja /Java Indonesie. Zie portret aan de linkerkant. Beroep:Hofdame te Brussels Hof Belgie. Please help if possible in find the ...

7/26/2014 7/26/2014

Djantima Huijer MP (deceased)

' iK ROY HUIJER HEEFT ALS OERMOEDERS UIT DE GORDEL VAN SMARAGD ,DEZE NAMEN : MARIE SATIJEM +Djantima. WIE ZIJN HEN VOOROUDERS? WAT WAREN HEN FUNCTIES? UIT WAT VOOR AFKOMST GAAT HEN GESCHIEDENIS TER...

10/11/2013 7/23/2014

Agnes Huijer MP (1793 - d.)

Doop van / baptism of Agnes kind / child: Agnes doopdatum /date of baptism: 25-08-1793 godsdienst / religion: Rooms-Katholiek locatie / location: Kerk 't Boompje plaats / city: Amsterdam ...

10/14/2013 7/21/2014

Djana MP (deceased)

Looking for the Indonesian Ancestors and Family History. Djana,relatives on Djantima.

10/18/2013 7/17/2014

Adriaan van Don MP (1892 - 1965)

6/23/2014 7/15/2014

Robina Huijer MP (deceased)

7/8/2014 7/12/2014

Geertruida Sleurink MP (deceased)

7/8/2014 7/10/2014

Nelly Delle Metha Huijer MP (deceased)

10/17/2013 7/9/2014

Cristina (Tien) Huijer MP (deceased)

7/8/2014 7/8/2014

Karseh (inlandse vrouw) MP (1887 - 1963)

Karseh is de moeder van mijn grootmoeder ,Godefrieda Sleurink, Gaarne zocht ik naar haar Indonesische roots. Wie kan mij hiermee helpen. Met vriendelijke groet:Roy Huijer.

7/8/2014 7/8/2014

Adriana Botellho MP (1838 - 1929)

6/23/2014 6/29/2014

Jose Botellho MP (1770 - d.)

Help please if possible in looking for any information on Jose Botellho and Ancestors. Jose Botellho born 1770 in Goa India. Married with Margretha Jones. Mayby its possible on thise way to find more A...

6/27/2014 6/27/2014

Margretha Jones MP (1770 - d.)

All the information that we have on Margretha Jones was that she was Married with Jose Botellho, They are living in Goa India,and Padang Sumatra Indonesia. Her husband Jose Botellho is born:1770 Goa ...

6/27/2014 6/27/2014

Pedro Josesz. Botellho MP (c.1796 - 1868)

"Pieter Botellho"

There are still questions about this person and his family. How are his Ancestors? What kind of family history did they have? What is the Coat of Arms Crest of the family Botellho? Help is needed for...

3/6/2011 6/25/2014

Maria Geertruida Allard MP (1833 - 1910)

Het woonadres van Maria Geertruida na 1851 Naam: Maria Geertruida Huijer Geboorteplaats: Amsterdam Straatnaam: Raamgracht Buurtcode: C Buurtnummer: 0 Overige gegevens: ongehuwd, Rooms-Kat...

10/14/2013 6/1/2014

Djemilah Birnie MP (1845 - 1906)

"Djemilah Birnie"

Djemilah was from the island of Java in Indonesia. She married the Dutchman Gerhard David Birnie. According to Javanese tradition, she did not have a maiden name, thus adopting the Birnie last name upo...

8/12/2012 5/31/2014

Lily Gabrielsdr. van Don MP (1902 - c.1980)

Mijn Lieve grootmoeder Lily van Don, Daarvan zocht ik naar familiewapen van Don, en naar familiestamboom van Don,. Altijd afgevraagd waar heeft onze familienaam van Don hen afkomst? Wie is de verst...

10/11/2013 5/27/2014

Piet Huijer MP (1903 - c.1980)

Looking for Ancestors and Familyhistory of Piet Huijer. Born 18 october 1903 Padang Pandjang Sumatra. Gezocht naar de oorsprong familienaam Huijer. Thanks and Greetz:Roy Huijer.

10/11/2013 5/22/2014

Marie Huijer MP (c.1832 - 1884)

PLEASE HELP IF POSSIBLE IN FIND FOR ANY INFORMATION ON MARIE SATIJEM,BORN ;1832 KEDONG KEBO. RESIDENTIE,BAGALEN JAVA INDONESIE. THANKS:RAYMOND ROBERT HUIJER. Hello,iam looking for Ancestors and als...

10/11/2013 4/23/2014

Anna Maria Huijer MP (1763 - 1804)

"Maria"

Alias Joannes / Jo'es Boschman. Het huwelijk van Anna Maria met Theodorus (Dirk) Huijer te Amsterdam Den 3 July 1789 compareerden als vooren Dirk Huijer van Boekholt in Munsterland, Rooms, oud 24 j...

10/14/2013 11/19/2013

Adam Joseph Lous Krispijn Huijer huwde de Inlandse vrouw Setari: 17-1-1920 Fort De Kock. Het overlijden van Adam Overledene / deseaced: Adam Francois Joseph Louis Krispijn Huyer overleden / die...

10/17/2013 11/6/2013

Hendrik Weijer Harten MP (1882 - 1943)

"Henk", "Hendrick Weyer Harten"

HENDRIK WEijER HARTEN (1882-1943) Nasceu em Painam, Sumatra (Indonésia) em 15 de abril de 1882, filho de Johannes Adrianus Harten (Rotterdam, 17 de abril de 1855 ) e Sapen (Javanesa). Hendrik jà era ...

3/10/2012 11/4/2013

Sidin MP (deceased)

De naam Sidin is de naam volgens mij familie van mijn Overgrootmoeder Djantima Volgens mij zijn Djana en Sidin de ouders van Djantima. Het zou leuk mijn Indonesische Roots te mogen weten, Djantima is...

10/18/2013 10/18/2013

Theodorus (Dirk) Huijer MP (1765 - d.)

"Theodorus", "(Dirk)", "Haijer"

Het 1e huwelijk van Theodorus (Dirk) Huijer te Amsterdam Den 3 July 1789 compareerden als vooren Dirk Huijer van Boekholt in Munsterland, Rooms, oud 24 jaar, in de Anjelierstraat, in de 3 Anjelieren,...

10/11/2013 10/17/2013

Adam Joseph Huijer MP (1861 - 1928)

Adam Joseph Huijer,is de zoon van Kapitein Joannes Henricus Huijer,en Marie Satijem. Adam Joseph Huijer,huwde een Javaanse vrouw Djantima,beiden zijn weer mijn overgrootouders. Het huwelijk van Ada...

10/11/2013 10/17/2013

Christina Huijer MP (1802 - d.)

Doop van / baptism of Christina kind / child: Joannes Henricus doopdatum /date of baptism: 19-01-1802 godsdienst / religion: Rooms-Katholiek locatie / location: Kerk 't Boompje plaats / cit...

10/14/2013 10/14/2013

Hendrik Huijer MP (deceased)

10/13/2013 10/14/2013

Timon Henricus der Kinderen MP (1823 - 1898)

; Timon Henricus der Kinderen werd te 's-Gravenhage geboren den 7den Mei 1823 uit het huwelijk van den toenmaligen bankier J.G. der Kinderen en A.C. Blom. Zijne voorbereidende studiën volbracht hij...

9/29/2011 5/9/2013

schrijfster Wikipedia meer bronnen

7/25/2012 1/15/2013

Louis Couperus MP (1863 - 1923)

Kijk op Wikipedia... See Wikipedia...

7/16/2012 1/11/2013

Jean George Alexandre Kempees (Namen, 6 augustus 1823 - Atlantische Oceaan, aan boord van Ouderkerk aan de Amstel, 24 oktober 1876) was een Nederlandse luitenant-kolonel der artillerie, ridder in de Mi...

2/16/2011 12/6/2012

Julie Rosalie Kempees MP (1854 - d.)

2/16/2011 12/6/2012

12/6/2012 12/6/2012

12/6/2012 12/6/2012

12/6/2012 12/6/2012

12/6/2012 12/6/2012

Walter Scott MP (1917 - 2005)

4/7/2007 11/18/2012