Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederlands-Indische relaties

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Voorwoord, toelichting & inleiding

NL: Er bestaan veel relaties tussen personen van Nederlandse en Indonesische afkomst. Deze projectpagina gaat deel uitmaken van een aantal die betrekking hebben op de Nederlands-Indische relaties in de loop der eeuwen. Zie daarvoor ook gerelateerde pagina's, die al zijn gestart. Bedoeling is dat men hier profielen kan plaatsen en vinden van personen die met het genoemde onderwerp in relatie zijn te brengen. Op die manier kunnen nabestaanden en nazaten makkelijker in contact komen met anderen die wellicht ook op zoek zijn naar documentatie m.b.t. Indisch~Indonesische achtergronden. In dat verband is het belangrijk te vermelden dat geen partij wordt gekozen. Zowel Nederlanders als Indonesiers waren en zijn op diverse manieren betrokken bij kolonisatie, Japanse bezetting, politionele acties, vrijheidsstrijd, repatriatie en culturele uitwisseling. Ik hoop dat anno 2011 met respect en begrip naar elkaars voorouders wordt gekeken en we samen onze geschiedenis kunnen documenteren aan de hand van de verhalen over onze voorouders.

Hier kan men bijvoorbeeld ook profielen plaatsen van personen die een huwelijk e/o relatie met Indische autochtonen in hun stamboom tegenkomen en op zoek zijn naar verdere gegevens.

  • EN: 'translation welcome, later I'll do a try myself'
  • Is er iemand die de tekst in Maleis e/o Bahasa Indonesia wil/kan vertalen?

Indonesië als kolonieBegin 16e eeuw kwamen de eerste Europeanen naar het land dat nu Indonesië heet. Nederlanders kregen er -na lange strijd met andere Europese landen- een handels-monopolie. De V.O.C. ~Verenigde Oost-Indische Compagnie~ had controle over wat er aan belangrijke producten, zoals dure specerijen, op de verschillende eilanden in het gebied werd verbouwd. De VOC hield die macht tot de Nederlandse regering de schulden van de VOC, opgelopen door de vele oorlogen die ze voerden, had overgenomen.

Na deze schuldsanering krijgt het huidige Indonesië in de 19e eeuw de naam Nederlands-Indië en valt onder één regering. De Nederlanders voerden het cultuur-stelsel in: de inheemse bevolking moest twintig procent van hun grond gebruiken voor productie voor de Europese markt : thee, suiker, koffie etc. Misbruik van het systeem kwam vaak voor, zodat inlandse boeren meer moesten afstaan dan de voorgeschreven twintig procent of juist hun meest vruchtbare stukken land moesten afstaan aan Europeanen. Het boek Max Havelaar van Multatuli, verschenen in 1860, speelde een belangrijke rol in de afschaffing van het cultuurstelsel.

Op 17 augustus 1945 sprak Soekarno: ‘Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië onafhankelijk is.’. De bezettende Japanse macht had zich twee dagen eerder overgegeven nadat op Hiroshima en op Nagasaki een atoombom was terechtgekomen met veel slachtoffers. Nederland probeerde het koloniale gezag te herstellen met onderhandelingen en geweld. Maar op 27 december 1949 legde de Nederlandse regering zich neer bij de Indonesische onafhankelijkheid. Alleen Nieuw Guinea werd pas in 1962 onafhankelijk en 7 jaar later werden de staatsgrenzen van de huidige Republiek Indonesië dezelfde als die van Nederlands-Indië.

Bron: "http://www.verreverwanten.nl/actueel/1173.html"

Japans krijgsgevangenschap

Ruim 42.000 Europese militairen, vooral van de Kon. Marine en 't koloniale leger KNIL, raakten tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in krijgs-gevangenschap. Indonesische KNIL-soldaten -zo'n 55.000- maakten massaal gebruik van de kans op vrijlating door een loyaliteits-verklaring te ondertekenen en sommigen namen vervolgens –gedwongen of uit noodzaak– dienst als hulpsoldaat of heiho in het Japanse leger. Veel christelijke inlandse militairen, Ambonezen, Timorezen en Menadonezen, weigerden dat en bleven de hele Japanse bezettingstijd krijgsgevangen, samen met Marine-personeel en de Nederlandse KNIL-militairen, van wie de meesten een Indische afkomst hadden. Bron: http://www.archievenwo2.nl/thema-overzicht/nederlands-indie/krijgsg...

Japanse Burgerkampen

Zie http://www.geni.com/projects/Japanse-burgerkampen-in-voormalig-Nederlands-Indië-1942-1945 voor achtergrond-informatie met aan die pagina gelinkte documenten.

Bersiap-periodeDe Bersiap-periode begon na de Tweede Wereldoorlog, na de capitulatie van Japan. Op 14 augustus 1945 ontstond er een gezagsvacuüm in toen nog Nederlands-Indië. Het land was jarenlang gekoloniseerd geweest door Hollanders en in de oorlog bezetten de Japanners het land. Met de komst van Soekarno ontstond een nieuwe Republiek en Indonesische jongeren, vooral studenten, probeerden de integriteit van hun land te verdedigen tegen iedereen van buitenaf.

De jonge nationalisten waren vijandig jegens iedereen van Nederlandse afkomst; niet alleen volbloed Nederlanders, maar ook de ‘Indo's', Indo-Europeanen en dus mensen van gemengde afkomst, moesten het ontgelden. Veel van hen waren geboren & getogen in Indonesië en spraken de taal, maar hadden wel de Nederlandse nationaliteit. Ter bescherming van deze mensen besloten de Indonesische autoriteiten de buitenlanders te interneren in zogenoemde Bersiap-kampen.

Wrange omstandigheid was, dat voor de bewaking ook Japanse soldaten moesten worden ingeschakeld. Buiten de kampen was de situatie voor hen onleefbaar. Er zijn naar schatting zo'n 3600 Indo’s en Nederlanders vermoord en zeker twintigduizend ontvoerd en nooit meer teruggekeerd. In de kampen wachtten duizenden van hen hun evacuatie naar Nederland af, een land dat velen nooit hadden gezien en waarvan ze de taal niet spraken.

Meer informatie Beekhuis, Henk et. al. Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947. Bedum: Uitgeverij Profiel BV, 2009.