Projects » New Sweden, Main Project » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Visited New Sweden during a 3 year period. Arrived 1642 with Fama and returned 1644 with Fama's next voyage:

2/19/2010 11/26/2016

Jesper Danielis Svedberg MP (1653 - 1736)

Biskop i Skara och över kolonin New Sweden i nordamerika samt teologie professor och domprost i Uppsala. Utgav 1694 års psalmbok, som i reviderat skick blev Sveriges första rikspsalmbok året därpå....

3/3/2009 8/9/2014

Johan Björnsson Printz MP (1592 - 1663)

Johan Printz, född 1592 som Johan Björnsson, i Bottnaryd, Småland, död 1663. Överstelöjtnant, guvernör över Nya Sverige 1642-1653 och landshövding i Jönköpings län 1658-1663, 1642 utsågs Printz av ...

10/10/2007 1/12/2013