Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

The project is aimed at the study of landowners and nobility living in Northern Lithuania.

All information is conatines within the Lithuanian description of this project.

Projektas skirtas Šiaurės Lietuvoje gyvenusių žemvaldžių ir bajorų giminių tyrimui.

Dvarai ir jų savininkai

BALTPAMŪŠIS

Barono Bero dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltpam%C5%AB%C5%A1is

http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=305

http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-gamtos-paveldas/pasvalio...

http://sena.psvb.lt/dagiu_biblioteka.htm

http://www.birzumuziejus.lt/item.php?id=10536

BEJĖNAI

Bejėnų dvaras buvo Vaškų parapijoje maždaug 3 km nuo Vaškų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

19 a. dvarui priklausė Titkonių ir Bejėnėlių kaimai.

Baronas Augustinas Brandtas.

Baronas Povilas Gutceitas

1865 m. dvarą įsigijo kunigaikštis Aleksandras Giedraitis

kun. Aleksandras Laurynas Giedraitis

Aleksandro žmona Joana Bukowska

Johana Giedroyc

Vaikai

Edmundas Jonas

Edmundas Jonas Giedraitis

Jonas Maurikijus

kun. Jonas Mauricijus Giedraitis

Celina

Celina Januszkiewicz

Stanislava

Stanislawa Chodakowska

Viktorija

Viktorija Vidugirienė

Malvina

Malwina Johanna Giedroyc

Aleksandro brolis Vaclovas

Waclaw Ksawery Giedroyc

Aleksandro uošvis Tomas Bukauskas

Tomasz Bukowski

Tomo duktė Liudvika

Liudvika Bukowska

http://varneliomuziejus.blogspot.com/2014/12/senoji-lietuvos-tapyba...

DAUKŠIOGALA

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

DEVEITONIAI

Alekso Chvalinsko dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Deveitoniai

GEDEIKONIAI (palivarkas)

GELTONPAMŪŠIS

Barono Brėnaburgo dvaras

http://investicijos.pasvalys.lt/next.php?title=Turizmas_ir_rekreaci...

GRŪŽIAI

Iki 1750 m. Marcijonas ir Regina Chreptavičiai

Andrzej Jan Staszewski h. Ostoja

Andrius Jonas Staševskis

1750 m. įvesdintas į Grūžių dvarą, kuri pirko iš Marcijono ir Reginos Chreptavičių.

Antrosios Vaškų bažnyčios pagrindinis fundatorius.

Prieš 1766 m. naujos Vaškų bažnyčios statybai paskyrė 13000 lenkiškų zlotų.

Upytės pavieto stalininkas.

Józef Longin Staszewski h. Ostoja

GD Juozapas Lionginas Staševskis h. Ostoja

Konstancja Staszewska (Puzyna h. Oginiec)

kun. Konstancja Staševskienė

1775 m. Upytės pavieto stalininkas Juozapas Lionginas Staševskis buvo Zvanagalos dvaro, Grūžių ir Pamaučių palivarkų savininkas. Vaškų miestelyje turėjo 4 dūmus.

1790 m. Didžiųjų Grūžių palivarkui priklausė 11 dūmų Kriaušiškiuose, 7 dūmai Biliūnuose ir 1 dūmas Blagoslavenstve (Lepšynė)

http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala

1793 m. statytos Vaškų bažnyčios fundatorius.

Upytės pavieto pakamaris

Wincenty Staszewski h. Ostoja

Wincenty Staszewski h. Ostoja

Bajoras

Upytės pavieto pakamaris.

Gyveno Vaškų parapijos Grūžių dvare.

POVILAS PUZYNA

Kunigaikštis Povilas Puzyna

Paweł Tadeusz Wincenty Puzyna h. Oginiec, książę

kun. Povilas Tadas Vincentas Puzinas

Nuo 1864 m. valdė Grūžių dvarą.

Žmona Ona Burba

PMD Ona Puzinienė

Vaikai

Kletas Juozapas

Klet Jozef Puzyna h. Oginiec

Česlovas Juozapas Petras

Czesław Józef Piotr Puzyna

Steponas Eduardas Juozapas

Czesław Józef Piotr Puzyna

Maždaug nuo 1890 m. dvarą valdė baronas Robertas Bistramas.

Jam priklausė Ąžuolynės, Lepšynės ir Vaišvilynės palivarkai.

Iš Bistramo dvarą nuomojosi latvis Beinats.

Tarpukaryje dvaras išparceliuotas.

Dvaro centrą nupirko ūkininkas Požėla iš Steigvilių.

Grūžių dvaro žemėse įsikūrė Kalneliškių kaimas.

JONIŠKĖLIO DVARAS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_dvaras]

KAUKLIŲ DVARAS

http://www.pasvalia.lt/gidas/en/objects/206-kaukliai-manor

Marcin Kleofas Michał Monwid-Białozor h. Wieniawa

PMD Martynas Kleopas Mykolas Manvydas-Bialozoras

Nuo 1849 m. valdė Adomo Bukausko šeima.

Po 1883 m. dvarą nupirko Karpiai.

KUBILIŪNAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kubili%C5%ABnai

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208966352592924.107374186...

KUOSAKIŲ DVARAS (1915 m. P16 Schonberg neteisingai nurodyta vieta - sukeistas su Plejeriškių (Pleirių) dvaru, klaidą pakartojo 1926 m.latviai ir rusai 1939 m.( pas rusus nurodyta , kad tai Pleniai !!)

LIMPARAI (palivarkas)

http://lietuvai.lt/wiki/Limparai

MELDŽIŪNAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/Meld%C5%BEi%C5%ABnai

MURZIŠKIS (palivarkas)

http://lt.wikipedia.org/wiki/Murzi%C5%A1kis

NAIRIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Nairiai]

PAKAMAČIAI

Emilijos Purpetrienės dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALĖVENĖ

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALIEPIAI

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

Mažųjų Grūžių palivarkas ir 12 dūmų Paliepių kaimas 1790 m. priklausė Upytės pav. pakamariui Juozapui Lionginui Staševskiui.

19 a. dvarą vadintą Paliepių dvarų valdė bajorai Ruščicai.

PASVALYS

Pasvalio dvaras priklausė Vilniaus kapitulai.

Dvarui priklausė Pasvalio parapijoje Aukštikalniai, Maliupiai (arba Brazauskai), Čižiškiai, Diliauskai, Kalnas, Kantariškiai, Kurkliškiai (arba Palivarkai), Maskoliškiai. Ragujai, Šlamai, Šikšneliškiai, Vaidžiūnai ir Pasvalio miestelis. Krinčino parapijoje Girniūnai,

PAŠILĖ (Kurpalaukis)

Miko Bielinsko palivarkas

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

PLONĖNAI

ROZALIŠKIS (palivarkas)

RUČINIAI

ANUPRAS MALINAUSKAS (Onufry Malinowski)

Anupras Malinauskas

KAROLINA KORZENIEWSKA

Karolina Malinauskienė

LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ

Liudvika Šliūpienė

MYKOLAS MALINAUSKAS (Michal Malinowski)

Michal Malinowski

SALOČIAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=325&m=12&ms=1

SKREBOTIŠKIS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Skreboti%C5%A1kis

SOKAI

Baronaitės Elenos Han dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=323&m=12&ms=14

SMILGELIAI (SMILGIŠKIAI)

Friedrich Emanuel Sartorius Prūsijos kariuomenės vėliavininkas.

Friedrich Emanuel Sartorius

Mirė 1824 m. Smilgiškių dvare.

Antanas Ignacas Žukauskas gubernijos sekretorius Joniškėlio parapinės mokyklos mokytojas.

Antoni Ignacy Žukowski

1866 m. perleido dvarą sūnui Jurgiui ir dukrai Onai Siverskienei.

Jurgis Liucijonas Žukauskas

Jurgis Liucijonas (Jerzy Lucjan) Žukauskas

ŠAIPIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aipiai_(Pasvalys)

http://ejournal.emokykla.lt/muziejus47/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(16904)

1875 m. gyveno dvarininkas bajoras Konstantinas Urbonavičius.

ŠAKARNĖLIAI

Miko Bielinsko dvaras

ŠAKARNIAI

Dvarą valdė bajoras Rusijos kariuomenės Vitebsko šaulių pulko rezervinio bataljono poručnikas, vėliau Rusijos kariuomenės atsargos kapitonas Konstantinas TEODORAS Mažeika.

Jis buvo vedęs Rozą Augustę von Rahden iš Grūžių dvaro.

bar. Rožė / Roza / Rozalija Augustė Mažeikienė

Mažeika mirė 1866 m. Šakarnių dvare. Palaidotas Saločių kapinėse.

GD Todoras Konstantinas Stanislovas Mažeika h. Gulbė

Jų duktė Kazimiera Stefanija ištekėjo už Morkaus Stanislovo Bielinsko.

Kazimiera Stefanija Bielinskienė

GD Morkus Stanislovas Bielinskis

XX a. pirmoje pusėje dvarą valdė Mikas Bielinskas.

ŠIMONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imoniai

ŠKILINPAMŪŠIS

Baronų Bistramų dvaras

1878 m. dvarą įsigijo baronas Mikalojus Bistramas, vėliau paveldėjo jo sūnus Karlas Bistramas.

ŠVOKŠTONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vok%C5%A1toni%C5%B3_dvaras

TEODORAVA (Puškoniai)

Jono Jankausko dvaras

VITARTAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/lt:Vytartai?uselang=en

VOBELIŠKIS (palivarkas)

TALAČKONIAI

ZVANAGALA

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala]

ŽADEIKIAI

ŽILPAMŪŠIS

Barono Vildemano dvaras

ZVANAGALOS SAVININKAI

KUNIGAIKŠTIS JUOZAPAS ANTANAS PUZYNA

[Józef Antoni Puzyna h. Oginiec]

ANDRIUS JONAS STAŠEVSKIS

[Andrius Jonas Staševskis]

JUOZAPAS LIONGINAS STAŠEVSKIS

[GD Juozapas Lionginas Staševskis h. Ostoja]

BAJORKAIMIAI (OKOLICOS)

PAPYVESIAI

Pasvalio ir Krinčino parapijose.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Papyvesiai

ROJŪNAI

Galofai

Rudzinskai

1790 m. minimas Pranciškus Rudzinskas

Lachnickai

Makauskai

Modestavičiai

Elzbutai

Daunorai

Krepanavičiai

Vardauskai

Gineitai

Mačkauskai

SABONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Saboniai]

VAINEKONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainekoniai]

VITARTAI

Volskiai

Kildišai

Matušauskai

Sobanskiai

Rajunčiai

Paslauskai

Steigvilos

Tomkevičiai

ŽEMVALDŽIŲ GIMINĖS

BISTRAMAI

Bistramams (Upytės pavieto žemės teismo teisėjui Bistramui) 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Gulbinėnų palivarkas, Ažusieniai, Berčiūnai, Kruopiškiai, Motiejūnai, Ruopiškiai

CHODAKOVSKIAI

DOKALSKIAI

DIŠTERLIOFAI

Dišterliofams 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Daukšiai, Daučkėnai, Daučiškėnai,

EDENAI

Poniai Magdalenai Edenienei (Edenowa) 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Dembiškių (Rojūnų) dvarelis ir 4 dūmai Rojūnuose.

JEČMIENSKIAI

Ječmienskiams 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Gaikiškiai, Kildiškis, Paberžiai, Šunkiškiai

GRAVROKAI

Gravrokams 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Paiešmenės palivarkas.

KARPIAI

Karpiams 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Balsiai, Garadiškiai. Levaniškis (kaimas ir karčema), Ližai, Palėvenė (palivarkas ir karčema), Krinčino parapijoje Krinčino dvaras, Gaidynės palivarkas, Ličiūnai, Miežiūnai,

KLOPMANAI

Klopmanams 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Žilpamūšės dvaras, Dabužių palivarkas, Juodmaičiai, Raubonių kaimo dalis taip pat nuomavosi iš Radvilų Trečionių kaimą.

LEPARSKIAI

Leparskiams 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Kiemeliai

KUNIGAIKŠČIAI PUZYNOS

HANAI

Hanams 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Pamūšės dvaras, Dembiškiai, Astravas, Žiližiai

MERFELTAI

Merfeltams 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Paiešmenės palivarkas.

SAKENAI

Generolui Sakenui 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Raudonpamūšės dvaras, Našlėnai, Raubonių kaimo dalis,

RAHDENAI

ROPAI

RUDOMINOS

RUŠČICAI

STAŠEVSKIAI

STAŠKEVIČIAI

Staškevičiams 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Talačkonių dvaras ir kaimas.

KARALIŠKIEJI KAIMAI

Kurženievskio Šimonių seniūnijai 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Šimonių dvaras, Maišiagalos karčema, Migoniai, Pervalkai, Putriai, Skėriai, Sindriūnai, Tetirvinai, Ustukiai,

Mošinskio Vabalninko seniūnijai 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Mediniai, Krinčino parapijoje Graužiniškių palivarkas, Aukštuoliai, Rakšiškiai,

Rusijos kariuomenės generolo Igelstromo Gulbinų seniūnijai 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Skrebotiškio palivarkas, Nečioniai

Ropo Žadeikių seniūnijai 18 a. Pasvalio parapijoje priklausė Dapkiškių karčema, Žadeikėliai, Stačiūnai, Krinčino parapijoje Barklainių palivarkas, Barklainėliai, Baukai, Daukniūnai, Daujėnai, Girsūdai, Jutiškiai, Levaniškiai, Liukpetriai, Mikelėnai, Petriškiai, Stasiškiai, Smilgiai, Sketeriai, Suntautai, Židoniai

Dišterliofo Paberlių seniūnijai 18 a. Krinčino parapijoje priklausė Indrėnai, Paberliai, Repšiai, Žydžiūnai