Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norge 1933-1945: Partiet Nasjonal Samling

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Axel Heiberg Stang (1904 - 1974)
  Axel Stang (1904-1974) godseier og NS-politiker. Foreldre: Godseier Ole Andreas Stang (1872–1955) og overhoffmesterinne Emma Heiberg (1874–1927). Gift 15.8.1942 med sekretær Helene Forseth Fretheim (8....
 • Jacob Gudmund Bjørnersen Vigerust (1909 - 1998)
  * Borgermester i Dovre / Gudbrandsdalen 1940-41 og 1941-45.* NS 1940-08.05.1945* * DOWNLOAD: Nasjonal Samling i Dovre 1933 1945* * Jacob Gudmund Vigerust* MyHeritage familietrær* Vigerust Dovre adminis...
 • Bjørner Anton Thorvald Jacobsen Vigerust (1881 - 1950)
  NS 1940-08.05.* Bonde og politiker* Borgermester i Dovre / Gudbrandsdalen før 1940* Etterfølger: Sønnen Gudmund Bjørnersen Vigerust* NS 1940-08.05.1945* * Samling i Dovre 1933 1945"* * Bjørner Anton Th...
 • Ragnar Sigvald Skancke (1890 - 1948)
  Født på Åsheim, men vokste opp på Sørås gård i Ås. , Ragnar Sigvald, Elektroingeniør, f.1890-11-08 d. 1948, Student 1908. Diplomeksamen 1913. Assistent ved NTH 1913. Lærer i elektroteknikk ved NTH 1914...
 • Fritz Jenssen (1886 - 1966)
  Friedrich «Fritz» Jenssen (født 1886, død 1966) var en norsk bankmann og NS-politiker.Jenssen gikk inn i Nasjonal Samling i 1933. Etter nazifiseringen av kommunestyrene ble han den 20. februar 1941 inn...

Prosjektet gir en oversikt over de viktigste personene i det Norske partiet Nasjonal Samling. Det ikke hensikten å bedrive politisk agitasjon i prosjektet.

 • "Nasjonal Samling (forkortet NS) var et norsk politisk parti som ble dannet 13. mai 1933 av lederen Vidkun Quisling (1887–1945). Partiets offisielle stiftelsesdato var 17. mai 1933. Generalsekretær var fra 1934 Rolf Jørgen Fuglesang. Ved stortingsvalgene i 1933 og 1936 fikk NS rundt 2% av stemmene, men ingen mandat på Stortinget. Ideologien var etter 1934 orientert mot nasjonalsosialisme og fascisme. Partiets militære organisasjon ble kalt Hirden. Under den tyske okkupasjonen av Norge under den andre verdenskrig ble Quisling fra 1. februar 1942 ministerpresident i en ren NS-regjering som styrte på tyskernes nåde. Partiet hadde 44 000 medlemmer i 1943. Partiet opphørte å eksistere ved freden 8. mai 1945." ( Kilde: wikipedia.no)
 • Partiets leder Vidkun Quisling ble skutt som landsforræder i 1945.
 • I temaet antisemittisme fulgte Nasjonal Samling de tre første årene etter starten, som også var de første årene med kunstmaleren "Adi" som diktator i Tyskland, utad en særdeles lav profil. I kilden wikipedia.no beskrives dette ekstremt umenneskelige og perverse trekket ved partiet som følger: "Frem til 1936 var ikke partiet uttalt antisemittisk, men etter splittelse og strid i partiet – hvor den «kristne fløyen» i stor grad forsvant ut – omfavnet partiet kulturell og etnisk antisemittisme. Under okkupasjonen var det ikke noe stridsspørsmål internt i partiet, og i partiets [ hovedavis Fritt Folk] kunne jødefiendtlig stoff leses. Nasjonal Samlings antijødiske virksomhet kulminerte i utsendelsen av de norske jødene i 1942. De fleste av disse ble drept i tilintetgjørelsesleire."

NS hadde flere underorganisasjoner:

 • Hirden, partiets ideologiske elitetropper og halvmilitære stormtropper
 • NS Ungdomsfylking (NSUF), det norske motstykket til Hitler-Jugend, ledet av minister Axel Stang
 • NS Kvinneorganisasjon (NSK), ledet av [ Landsleder Olga Bjoner]
 • NS Bondegrupper (NSBG), bondeorganisasjon ledet av Thorstein Fretheim
 • NS Faggruppeorganisasjon (NSFO), arbeiderforening ledet av [ Odd Fossum]
 • NS Studentfylking (NSSF), studentorganisasjon ledet av [ fylkesfører Rolf Holm]
 • NS Hjelpeorganisasjon (NSH), ledet av [ landsleder Erling Traaholt]
 • NS Kamporganisasjon (KO), ledet av [ Harald Franklin Knudsen (1940–1945)]

Litteratur