Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norge 1940-1940: Administrasjonsrådet

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

 • Ingolf Elster Christensen (1872 - 1943)
  * Kilde 1: geni prosjekt: Norge 1940-1940: Formann i Administrasjonsrådet * Kilde 2: wikipedia.no Administrasjonsrådet * Kilde 3: wikipedia.no
 • Periode 25 Apil 1940-25 Sept 1940
 • Administrasjonsrådet var det sivile styringsorganet i den tyskokkuperte delen av Norge i denne perioden.
 • Administrasjonsrådet ble innført av Tysklands sendebud i Norge Curt Breuer og Norges Høyesterett, og avløste Vidkun Quisling sin kupp-regjering som ikke ble akseptert verken av Norges folk eller av den Tyske militære okkupasjons-makten. En stor del av de opprinnelige planlagte Tyske okkupasjons-troppene inklusive administrasjonen druknet da den tunge krysseren "Blücher" i Drøbaksundet først ble beskutt og stoppet med tunge kanoner for deretter å bli senket med to torpedoer. Dette ga den folkevalgte Kong Haakon med familie og den demokratisk innsatte Regjering Nygaardsvold nok tid til å rømme nordover for å gå i eksil i England. I denne forbindelse gav Stortinget Regjeringen Nygaardsvold generalfullmakt ved et møte i Elverum. Regjeringen Nygaardsvold godkjente ikke Quislings kupp-regjering, og heller ikke Administrasjonsrådet som politisk institusjon, bare som en forvaltningsinstans.
 • Administrasjonsrådets medlemmer var:
 • Formann: Fylkesmann Ingolf Elster Christensen. Ansvarlig for saker vedrørende Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, og som ikke var av militær eller politisk karakter. Ansvarlig også for saker vedrørende Arbeidsdepartementet fra 4. juni 1940
 • Stadsfysikus Andreas Diesen. Ansvarlig for saker under Sosialdepartementet
 • Direktør i Statistisk sentralbyrå Gunnar Jahn. Ansvarlig for saker under Finans- og tolldepartementet og for saker under Arbeidsdepartementet til 4. juni 1940
 • Universitetets rektor Didrik Arup Seip. Ansvarlig for saker under Kirke- og undervisningsdepartementet
 • Sorenskriveren i Nedre Romerike Ole F. Harbek. Ansvarlig for saker under Justis- og politidepartementet
 • Direktøren for den statlige industriforsyningen Jens Bache-Wiig. Ansvarlig for saker under Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet
 • Dosent ved Norges landbrukshøgskole Rasmus Mork. Ansvarlig for saker under Landbruksdepartementet
 • Kilder :
 • wikipedia.no : Administrasjonsrådet
 • wikipedia.no : Senkingen av Blücher
 • forsvaret.no : Senkingen av Blücher
 • Curt Breuer
 • Til Norges Regjeringer