Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Several years before the second world war, Norway stopped the death penalty.

I krigens dager ble henrettelser av mennesker innenfor Norges grenser i de fleste tilfeller gjennomført som et instrument for å fra de ikke demokratisk valgte styresmaktenes side å avskrekke folket mot å arbeide i motstandsbevegelsen. I flere tilfeller ble det brukt som en vilkårlig hevn med tilfeldig utvalgte ofre. I langt færre tilfeller ble desertører henrettet som hadde kjempet på okkupasjonsmaktens side, eller også kriminelle som mordere etc.

De siste dødsstraffene ble gjennomført i forbindelse med landssviksakene etter krigen, i et tidsrom der demokratiet var gjeninnført i Norge.

Dødsstraffen ble i Norge avskaffet etter dette.

Dette oversiktsprosjektet skal dokumentere når og hvem som ble henrettet, hvem som var med på domsavsigelsene og hvem som var med i eksekusjonspeletongene.

Dette prosjektet skal ikke tjene for politisk agitasjon.

Literature

  • "Statspolitiet". Forfatter Eirik Veum. ISBN 978-82-489-1299-6 . Kagge forlag 2012-2013.

References

Norge hadde før den andre verdenskrig avskaffet dødsstraffen.

I krigens dager ble henrettelser av mennesker innenfor Norges grenser i de fleste tilfeller gjennomført som et instrument for å fra de ikke demokratisk valgte styresmaktenes side å avskrekke folket mot å arbeide i motstandsbevegelsen. I flere tilfeller ble det brukt som en vilkårlig hevn med tilfeldig utvalgte ofre. I langt færre tilfeller ble desertører henrettet som hadde kjempet på okkupasjonsmaktens side, eller også kriminelle som mordere, voldtektsmenn etc.

Umiddelbart etter krigen ble landsviksaken gjennomført, i et tidsrom der demokratiet var gjeninnført i Norge. Den siste dødsstraffen ble eksekvert i 1948. Dødsstraffen ble i Norge avskaffet etter dette.

Dette oversiktsprosjektet skal dokumentere når og hvem som ble henrettet, hvem som var med på domsavsigelsene og hvem som var med i eksekusjonspeletongene. Se listen til høyre for de enkelte henrettelsene.

Dette prosjektet skal ikke tjene for politisk agitasjon.

Litteratur

  • "Statspolitiet". Forfatter Eirik Veum. ISBN 978-82-489-1299-6 . Kagge forlag 2012-2013.

Referanser