Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norge 1940-1940: Vidkun Quislings kupp-regjering

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

 • Periode 9-25 April 1940. Kupp-regjeringen ble introdusert 9 April i NRK radio av Quisling men ble avløst av Administrasjonsrådet den 25 April, innsatt av Norges Høyesterett, før den kunne begynne sitt arbeide. Den opprinnelige planlagte Tyske okkupasjons-regjeringen druknet da slagskipet "Blücher" ble senket i Oslofjorden av en resolutt kanonfort-kommandør. Dette ga den folkevalgte Kong Haakon med familie og den demokratisk innsatte regjering Nygaardsvold nok tid til å flykte nordover for å gå i sikkert eksil i England.
 • Regjeringssjef og utenriksminister: Vidkun Quisling
 • Kirke- og undervisningsminister: Professor Birger Meidell
 • Justisminister: Politisjef Jonas Lie
 • Sosialmnister: [ Dr. Gulbrand Lunde]
 • Handels- og forsyningsminister: [ Direktør Albert Viljam Hagelin]
 • Landbruksminister: [ Arkitekt Tormod Hustad]
 • Arbeidsminister: [ Professor Ragnar Skancke]
 • Finansminister: Godseier Frederik Prytz
 • Forsvarsminister: [ Major Ragnvald Hvoslef, (avslo 1940 tilbudet, kjempet mot de Tyske troppene)]
 • Kilder:
 • www.regjeringen.no
 • Kilde: Wikipedia
 • Tilbake til Norges Regjeringer