Projects » Ordførere i Egersund og Eigersund kommuner » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johannes Eriksen Ollestad MP (1812 - d.)

Ordfører i Egersund 1862. Var også Politibetjent og kjøpmann

1/1/2011 2/4/2014

Adolf Birkeland Albrethsen MP (1902 - 1947)

Ordfører i Egersund 1938 Kjøpmann

3/28/2010 2/3/2014

Albert Melhus MP (1892 - 1960)

Ordfører i Egersund 1937

2/29/2008 2/3/2014

Gunnar Jakobsen Birkeland MP (1799 - 1871)

"Gunder"

1801 census for Birkeland, Sokndal: Ordfører i Egersund 1838, 1840, 1857 og 1859 Losoldermann, forlikskommisær, kommuneregnskapsfører i Eigersund

1/23/2010 2/3/2014

Lars Samuelsen MP (1828 - 1896)

"Lars Samuelsen Bowitz"

Ordfører i Egersund 1870

2/25/2010 2/3/2014

Tollak Bowitz MP (1801 - 1878)

Ordfører i Egersund 1848

2/17/2013 2/2/2014

Rasmus Torjusen MP (1825 - d.)

Ordfører i Egersund 1854

1/29/2014 2/2/2014

Ole Andreas Bodom MP (1797 - 1867)

"Bodum"

Kopist. Undertollbetjent i Risør 1825, senere Drammen(?), overtollbetjent i Egersund 15. aug. 1833. Avskjed 20. april 1867. (TOLLERE GJENNOM 300) Ordfører i Egersund 1847

10/19/2009 2/2/2014

Ordfører i Egersund 1855-56 og 1858

6/21/2013 2/2/2014

Tønnes Hauge Puntervold MP (1826 - 1914)

Tønnes Puntervold, Tønnes Houge Puntervold, født 7. mars 1826, fødested Egersund (nå Eigersund), Rogaland, død 17. juli 1914, dødssted Egersund. Handelsmann og skipsreder. Foreldre: Handelsmann og sk...

8/23/2009 2/2/2014

Fredrik Bøckman MP (1815 - 1872)

Ordfører i Egersund 1863

4/13/2009 2/2/2014

John Stiansen Vemmestad MP (1801 - 1875)

Ordfører i Egersund 1860. Lærer fra 1830 ved Egersund folkeskole, kirkesanger etter 1857. Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 66:

1/5/2012 2/2/2014

Wilhelm Bøe MP (1829 - 1906)

2/1/2014 2/2/2014

Ole Hamre MP (1804 - 1885)

2/1/2014 2/2/2014

Vararepresentant nr 3 i Stortinget for Rogaland, 1954 - 1957, V. Flere år som ordfører i Eigersund Står i 1910-tellinga som "arbeider ved telefonen. Sannsynlig oppholdssted i denne perioden er Tysvær" ...

5/1/2010 10/3/2011

Erling Bergundhaugen MP (1922 - 1991)

Erling Bergundhaugen var ordfører i Eigersund kommune i perioden 28.8.1971 - 31.12.1971. Han satt for Arbeiderpartiet.

6/21/2011 6/21/2011

John Munkejord MP (1909 - 1991)

John Munkejord var ordfører i Eigersund kommune i perioden 1.9.1967 - 31.12.1967. Han satt for Høyre.

6/19/2011 6/19/2011

Tønnes Ingvald Årstad MP (1853 - 1938)

1865 census for Aarstad, Egersund: ---------------------------------------- Ingvald Årstad var ordfører i Egersund kommune i periodene 1888-1893 og 1898-1907. Stortingsmann 1901-1906

6/16/2011 6/16/2011

Ole Andreas var ordfører i Egersund kommune i periodene 1896-1897 og 1902-1907

6/16/2011 6/16/2011

Tønnes Johnsen Årstad MP (1792 - d.)

Tønnes var ordfører i Egersund kommune i periodene 1844-45 og 1850-1853

6/12/2011 6/16/2011

Tor Friestad MP (1911 - 1971)

Tor Friestad var ordfører i Eigersund kommune i perioden 1.1.1968 - 28.8.1971. Han satt for Kristelig folkeparti.

6/16/2011 6/16/2011

Sem Varhaug MP (1921 - 2000)

Sem Varhaug var Eigersund kommunes første ordfører i perioden 1.1.1965 - 31.8.1967. Han satt for Senterpartiet.

6/16/2011 6/16/2011

Trygve Sigvartsen Eie MP (1893 - 1961)

Trygve var ordfører i Egersund i perioden 1926-1931

6/16/2011 6/16/2011

Trond Mortensen Årstad MP (1812 - 1888)

Trond var ordfører i Egersund i perioden 1854-1855

6/15/2011 6/15/2011

Lars Bernard Hansen Åse MP (1844 - 1926)

Lars Bernhard var ordfører i Egersund i perioden 1884-1887. Han var også bonde og lærer fra 1865 og i mange år. Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

6/15/2011 6/15/2011

Tønnes Olsen Svanes MP (1849 - 1911)

Tønnes var ordfører i Egersund i perioden 1894-1895 og varaordfører 1882,83,88,89,90,91,92,93,98,99,1900,00

4/19/2010 6/15/2011

Ole Sivertsen Svanes MP (1816 - 1870)

Var umgangsskole lærer i sin ungdom. Senere Gårdbruker, fisker og los. Omkom da han og sønnen Sivert skulle berge en laksenot. Formanskaps medlem 1854-1855 Vara ordfører: 1856-57 1862-63 1866-67 og...

1/28/2010 6/15/2011

Torger Andersen Fotland MP (1785 - 1854)

Torger var den første ordføreren i Eigersund herad. Han holdt embete i perioden 1838-1839. Han var også medlem av desisjonsnemnda i fylkestinget.

5/29/2011 6/15/2011

Peder Torgersen Skadberg MP (1802 - 1880)

Peder var Eigersund herads andre ordfører i perioden 1840-1841. Medlem av sjukehusnemnden i Egersund. Han var gårdbruker, notbruker, sildesalter og skipsreder. Han hadde flere galeaser og skonner...

3/29/2011 6/15/2011

Jonas Sigmundsen Slettebø MP (1811 - 1892)

Jonas var ordfører i Egersund i perioden 1846-1849

6/12/2011 6/15/2011

Anders Torgersen Tengs MP (1811 - 1889)

Anders var ordfører i Egersund 1856-1859, 1862, 1863, 1866, 1867, 1870-1873, 1876-1879, 1882, 1883

6/13/2011 6/15/2011

Reinert Larsen Skjelbred MP (1827 - 1907)

Reinert var ordfører i Egersund i 1864 og 1865

6/13/2011 6/15/2011

Anders A. Andersen Lille Ege MP (1813 - 1879)

Anders var ordfører i Egersund i perioden 1874-1875. Varaordfører i 1876-1877 Lærer 1836-1837 Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

8/15/2009 6/15/2011

Salve Petersen Koldal MP (1820 - 1914)

"Svanes"

Salve var ordfører i Egersund i 1880 og 1881 Han var også omgangsskolelærer 1840-1853 Fra Jubileumsbok for Eigersund Herad side 67:

9/19/2007 6/15/2011

Erik Stefanussen Heigrestad MP (1865 - 1920)

Erik var ordfører i Egersund i perioden 1911-1913 og varaordfører 1917-1919

6/14/2011 6/15/2011

Halvard Mjølsnes MP (1861 - 1942)

Halvard var ordfører i Egersund i perioden 1908 til 1. mars 1910. Var Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910 samt politimester i Egersund frem til 1931 da han nådde aldersgrensen for polititjeneste. ...

6/8/2010 6/15/2011

Anders Larsen Øglend MP (1862 - d.)

Anders var ordfører i Egersund i periodene 1914-1916 og 1920-1922 (varaordfører 1908-1910)

4/27/2011 6/15/2011

Hans var ordfører i Egersund i periodene 1917/1919, 1923-1925, 1932-1937 og varaordfører 1914-1916

6/12/2011 6/15/2011

Bernt Theophilussen Bowitz MP (1795 - 1868)

Bernt var ordfører i Egersund i perioden 1842-1843 og varaordfører 1840-1841

6/14/2011 6/15/2011