Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ordførere i Egersund og Eigersund kommuner

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Dette prosjeket har som hensikt å samle alle ordførere som har sittet i Egersund herad (1838 - 1964), Egersund (ladestedet) og Eigersund kommune fra 1965.

For Egersund herad satt følgende ordførere:

Det mangler en del navn for perioden mellom 1937 og 1965. Dersom noen kan hjelpe så vennligst ta kontakt med administrator av dette prosjektet.

For ladestedet satt følgende som ordførere (kilde: http://www.dalanefolke.museum.no/leksikon/ordforere):

For Eigersund kommune har følgende personer hatt vervet:

 • Sem Varhaug (26.06.1921 - 10.11.2000) Ordfører for Senterpartiet i perioden 1.1.1965 - 31.8.1967
 • John Munkejord (26.09.1909 - 24.06.1991) Ordfører for Høyre i perioden 1.9.1967 - 31.12.1967
 • Tor Friestad (07.07.1911 - 28.08.1971) Ordfører for Kristelig folkeparti i perioden 1.1.1968 - 28.8.1971
 • Erling Bergundhaugen (1922 - 1991) Ordfører for Arbeiderpartiet i perioden 28.8.1971 - 31.12.1971
 • Rasmann Polden (07.04.1932 - ) Ordfører for Senterpartiet i perioden 1.1.1972 - 31.12.1975
 • Bjørn Bårdsen (29.08.1929 - ) Ordfører for Kristelig folkeparti i perioden 1.1.1976 - 31.12.1983
 • Jostein Sirevåg (8/23/1934 - ) Ordfører for Kristelig Folkeparti i perioden 1.1.1984 - 31.12.1987
 • Olaf Aurdal (14.04.1939 - ) Ordfører for Høyre i perioden 1.1.1988 - 31.12.1989
 • Jan Petter Rasmussen (1947 - ) Ordfører for Arbeiderpartiet i perioden 1.1.1990 - 20.12.1996
 • Solveig Ege Tengesdal (1963 - ) Fungerende ordfører for Kristelig Folkeparti i perioden 19.3.1996 - 20.12.1996
 • Marit Myklebust (1962 - ) Ordfører for Arbeiderpartiet i perioden 20.12.1996 - 20.10.2003
 • John Skaara (23.02.1943 - ) Ordfører for Høyre i perioden 20.10.2003 - 12.10.2007
 • Terje Jørgensen jr. (04.08.1975 - ) Ordfører for Høyre 12.10.2007 - 2011
 • Leif Erik Egaas (1959 - ) Ordfører for Høyre 2011 - 12.10.2015
 • Odd Stangeland (1973 -) Ordfører for Arbeiderpartiet 12.10.2015 -