Projects » Ordførere i Gildeskål Kommune » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jens Martinus Andreassen Vigdel (1864 - d.)

"Jens Antonius Andreassen"

Ordfører i Gildeskål 1914 - 1919

5/18/2009 10/7/2016

Osvald Johan Tollåli (1919 - 1986)

Har blant annet vært ordfører i Beiarn samt journalist. Var sammenhengende ordfører i Beiarn kommune fra 1972- april 1983. Gravminner : Osvald Johan Tollåli . Bosted: Fu...

9/7/2013 10/9/2013

Gustav Sophus Janke (1836 - 1905)

Ble prest i Beiarn i 1869 - 1877, ordfører i Beiarn 1871-1877 Døde trolig i Løten i 1905 der han var prest til i 1902

10/9/2013 10/9/2013

Karl Parelius Leithe (1906 - 1987)

Karl Leithe var butikksbestyrer på Storjord Samvirkelag fra 1934-1957. Var ordfører i Beiarn kommune fra 1958-1967.

9/16/2013 10/9/2013

Håkon Gunleiv Innset (1903 - d.)

2/5/2012 10/9/2013

Sverre Gloppen (1887 - 1974)

Var handelsmann på Moldjord i Beiarn, som sin far var før ham. Ordfører i Beiarn i perioden 1942-1944.

9/9/2013 10/9/2013

9/22/2010 10/9/2013

A. Størseth var født i Hevne (Hemne i Sør-Trøndelag) i 1845 og døde i Beiarn 1919 . han hadde allerede vært lærer i bygden fra 1867, da han ble kirkesan...

8/4/2013 10/9/2013

Dette er hentet fra der Elias Blix omtales: I 1853 begynte han (Elias Blix) på Seminaret i Tromsø, Her kom han inn i et nytt, interessant og fruktbringende miljø, hvor han gikk s...

3/2/2010 10/9/2013

Halvdan Osbakk (1874 - d.)

6/3/2009 10/9/2013

Født/Døpt: Lorents Martin Johansen Rasch Kildeinformasjon: Nordland fylke, Beiarn, Klokkerbok nr. 846C02 (1841-1871), Fødte og døpte 1843, side 10. Permanent sidelenke: ...

11/24/2008 10/9/2013

Prost i Beiarn 1887–1899

6/2/2009 10/9/2013

Christian Angell Pedersen Storjord er den eneste fra Beiarn som har vært stortingsrepresentant. Fødehuset til Christian står enda(2015) i TVERVIK

9/11/2009 10/9/2013

Wilhelm Anton Fegth (1810 - 1877)

12/18/2010 10/9/2013

Håkon Magnus Willumsen (1912 - 1981)

Herredsskogsmester i Bodin og Gildeskål. Ordfører i Gildeskål 1975-1979. Kilder: Slektsrøtter i Gildeskål av Håkon Odding, s. 275, 277-278

5/11/2009 9/22/2013

Folketelling 1900: Christoffer Arntzen var født i Kummeren i Gildeskål kommune i 1850. Kona Karoline Pedersdatter var født på Røsnes i samme kommune i 1860. De gift...

3/9/2008 10/25/2012

Jørgen overtok farens virksomhet, men var farens rake motsetning; Jens Blix var hastig til sinns og hurtig til å fatte beslutninger og til å gjennomføre dem, mens Jør...

5/5/2010 10/23/2012

Søren Pedersen Randulff (1689 - 1744)

Søren Randulff, Fogd i Salten - også kalt "Sølvfuten" - visste å sko seg økonomisk der mulighetene bød seg. Han skulle få et ettermæle som stille...

3/15/2011 10/23/2012

Peter Andreas Berg (1803 - 1864)

Cand theol 1831 Kappelan i Hamarøy 1831-32 Sokneprest i Øksnes 1837-1847 Sokneprest i Gildeskål 1847-1855 Første ordfører i Øksnes 1837 Ordfør...

10/20/2012 10/20/2012

Hakon Salveriuss Hansen (1846 - 1926)

"Håkon"

Gårdbruker i Oldervika, ordfører(1889-1894), herredskasserer(1896-1907), forlikskommisær og takstmann i Gildeskål. Han hadde mange verv i tillegg til gårdsdrifta. Hel...

10/23/2010 10/19/2012

Sakarias Olivard Simonsen Laugsand (1852 - 1927)

"O. Laugsand"

Handelsmann på handelsstedet Framnes i Gildeskål til 1908 Handelsmann på Hustad i Gildeskål Ordfører i Gildeskål 1895 - 1910

1/27/2010 10/17/2012

Øyvind Heen (1897 - 1979)

Landhandler/ Kjøpmann på Inndyr, Gildeskål, Nordland. Forlovere til Gerda og Øivind var Kristofa Vik og Lars Kristensen.

7/18/2007 10/17/2012

Hans Hansen (1817 - 1892)

1839: Tok eksamen med beste karakter ved Trondarnes Lærerseminar. 1841-1845: Organist og lærer i Bodø. Han ble da kjent med presten Steen Berner i Gildeskål som overtalte ha...

1/11/2011 10/17/2012

Folketelling 1900: Folketelling 1910: Ordfører i Gildeskål 1911 – 1913

8/25/2011 10/15/2012

Edvard Pedersen (1808 - c.1872)

"Edvard Persen"

Lensmann i Gildeskål Handelsmann på Inndyr, Gildeskål Ordfører i Gildeskål 1852-1860 ( )

8/23/2010 10/15/2012

Hans Henrik Holch Daae was vicar in Gildeskål. a 1 i 12 c - side 163 slektsboken (Hans i Gildeskål) Hans Daae ble student i 1836. Han tok teologisk embedseksamen i 1840 med laud. ...

4/7/2008 10/15/2012

Magnus Johan Sundsfjord (1906 - 1989)

Oppslag for fødsel, konfirmasjon og giftemål i kirkebøkene: Se under fanen "Kilder" Sundsfjord på kartet: Magnus Johan Sundsfjord ble født torsdag den 31. Mai 190...

11/14/2008 10/12/2012

Ordfører i Gildeskål kommune.

7/1/2010 10/12/2012

Rolf August Fagermo (1919 - 1992)

Ordfører i Gildeskål 1970 – 1971

7/20/2010 10/12/2012

Astrup Jentoft Johansen (1893 - 1971)

Foreldrene kom opprinnelig fra Hopen i Bodin. Bosatt i Skjelvik som gårdbruker og fisker. Han har vært ordfører i Gildeskål og stortingsvalgt medlem i styret i Statens Fiska...

11/17/2009 10/12/2012

Reidar Myrhaug (1908 - 1968)

Ordfører i Gildeskål 1948 – 1958

7/16/2010 10/12/2012

Fartøyreder og kjøpmann. Kjøpte handelsstedet Framnes av O. Laugsand i 1908 og opparbeidet det til det ledende handelssted i distriktet. Drev produksjon og eksport av klippfisk, st...

3/8/2008 10/12/2012

Daniel Johan Eilertsen (1889 - 1970)

Født på Asgotslett i 1889. Utdannet ved Nordlands Amtskole, Fauske og Tromsø lærerskole i 1912. Lærer ett år i Kvænangen før han i 1913 kom tilba...

9/21/2009 10/12/2012

Abel Johan Ellingsen (1831 - 1902)

Abel Johans faddere: Jens Ellingsen Blix, Inndyr, Ole Ellingsen, Fleinvær, Michael With Mentzoni, Inndyr, Madammene Gjertrud Katharina Ellingsen (Blix) Hasselberg og Karen Wolf Schjelderup Mentz...

8/14/2012 10/12/2012

Steen Eilert Berner (1809 - 1866)

Ansettelse som Prest i Gildeskål. Notat nede på siden: I heftet Glimt fra Gildeskåls historie fortelles det om Steen Eilert Berner som var prest i Gildeskål fra 1835 - 184...

6/27/2010 10/12/2012