Projects » Osvald gruppen » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Yngvar Charles Jensen MP (1906 - 1979)

Medlem av Wolweber gruppen, senere Osvald gruppen. Arrestert 29.04.1942, overført Grini samme dag (f.nr. 2800), overført Sachsenhausen 21.05.1942 (f.nr. 48849), overført Berlin, overført Plötzensee, ov...

3/10/2011 10/7/2012

Medlem av Wolweber gruppen, senere Osvald gruppen. Var opphav til navnet. Arrestert 10.07.1941, overført Bredtvedt, løslatt 29.07.1944. "Osvald hadde et ødelagt bein etter at han som liten ple påkjørt ...

3/10/2011 10/7/2012

5/8/2011 5/8/2011

Håkon Marinius Sunde MP (1911 - 1944)

var medlem av Osvald gruppen og ble arrestert 23 april 1943. satt på Møllergata 19 , Grini og Akershus til han ble dømt til døden i SS - und Polizeigericht Nord, å henrettet på Trandum 2 mars 1944. g...

5/8/2011 5/8/2011

Per Tore Stensrud MP (1924 - 1944)

skal ha hvert med i, både Osvald gruppen og Mil. org. ? middelskole , teknisk aften skole. kom tidlig med i Mil.org. og utførte en rekke oppdrag. tilhørte en sabbotasjegruppe med forlegning på Ei...

5/8/2011 5/8/2011

Gjermund Karl Skaarud MP (1924 - 1944)

skal ha hvert med i, både Osvald gruppen og Mil. org. ? teknisk aften skole. kom med i Mil. org. 1943 og var medlem av en sabotasje gruppe. ble arrestert 29 mai 1944 under en rassia på toget mell...

5/8/2011 5/8/2011

Gunnar K Skinstad MP (1921 - 1944)

medlem av Mil.org. og Osvald gruppen ? arbeidet ved Oslo Vestbanestasjon. drev etteretningstjeneste og sabotasje og var medlem av Mil.org. ble arrestert 7 juni 1944, og satt på Grini og Akershus ti...

5/8/2011 5/8/2011

Odvar Røed MP (1919 - 1945)

teknisk aften skole og fortsettelses skole. var med i illegalt arbeid. flyktet til Sverige 1944, kom inn i politistyrkene og ble januar 1945 sendt til Kirkenes. omkom 1 mai 1945 ved mineulykken i...

5/8/2011 5/8/2011

Barley Devold Paul Pettersen MP (1900 - 1944)

3 barn. ble arrestert 6 august 1941,mistenkt for spionasje. ble ført til Tyskland og dømt til døden. henrettet i Brandenburg 30 mai 1944.

5/8/2011 5/8/2011

Alv Johan Torbjørnsen MP (1908 - 1943)

var med i Osvald gruppen og etterretningstjenesten. ble arrestert 22 juni 1942 som gissel,kom til Tyskland og døde 8 januar 1943 i Sachsenhausen.

5/8/2011 5/8/2011

Leif Olsen Aasen MP (1918 - 1944)

var med i Mil.org. og reiste senere til Sverige hvor han gikk inn i de Norske polititropper. kom tilbake til Norge i hemmelig oppdrag,og falt 15 oktober 1944 i kamp med Tyskerne under en rassia i Hvi...

5/8/2011 5/8/2011

Helge Olsen MP (1917 - 1944)

var med i illegalt arbeid, og ble arrestert 7 juni 1944. kom til Akershus hvor han var til han ble skutt 5 september 1944 på Trandum. gravlagt i Norderhov.

5/8/2011 5/8/2011

Gunnar Wilhelm Orby MP (1908 - c.1944)

var medlem av Osvald gruppen. ble skutt eller forulykket under flukt i Vassfaret 1944.

5/8/2011 5/8/2011

Georg Jenserud MP (1920 - 1944)

1 barn. deltok i krigen 1940. var med i motstandsbevegelsen og var medlem av en sabotasje gruppe. ble arrestert 7 juni 1944 og satt på Akershus. ble skutt på Trandum 5 september 1944. gravlag...

5/8/2011 5/8/2011

Karl Johan Nikolaisen MP (1918 - 1944)

kom tidlig med i illegalt arbeid, særlig millitærgruppen. reiste som kurer,var også med på å ta imot "slipp" og transportere våpen. ble skutt av Tyskerne og døde av blod tapet. både 28 og 29 mars...

5/8/2011 5/8/2011

Frank Hagbarth Nilsen MP (1889 - 1942)

5 barn. var med i en sabbotasje gruppe. ble arrestert 30 april 1942 og sendt til Tyskland,hvor han døde 10 desember 1942 i fangeleir i Düseldorf. omtalt i Arbeidet , Bergen 8 september 1945.

5/8/2011 5/8/2011

Arne Emanuel Næsman MP (1915 - 1944)

formidlet nyheter og var med på sabotasje. ble arrestert 27 mai 1944 og ført til Victoria terrasse. døde under tortur samme dag. gravlagt på Østre Gravlund , Oslo.

5/8/2011 5/8/2011

Johan Karelius Moen MP (1920 - 1944)

aftenskole. var med i motstandsbevegelsen. ble arrestert 9 juni 1944 og sendt til Akershus. ble skutt 5 september 1944 på Trandum. gravlagt på Haug kirkegård i Norderhov.

5/8/2011 5/8/2011

Reidar Kristoffersen MP (1918 - 1942)

1 barn. var med i den Spanske borgekrigen og i krigen i Norge 1940. arbeidet under okkupasjonen i sabotasjegrupper til han ble arrestert 15 april 1942 og dømt til døden. skutt 8 september 1942 i Tr...

5/8/2011 5/8/2011

Alf Kristiansen MP (1913 - 1942)

drev under krigen sabotasjevirksomhet. ble arrestert juli 1942 og sendt til Akershus. ble dømt til døden 5 ganger 5 september 1942 og skutt på Trandum 7 september 1942. gravlagt i Drammen. omtalt...

2/25/2008 5/8/2011

Carl Johan Jacobsen MP (1907 - 1942)

1 barn. var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert 14 april 1942 for sabotasje. dømt til døden 2 ganger og skutt på Trandum 8 september 1942.

5/8/2011 5/8/2011

Erland Hovde MP (1916 - 1945)

Var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert i september 1944. Ble dømt til døden av Tysk standrett,henrettet 10 februar 1945 og senket i Oslo fjorden. Erland's farslekt kom fra Hovde gården i Vike...

6/5/2008 5/8/2011

Bjørn Horgen MP (1915 - 1945)

var med i krigen 1940. var i motstandsbevegelsen og ble arrestert i 1942. satt på Møllergata 19, Akershus og til slutt i Tyskland til frigjøringen. døde på Ullevål sykehus i Oslo 31 mai 1945 av syk...

5/8/2011 5/8/2011

Åge / Aage Hansen MP (1921 - 1944)

var medlem av Mil.org. var med på sabotasje handlinger imot Tyskerne. under retrett fra en av sine aksjoner ble han sammen med en del andre overasket av Tyskerne og arrestert i mai 1944. etter op...

5/8/2011 5/8/2011

Martin Rasmussen Hjelmen MP (1904 - 1944)

dro til sjøs 15 år gammel og var matros og båtsmann i flere år. arbeidet fra 1920 - 1930 i Australia. ble arrestert i Sverige under Finnlandskrigen for ulovelig opphold og dømt til 8 måneders fengs...

5/8/2011 5/8/2011

Reidar Holtmon MP (1914 - 1943)

landbruksskole , og handelsskole. kjempet i Gausdal i 1940. var med i motstandsbevegelsen, og ble skutt i kamp med Gestapo i Oslo 25 april 1943. gravlagt ved Vestre gravlund. omtalt i minneskri...

5/8/2011 5/8/2011

Rigmor Margrete Hansen MP (1908 - 1942)

alias : Gerd bokbinderske , husmor. født 8 november 1908 i Oslo. gift 1930 i Oslo med Sigurd Peder Hansen. var meget nyttet som kurer, å gjemte våpen hjemme. ble arrestert 21 august 1942,å ut...

5/8/2011 5/8/2011

Sigurd Hansen MP (1908 - 1942)

alias : Oscar rørlegger i Oslo. drev sabotasje mot hangarer og fly på Værnes. var med på sabotasjen i Henrik Ibsens gate i Oslo. ble arrestert 21 august 1942. dømt til døden 6 september og sk...

5/8/2011 5/8/2011

Reidar Hansen MP (1921 - 1944)

født 22 Januar 1921 i Norderhov. gravlagt Haug kirke.

5/8/2011 5/8/2011

Håkon Eriksen MP (1920 - 1942)

teknisk fagskole. drev under krigen sabotasje. ble dømt til døden 5 september 1942 for sprengning av et bilverksted og til 5 års tukthus for spregning i Henrik Ibsens gate 7. skutt på Trandum sam...

5/6/2011 5/6/2011

Finn Eriksen MP (1908 - 1943)

2 barn. var sabotør og tilhørte Osvald gruppen,senere i NKP sentral forlegning i Hemsedal. ble skadet av skudd fra Tyskerne og ført til Ullevål sykehus i november 1942. døde av sårene februar 194...

5/6/2011 5/6/2011

Harald Emil Braathen MP (1898 - 1945)

2 barn. arbeidet i Osvald gruppen. hadde som oppgave å danne sabotasje gruppe blandt bryggearbeiderne i Oslo. arrestert 13 april 1942 i forbindelse med "hjelmensaken". sendt til Hamburg og styg...

2/1/2011 5/6/2011

Johan Petter Bruun MP (1913 - 1944)

1 barn. drev under krigen med sabotasje og ble i 1942 etterlyst av Tyskerne,som utlovet kr. 50. 000 for hans pågripelse p. gr. a. spregningen i Henrik Ibsens gate 7, Oslo. ble arrestert påsken 1943...

5/6/2011 5/6/2011

Finn Brede Bråthen MP (1923 - 1944)

unndro seg arbeidstjeneste og arbeidet med våpentransport. ble tatt av Tyskerne i en hytte i Østmodum 7 juni 1944. satt på Akershus og ble skutt på Trandum 5 september 1944. gravlagt på Heggen ki...

5/6/2011 5/6/2011

Kristian Juel Wille Andresen MP (1911 - 1944)

1 barn. var ansatt som elektrisk sveiser ved Øveråsens motorfabrikk i Gjøvik. var med i det illegale arbeid med mangfoldiggjøring og utdeling av nyheter og oppbevaring av ammunisjon og våpen. ble...

5/6/2011 5/6/2011

Ivar Amlie MP (1914 - 1944)

1 barn. framhaldskole og handelsskole. var landhandler på Eina,men sluttet i 1940 for å hvere med i illegalt arbeid. hjalp folk som lå i dekning,med hus og mat. under en rassia ble han skutt ut...

5/6/2011 5/6/2011

Osvald Abrahamsen MP (1896 - 1942)

var med i illegalt arbeid og ble arrestert i hjemmet 10 april 1942. satt i fengsel i Hamburg 1/2 år. ble så flyttet til over til konsentrasjonsleiren Oranienburg hvor han døde av lungebetenelse 27 ...

5/6/2011 5/6/2011

Asbjørn Edvin Sunde MP (1909 - 1985)

Asbjørn Sunde, Asbjørn Edvin Sunde, Dekknavn “Osvald” Og “Knut”, født 12. desember 1909, fødested Rørvik i Vikna, Nord-Trøndelag, død 23. april 1985, dødssted Oslo. Sjømann, motstandsmann og spion. For...

1/25/2010 5/1/2011

Bjarne Hansen MP (1918 - 1942)

fanget,torturert og henrettet på trandum av tyskerne under krigen. "Nødvendig innsats" "Bjarne Hansen wiki" "Skutt Blir Den ..... " Hansen, Bjarne. - f. 1918-04-14, bygningsarbeider, Nedre Eiker

5/10/2009 5/1/2011