Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Yngvar Charles Jensen (1906 - 1979)
    Medlem av Wolweber gruppen, senere Osvald gruppen. Arrestert 29.04.1942, overført Grini samme dag (f.nr. 2800), overført Sachsenhausen 21.05.1942 (f.nr. 48849), overført Berlin, overført Plötzensee, ov...
  • Osvald Christian Hartmann Jensen (1902 - 1989)
    Medlem av Wolweber gruppen, senere Osvald gruppen. Var opphav til navnet. Arrestert 10.07.1941, overført Bredtvedt, løslatt 29.07.1944. "Osvald hadde et ødelagt bein etter at han som liten ple påkjørt ...
  • Håkon Marinius Sunde (1911 - 1944)
    var medlem av Osvald gruppen og ble arrestert 23 april 1943. satt på Møllergata 19 , Grini og Akershus til han ble dømt til døden i SS - und Polizeigericht Nord, å henrettet på Trandum 2 mars 1944.grav...

Osvald-gruppa, opprinnelig Wollweber-organisasjonen, var en sabotasjeorganisasjon som var aktiv fra 1941 til 1944.

"local wiki"

"wiki"

"NRK"

"Nordiki"

"Nødvendig innsats"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppens medlemmer :

"members"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TV and Radio

"Asbjørn Sunde forteller om sabotasjegruppa Osvald under krigen 1940-45"

"Osvaldgruppa hedret. Fra Her og nå 30. mai 1995. Ved Solveig Mikkelsen."

"Sabotører i mørke skaper heftig debatt."

"Brennpunkt: Sabotører i mørke 23.03.2010"

"long list of programs about the subject"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våre Falne - Our Fallen

"about the biografi"

1939-1945

Biografi :

"A - G"

"H - K"

"L - R"

"S - å"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illegale aviser :

"Friheten"

"V posten"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De falne fra Osvald-gruppa

Abrahamsen

, Osvald. - f. 1896-04-26, bryggearbeider, Oslo

Død 1942-10-27 i Sachsenhausen. [andre kilder: fangenr 49219 Sachsenhausen, overført til og død i Düsseldorf 1942-10-28]

==Amlie== , Einar. - f. 1914-06-18, kjøpmann, Eina

Skutt 1944-05-30 på Eina.

==Andersen== , Kristian. - f. 1911-04-23, sveiser, Gjøvik

Skutt 1944-09-05 på Trandum.

==Bruun== , Johan Petter. - f. 1913-08-06, sjømann, Larvik [Oslo?]

Skutt 1944-03-01 på Trandum. [arrestert, kom til Grini 1943-06-24, der fangenr 8083, overført Møllergata 19 1943-12-03, overført Akershus 1944-01-25]

==Braathen== , Harald [Emil]. - f. 1898-07-26. bryggearbeider, Oslo

Død 1945.01.05 i Brandenburg [arrestert 1942-04-13, Åkebergveien, overf. Akershus, deportert Hamburg-Fuhlsbüttel, overf. Sachsenhausen (fangenr 48865), transport: Neuengamme, Alderney, Duisburg, Düsseldorf, Berlin, Amberg, Berlin, Brandenburg]

==Bråthen== , Finn Brede, - f. 1923-12-01, gårdsarbeider, Modum

Skutt 1944-09-05 på Trandum. [arrestert Oslo? 1944-06-07, overf. Grini 1944-06-07 (fangenr 11283) overf. 1944-06-08 til Akershus, sendt Trandum 1944-09-05 og skutt samme dag]

==Eriksen== , Finn. f. 1908-03-08, murer, Oslo

Død februar 1943 etter skuddsår.
[skutt og såret, arrestert, innlagt og død på Ullevål sykehus 1943-02-01]
[(ikke å forveksle med en fire år yngre murer fra Oslo med samme navn, satt fri etter en måned på Møllergata 19)]

==Eriksen== , Håkon. - f. 1920-08-03, rørlegger, Oslo

Skutt 1942-09-07 på Trandum
[arrestert 1. gang 1942-05-20, overf. Grini med fangenr 3129, løslatt 1942-06-17. Arrestert på ny 1942-08-21, overf. Akershus, så Trandum 1942-09-05 og henrettet samme dag]

==Hansen== , Bjarne. - f. 1918-04-14, bygningsarbeider, Nedre Eiker

Skutt 1942-09-07 på Trandum[arrestert 1942-05-06, flyttet M19, Akershus, så Trandum og henrettet samme dag]

==Hansen== , Reidar. - f. 1921-01-22, skogsarbeider, Norderhov Skutt 1944-09-05 på Trandum[arrestert 1944-06-10, overf. Akershus (fangenr 9363), transport Trandum over Victoria Terasse 1944-09-05, henrettet samme dag]

Hansen

, Rigmor [Margrete]. - f. 1908-11-08, husmor, Oslo Død 1942-10-29 [under tortur] på Grini [arrestert 1942-08-21, overført Grini samme dag, fangenr 4275]

Hansen

, Sigurd [Peder]. - f. 1908-04-08, rørlegger, Oslo

Skutt 1942-09-07 [andre kilder: 1942-09-18] i Trondheim
[arrestert 1942-08-21, overf. Trondheim 1942-09-06]

==Hansen== , Åge. - f. 1921-12-21, mekaniker, Oslo

Skutt 1944-09-06 på Trandum
[arrestert og overf. Akershus 1944-05-31 (fangenr 9250), flyttet til Trandum over Victoria Terasse 1944-09-05 og henrettet dagen etter]

==Hjelmen== , Martin [Rasmussen]. - f. 1904-01-24 (Herdla), sjømann [matros], Ski

Halshogd 1944-05-30 i Brandenburg
[utlevert og arrestert Kornsjø 1941-01-20, overf. Åkerbergveien (fangenr 1783), overf. Akershus, deportert Hamburg-Fuhlsbüttel, til Sachsenhausen (fangenr 49213) flyttet Neuengamme, Aldernay, Duisburg, Düsseldorf, Berlin, Amberg, dødsdom Berlin-Moabit 1944-02-02 (fangenr 4586/43),henrettet Brandenburg]

==Holtmon== , Reidar. - f. 1914-08-31, agronom, Oslo Skutt i kamp 1943-04-23 i Oslo

Horgen

, Bjørn. - f. 1915-01-29, sjåfør, Nedre Eiker

Død 1945-05-31 etter tysk krigsfangenskap
[arrestert 1942-06-10, overf. M19, Akershus, deportert Hamburg-Fuhlsbüttel 1942-10-13, overf. Lübeck, Halle a/d Saale, satt til freden]

==Hovde== , Erland. - f. 1916-02-09, jernbanearbeider, Modum

Skutt 1942-09-08 [andre kilder: 1945-02-10] på Akershus
[arrestert 1944-09-01, overf. M19, til Akershus 1944-09-28] 

==Jacobsen== , Carl Johan. - f. 1907-11-02, bryggearbeider, Oslo Skutt 1942-09-08 [andre kilder: 1942-09-01]på Trandum [arrestert 1942-04-14, overf. Akershus samme dag, sendt Trandum for avretting]

Jenserud

, Georg [Johannes]. - f. 1920-09-20, gårdsarbeider, Norderhov

Skutt 1944-09-05 på Trandum
[arrestert og sendt Akershus 1944-06-07 (fangenr 9330,senere sendt over til Victoria Terasse for avretting på Trandum samme dag]

==Kristiansen== , Alf. - f. 1913-01-06, jernbanearbeider, Drammen

Skutt 1942-09-07 på Trandum

==Kristoffersen== , Reidar. - f. 1918-07-24, sjåfør på Renholdsverket, Oslo

Skutt 1942-09-07 på Trandum
[arrestert 1942-07-01, satt på Akershus, transport til Trandum for avretting]

==Moen== , Johan Karelis. f. 1920-03-02, salmaker, Norderhov

Skutt 1944-09-05 på Trandum
[arrestert 1944-06-09 , satt på Akershus (fangenr 9356) , senere sendt over Victoria Terasse til Trandum for avretting samme dag]

==Nikolaisen== , Karl. - f. 1918-09-07, skiarbeider, Gjøvik

Skutt i kamp 1944-03-29 på Raufoss

==Nilsen== , Frank [hagbart]. - f. 1898-[12-30], bryggearbeider, Bergen

Død 1942-12-10 i Düsseldorf
[arrestert i Bergen 1942-04-08, overf. M19 1942-04-14, deportert, kom til Sachsenhausen 1942-04-18 (fangenr 49220), overf. Düsseldorf] 

==Næsmann== , Arne Emanuel. - f. 1915-11-29, skofarikkarbeider, Oslo Drept under tortur 1944-05-27 [arrestert 1944-05-27, torturert i hjel på Victoria Terasse samme dag]

Olsen

, Helge. - f. 1917-06-27, fyrbøteraspirant, Norderhov Skutt 1944-09-05 på Trandum [arrestert 1944-06-12, overf. Akershus 1944-06-19? (fangenr 9358), senere sendt over Victoria Terasse til Trandum for avretting samme dag]

Orby

, Gunnar. - f. 1908-04-28, bussjåfør, Oslo

Død september 1944

==Pettersen== , Barley [Devold Paul]. - f. 1900-02-18, havnearbeider, Narvik

Halshogd 1944-05-30 i Brandenburg
[arrestert 1941-08-05, deportasjonstransport over M19 og Akershus til Hamburg-Fuhlsbüttel, så Sachsenhausen (fangenr 49218), Neuengamme, Aldernay, Duisbrurg, Düsseldorf, Berlin, Amberg, Berlin(-Moabit?), Brandenburg]

==Røed== , Oddvar. - f. 1919-05-16, snekker, Modum

Drept i mineulykke 1945-05-01 i Karasjok

==Skinstad== , Gunnar K. - f. 1921-06-18, ekstrabetjent[jernbanearbeider i Oslo], Modum Skutt 1944-09-05 på Trandum [arrestert, sendt Grini (fangenr 11286) 1944-06-07, neste dag overf. Akershus, satt der til avrettingsdagen og sendt til retterstedet (utenom Victoria Terasse?)]

Skårud

, [Gjermund] Karl. - f. 1924-08-10, elektrikerlærling, Oslo Skutt 1944-09-06 [andre kilder: 1944-09-05, som de andre - ikke sammen med Stensrud] på Trandum

[arrestert 1944-05-29, sendt Akershus 1944-05-31 (fangenr 9251), satt der til 1944-09-05 og sendt til avretting] 

==Stensrud== , Per [Tore]. - f. 1924-04-30, lærling, Oslo Skutt 1944-09-06 på Trandum [arrestert, kom 1944-05-31 til Akershus (fangenr 9252), senere sendt over Victoria Terasse til avretting neste dag]

Sunde

, Håkon [Marinius]. - f. 1911-06-09, sjømann, Kopervik

Skutt 1944-03-02 på Trandum
[arrestert som bygningsarbeider i Oslo 1943-04-23, kom til M19 dagen etter, overf. Grini (fangenr 12340) 1942-02-01, tilbake til M19 1943-12-03, fra 1944-01-25 til henrettelsesdagen på Akershus]

==Thorbjørnsen== , Alf [Johan]. - f. 1908-04-24, bryggearbeider, Oslo

Død 1943-01-08 i Sachsenhausen
[arrestert 1942-06-22, satt på M19 før deportasjon til Sachsenhausen over Hamburg-Fuhlsbüttel]

==Aasen== , Leif. - f. 1918-02-15, telegrafist, Vestby

Skutt i kamp i Hvitsten 1944-10-15