Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Boller Castle (ØstJylland)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Kirstine Munk, Grevinde af Slesvig-Holsten, til Rosenvold (1598 - 1658)
  Munk was born on July 9 1598 born at Nørlund estate, the 61 years old husband of Ellen Marsvin accepted the daughter as his after nine years without a child and covered her in her birth with his family...
 • Ellen Jørgensdatter Marsvin, til Nørlund og Rosenvold (1572 - 1649)
  og godssamler. Født på Landskrone slott. Mor til Christian 4.'s hustru til venstre hånd Kirsten Munk.Ellen Marsvin var datter av lensmannen på Landskrone slot, riksråd Jørgen Marsvin og hans hustru Kar...
 • Erik Ottesen Rosenkrantz, af Bjørnholm (c.1427 - 1503)
  Otte og sønnen Erik markerede sig som højdepunkterne i Rosenkantz ernes politiske magt, da de begge fungerede som rigshofmestre. Erik, der var enebarn, havde arvet herregården Bjørnholm efter sine foræ...
 • Karen Christophersdatter Gyldenstierne, til Stjernholm (1544 - 1613)
  Karen Gyldenstierne 18 Jul 1544Død 1613 Gravlagt 20 Apr 1613 til Stjernholm. Opførte Boller og Rosenvold.Skønt KG var født ind i den bedrestillede del af 1500-tallets danske adel, betød hendes gifter...
 • Otte Holgersen Rosenkrantz (c.1486 - 1525)
  A line through Otte is one of very few documented lines from Norwegian viking kings to modern time. Otte Holgersen Rosenkrantz[1, 2] 1486 - 1525 PDF Fødsel ca. 1486 Køn Mand Død 06 okt. 15...

Kilde:
https://da.wikipedia.org/wiki/Boller
https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/boller-oestjylland

Boller (Østjylland)

Kirsten Munk tilbragte sidste del af sit liv i eksil på Boller.

I 1844 blev Boller lagt under Frijsenborg grevskaber.

 • Ejerhistorie

Boller blev nævnt første gang i 1350, hvor Otte Limbek ejede gården. En sammenhængende ejerhistorie for Bollers første tid kan ikke sammenstykkes, men gården var ejet af adelsslægten Munk gennem meget af 1400-tallet.

Erik Ottesen Rosenkrantz overtog gården omkring 1483, og hans efterkommere ejede gården frem til 1621. Den var derefter i Rosenkrantz-slægtens eje de næste ca. 150 år.

Blandt de mest markante ejere i denne periode var Holger Rosenkrantz. Han var en af de mest markante adelsmænd i første halvdel af 1500-tallet, hvor han bestred en lang række diplomatiske, administrative og militære poster. Han overtog administrationen af Boller i 1537, hvor han blev udnævnt som værge for sine yngre søskende.

Rosenkrantz udkøbte over en årrække sine brødre og svogre, der også havde andel i Boller, og blev i 1551 eneejer af godset. Han udvidede og samlede godsets fæstegods omkring hovedgården. Flere landsbyer blev således nedlagt i bestræbelserne på at etablere et tidssvarende storgods, der kunne udnytte fæstebøndernes hoveri bedst muligt.

Holger Ottesen Rosenkrantz døde i 1575, hvorefter enken Karen Gyldenstierne bestyrede godset for de umyndige sønner. Hun var som sin mand en dygtig administrator og sikrede, at sønnerne fik en god uddannelse, og at de hver kunne overtage et gods med velholdte hovedbygninger.

I 1592 overtog sønnen Otte Christoffer Rosenkrantz Boller. Han levede et overdådigt liv og gældsatte sig så meget, at hans fire børn i 1621 solgte gården til Ellen Marsvin. Ellen Marsvin var en af tidens mest velhavende kvinder - og en dygtig administrator og godssamler. Hun var også mor til Kirsten Munk, der var gift med Christian IV (1577-1648).

Efter bruddet med kongen blev Kirsten Munk forvist til Boller i 1630, og hun tilbragte resten af sit liv på gården. Som sin mor var Kirsten Munk en dygtig administrator og udvidede godsets jordtilliggende betragteligt, ligesom hun oprettede et såkaldt hospital i den nærliggende landsby Uth.

I 1664 købte Mogens Friis Boller. Slægtens stamsæde blev Frijsenborg, der var centrum for det grevskab Friis oprettede i 1672. Boller blev imidlertid brugt som enkesæde og i løbet af 1800-tallet også som en form for "aftægtsbolig" for greverne. Såvel Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs som hans søn Christian Emil Krag-Vind-Juel-Frijs bosatte sig således på gården i deres alderdom.

I 1844 var Boller blevet lagt under Frijsenborg grevskab. Med lensafløsningsloven fra 1919 blev alle majorater ophævet, og Boller blev derved atter en selvstændig fri ejendom. I 1923 arvede Agnes Louise Krag-Juel-Vind-Frijs Boller efter sin far Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, hvorved båndet til Frijsenborg blev brudt. Hun solgte i 1930 Boller til staten. De store skovområder blev til statsskovdistrikt, mens hovedgårdens gods blev udstykket. Hovedbygningen samt parken blev i 1930 solgt videre til Sygekasserne i Skanderborg, Horsens og Kolding, der omdannede gården til et plejehjem.

 • Fra 1965-2012 var Boller plejehjem været ejet af Horsens Kommune. Efter en omfattende restaurering er herregården i dag indrettet som lejligheder og kontorer.
 • Ejerrække*
 • (1350) Otte Limbek

'*(1410) Mogens Munk

 • (1435) Stig Munk
 • (1461-1462) Anne Munk
 • ( -1494) Erik Ottesen Rosenkrantz
 • (1494-1496) Holger Eriksen Rosenkrantz
 • (1499-1525) Otte Rosenkrantz
 • (1525-1542) Christian Friis
 • (1525-1542) Axel Brahe
 • (1525-1551) Erik Rosenkrantz
 • (1525-1551) Jørgen Rosenkrantz
 • (1525-1551) Otte Rosenkrantz
 • (1525-1575) Holger Ottesen Rosenkrantz
 • (1575-1592) Karen Gyldenstierne, gift Rosenkrantz
 • (1592-1621) Otte Christoffer Rosenkrantz
 • (1621-1630) Ellen Marsvin
 • (1630-1658) Kirsten Munk
 • (1658-1664) Enken efter Albert Baltzer Bern og Leonhard Marselis
 • (1664-1675) Mogens Friis
 • (1665-1675) Mogens Friis
 • (1675-1699) Niels Friis
 • (1699-1763) Christian Friis
 • (1763-1787) Christine Sophie Friis, gift Wedel-Friis
 • (1787-1799) Elisabeth Sophie Friis, gift Desmercieres
 • (1799) Sophie Magdalene von Gram, gift Krag-Juel-Vind
 • (1799-1815) Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs
 • (1815-1849) Jens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs
 • (1849-1882) Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs
 • (1882-1923) Mogens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs
 • (1923-1930) Agnes Louise Krag-Juel-Vind-Friis* (1930) Statens Jordlovsudvalg
 • (1930-1967) Sygekasserne i Skanderborg, Horsens, Kolding
 • (1965-2015) Horsens Kommune
 • (2015- ) Peter Vognsen Nørgaard