Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Johan Rantzau (1597 - 1638)
  A line through him is one of very few documented lines from Norwegian Viking Kings to modern time.Købte Estvadgaard 1620 af Jakob Lykke.Mageskiftede Palstrup mod at faa TandrupOm en av mine eiendommer ...
 • Jens Thomesen Orning, til Abildgård og Ellinggaard (c.1546 - c.1620)
  Til Abildgaard (Børglum herred), som hans enke og søn 1626 tilskiftede sig anpart i af Søren Orning mod deres anpart i Eget, men solgte 1627...... Thomesen Orning, til Abildgaard=* Far Thomes Svendsen ...
 • Foto: Hanne Abel.
  Octavia Christine Ørum (1839 - 1927)
  Danmark, barnedåb, 1618-1923 Octavia Christine Abel, født 17. okt. 1839. Døbt, 10. april 1840. Frederikshavn, Hjorring, Denmark Forældre: Albrecht Abel & Else Marie Bronnum Indekserings Proj...
 • Niels Pallesen Vognsen, af Stenshede til Tveden (c.1365 - c.1440)
  Niels Pallesen Vognsen av Stenshede til Tveden 'Han eide gården Hjermitslevgaard, Tolstrup sogn, Brønderslev ca 1400 'Han eide gården Tveden i Karup sogn Dronninglund Fredrikshavn før 1440 * Niels Pall...
 • Burchard Georg greve Holck, til Vraa og Ellinggaard (c.1747 - 1785)
  Burchard Georg greve Holck. Døbt 30 apr 1747 i Ajstrup Kirke. Død på Gl Vraa, begravet i Ajstrup Kirke. Gift 31 maj 1776 på Gl. Vraa med Marianne Dorothea Trappaud – en datter af amtmand Ditlev Trappau...

Ellinggård er en herregård i Elling Sogn, tidligere Hjørring Amt, Frederikshavn Kommune.

Den nævnes første gang i 1440 som væbnergård til slægten Gyldenstierne til Ågård, Senere kom den til medlemmer af slægterne Sparre, Kaas, Ulfeld og Banner. I 1692 solgtes gården med 32 tdr. hartkorn bøndergods til Wulf Unger, og senere kom gården til slægterne Bille og Holck. Grev B.G. Holck solgte i 1778 Ellinggård med 32 tdr. hartkorn samt 211 tdr. hartkorn fæstegods, heri indbefattet gården Bannerslund, til Niels Mollerup, hvis enke frasolgte det meste af fæstegodset.

Af senere ejer kan nævnes kaptajn Uttemøhlen, justitsråd Udbye til Odden, samt forannævnte Mollerups søn, P.T. Mollerup, der udstykkede en stor del af selve hovedgården, og som derpå i 1813 solgte hovedparcellen med 11 tdr. hartkorn til P. Stoere. Senere ejere har ligeledes frasolgt jord, hvorved den gamle hovedgård har fået sit nuværende beskedne jordtilliggende. I 1827 købtes Ellinggård af N.V. Kæhler, som nedrev to af borggårdens fløje, hvorefter han solgte gården til A. Warburg, som i 1854 afhændede Ellinggaard med 7,5 tdr.hartkorn til Carl Chr. Alsing. Denne forbedrede gården og solgte derefter til Nyholm, Baggesvogn.

I 2009 er hovedbygningen af bindingsværk, der stammer fra 1600-tallet, gået i forfald og trues af nedrivning. Den har høj bevaringsværdi i kommuneatlasset, men er ikke fredet.[1] Ejerliste

 • 1440 Jes Bagge
 • 1451 Jens Nielsen Vognsen
 • 1455-1470 Morten Nielsen Vognsen
 • (1470) Ingerd Mortensdatter Vognsen
 • 1470-1472) Niels Pedersen Skovgaard
 • (1472-1511) Ingerd Mortensdatter Vognsen
 • (1511-1531) Just Nielsen Skovgaard
 • (1531-1540) Slægten Gyldenstierne, bl.a. Niels Pedersen Gyldenstjerne, Mourits Nielsen Gyldenstjerne
 • 1540 Jens Munk
 • (1543-1556) Christen Jensen Munk
 • (1556) Dorte Christensdatter Munk
 • (1556-1569) Thomas Svendsen Orning
 • (1569-1584) Jens Thomsen Orning
 • 1584 Dorte Christensdatter Munk
 • 1587 Jens Thomsen Orning
 • (1587-1600) Jacob Mouridsen Sparre
 • (1600-1618) Bjørn Kaas
 • 1618 Kirsten Bjørnsdatter Kaas
 • 1618 Ove Urup
 • (1622-1639) Kirsten Bjørnsdatter Kaas
 • (1639-1651) Christopher Ulfeldt
 • 1651 ca. Knud Christophersen Ulfeldt
 • 1652 Ejler Evert Banner
 • (1692-1695) Wulf Unger
 • (1695) Vibeke Ejlersdatter Banner
 • (1695-1719) Kirsten Beck
 • (1719-1736) Ida Rodsteen
 • (1736) Christine Birgitte Jørgensdatter Bille
 • (1736-1767) Schack Vietinghof Holck
 • (1767-1778) Burchard Georg Holck
 • (1778-1792) Niels Mollerup gift med Karen Wraae Lassen [2]
 • (1792-1803) Karen Wraae Lassen
 • (1803) Peder Thøgersen Mollerup
 • (1803) Morten Madsen
 • (1803-1811) Poul Uttermøhlen
 • (1811) Frederik Christian Udbye
 • (1811-1812) Johanne Poulsdatter Uttermøhlen
 • (1812-1825) Peder Stoere
 • (1825-1827) Staten
 • 1827 Nikolaus Vilhelm Kæhler gift med Sara Ybersax[2]
 • 1841 August Warburg
 • 1854 Carl Christian Alsing
 • 1880 Hans Christian Nyholm
 • 1886 Lars Christopher Nyholm
 • 1906 Viggo Tutein
 • 1916 Marie Segelcke
 • 1916 Thomas Graff / H.C.C.Bang
 • 1917 C.J. Thrane
 • 1920-1923 P. Lunden
 • 1923 Aage Bendtzen
 • 1946 Ejner Sørensen
 • 1983 Christian Nielsen[3]
 • 2002 Lars Kringelholt Nielsen
 • 2012 Casper Poulsen[4] gift med Anette Poulsen

Noter

Ellinggård truet af forfald – Nordjyske.dk Dansk Demografisk Database Tinglysning.dk Nordjyske Tidende om ejerskiftet