Johan Rantzau

public profile

How are you related to Johan Rantzau?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Frantz Johan von Rantzau zu Estvardgord (Rantzau), til Estvadgård og Elingård

Birthdate:
Birthplace: Søholm
Death: 1638 (40-41)
paa Palstrup
Immediate Family:

Son of Frantz Rantzau af Breitenburg and Anne Eriksdatter Rosenkrantz, baronesse
Husband of Dorthe von Gersdorff
Father of Frantz Rantzau, til Estvadgård og Kovstrup and Grevinde Anna Johansdatter von Rantzau
Brother of Anna Rantzau; Frederik Rantzau, til Asdal; Sophie Frantzdatter Rantzau, countess; Kirstine Rantzau; Henrik Rantzau and 3 others
Half brother of Carl von Rantzau

Managed by: Private User
Last Updated:

About Johan Rantzau

A line through him is one of very few documented lines from Norwegian Viking Kings to modern time.

Købte Estvadgaard 1620 af Jakob Lykke.

Mageskiftede Palstrup mod at faa Tandrup

Om en av mine eiendommer - Elingaard:

Elingaard Herregård

Elingaard herregårds historie er langstrukken. Eiendommen har vært et maktsentrum fra begynnelsen av middelalderen og arkeologiske utgravninger tyder på aktivitet tilbake til vikingtiden. Herregården man kan besøke i dag er bygget i 1749. Den unike kjelleren dateres enda hundre år tilbake i tid.

Elingaardnavnet Herregårdens opprinnelige navn var Ælin eller Elin, og navnet er eldre enn gården. Det er flere forklaringer til navnet. Gården kan være oppkalt etter Elingårdskilen, den lange, smale og rette fjordarmen som ligger like ved. Slike vassdrag kaltes i eldre tid for àl(l), som kan være første ledd i gårdsnavnet. Elin betyd da "beitemarken ved stripa". Navnet Ælin kan også være en sammensetning av ordene "ahl" og "vin", som betyr hellig eng/beitemark. Slik sett er Elin et kultnavn knyttet til samlingsplasser for dyrking av guder. I et manuskript fra 1400-tallet benevnes gården Eline.

På 1600-tallet, i dansketiden, ble Elin hetende Elingaard etter dansk herregårdsmønster. Navnet ble skrevet slik det en gang ble uttalt i dansk språkdrakt - "Ellinggaard". Denne talemåten brukes fremdeles av lokalbefolkningen.

Tidlig historie Elingaard er omgitt av fortidsminner som viser at stedet var bebodd i førhistorisk tid. Hellesristninger, gravhauger og navn med opphav i oldtidens religiøse liv befinner seg i gårdens umiddelbare nærhet. Bare noen meter øst for borgplatået er skålgroper og en del av en båtfigur meislet inn i grunnfjellet. I havnehagen vest for tunet befinner seg et gravfelt med minst 30 rundhauger fra jernalderen. I begynnelsen av middelalderen var gården Huseby det lokale maktsentrum. Gården ligger på en høyde innerst i Elingårdskilen og tilhørte det gamle kongesetet som lå på Alvin ved Sarpefossen. Ved rikssamlingen omkring år 900 overtok Norges konge eiendommene som hadde tilhørt småkongene. Huseby-gårdene fortsatte å være kongsgårder og bosteder for kongens lendemenn, som utførte sin administrasjon herfra. Huseby var lenge den mest fornemme gården i distriktet.

Store navn og slekters gang Haftorslekten er de første eierne av Elingaard som vi kjenner navnet til. Det fortelles at riksråd og ridder Jon Haftorson som levde på 1300-tallet holdt «Skurdøl» der. Under festen ble en mann ved navn Helge påført knivstikk fra en av de andre gjestene. Denne personen ble bundet og satt i «myrka stofuo», dvs fengsel.

Haftorslekten hadde nær tilknytning til den gamle norske kongeslekten. Moren til Jon Haftorson var Agnes, og hun var datter utenfor ekteskap av Håkon 5. Magnusson, siste konge av Sverre-ætten. Jons far, Haftor Jonson, fikk kongsgården Borregård av svigerfaren, og hadde sete der.

Med datterdatteren til Agnes og Jon Haftorson, Åsa Ulfsdatter, blir gården Elin knyttet til en person og en familie. Tidlig på 1400-tallet giftet hun seg med den norske adelsmannen Olav Torsteinson Gyldenhorn. Herr Olav skrev seg til Elin, som da antakelig hadde hatt adelige privilegier en tid. Elingaard var blitt en «herregård». Etter dette ble Huseby fram til 1883 et underbruk til Elingaard. Sammen med adelsgården Kjølberg ble Onsøy et sentrum for den norske adelen på 1300- og 1400-tallet.

Gjennom en rekke heldige giftermål ble slekten på Elingaard med tiden blant de mest betydelige og velstående i landet. Både herregården Kanestrøm på Nordmøre og Hovinsholm på Helgøya ble lagt til godset gjennom godt gifte. Herr Jon og fru Agnes tippoldebarn Kirsten satt som enearving til Elingaard og alt dets gods da hun midt på 1500-tallet giftet seg med Eiler Brockenhuus, dansk adelsmann med betydelig formue. Deres sønn Henrik overlot det nå grunnrike Elingaard til datteren Sophie.

Sophie Brockenhuus var blant landets beste gifter. Hun arvet ikke bare sine forleldre, men også andre slektninger. Hun eide fire herregårder, Elin, Sande, Hovinsholm og Kanestrøm, da hun i 1610 giftet seg med Jens Ågesøn Bjelke, Norges rikes kansler fra 1614 og arving til det rike herresetet Austråt. Som kansler hadde Jens Bjelke ansvar for en rekke embeter og utførte spesialoppdrag av administrativ og juridisk art. Han ble ansett som landets mest rettslærde, noe som sikkert lå til grunn for utnevnelsen som kansler. Kansleren førte overoppsyn med rettsvesenet i landet, hadde rikets segl i sin varetekt og ble regnet som landets mektigste mann nest etter kongen og stattholderen.

Gjennom tyskeren Otto Sperlings selvbiografi får vi et lite innblikk i Jens Bjelkes privatliv. I 1622 var Sperling gjest på Elingaard og levde sammen med familien en periode. Husfolket besto den gange av kansleren selv, konen Sophie, deres ni barn samt mødrene til Jens og Sophie. Sperling skrev om kanslerens levevis, som han åpenbart syntes var underlig. Verten lå til sengs store deler av dagen og utførte sin korrespondanse derfra. Ved to-tre-tiden om ettermiddagen sto han opp og spiste et måltid. Det neste inntok han ved midnatt. To dager i uken tok han fri og dro på jakt. Jens Bjelke var en fremragende skytter som ved minst to anledninger, i 1616 og 1624, kunne invitere kongen med på jakt under hans opphold på Elingaard. Jens Bjelke døde i 1659 og ble stedt til hvile i gravkapellet han bygget ved Onsøy gamle kirke. Her ble også Sophie Brockenhuus og flere av barna gravlagt.

Brann og arkeologi Elingaard brant i 1645, og brant igjen i 101 år senere, i 1746. Hvordan Jens Bjelkes Nybygde Elingaard etter 1645-brannen så ut vites ikke, med unntak av de prektige kjellerrommene. Disse er omtalt som «de prektigste gårdskjellere i landet». De hvelvede murene hviler på en flåte av tre, noe som ble avdekket under en arkeologisk utgravning i 1998. Denne utgravningen bragte for dagen rester av Brockenhuusenes gamle gård. Rester av bygninger, husgeråd, kjøkkenavfall, mynter, gjenstander av jern og edelt metall ble hentet opp fra grunnen.

Da Elingaard brant i 1746 var det Henrik Jørgen Huitfeldt og Birgithe Christine Kaas som satt som eiere av herregården. Begge var oldebarn av Jens Bjelke. I 1749 kunne familien flytte inn i et nytt og prektig hus. Tradisjonen forteller at Henrik Jørgen Huitfeldt ønsket at hans nye hjem skulle fortone seg som et slott, og det gjorde det nye Elingaard! Hovedfløyen ble noe utvidet i forhold til de gamle kjellere og to sidefløyer kom til, alle under et felles tak. Sidefløyene hadde åpne svalganger i begge etasjer, men svalen i 2. etasje ble bygget inn på begynnelsen av 1800-tallet. Opprinnelig var bygningen rødmalt. I Jens Bjelkes tid lå alle husene på gården innenfor vollene. Nå ble uthusene flyttet fra borgplatået til området rett nord. Her ligger de fremdeles, selv om lokaliseringen er noe endret.

Elingaard karakteriseres som vårt mest interessante helstøpte arkitekturanlegg fra renessansen. Borgplatået med bastioner og vollgraver er enestående i landet og ble fredet i 1923, samtidig med hovedbygningen. Det hevdes at borganlegget ble bygget av Jens Bjelke, men det kan like gjerne være hans etterfølger på Elingaard, sønnen Henrik, som anla eller fullførte denne særpregede skanse, bygget etter det flate, hollandske festningssystem. Forskere hevder at det storslåtte anlegget kun ble bygget til pryd og setter spørsmålstegn ved dets forsvarsmessige betydning. Fremdeles ligger anlegget temmelig uutforsket. Borgplatået har form som en uregelmessig firkant med bastioner i de fire hjørnene. Platået er nesten 100 meter langt og 70 meter bredt. Vollgravene har en samlet lengde på over 500 meter. På det bredeste er gravene ca 15 meter og et par meter dype. Adkomsten til gården har trolig vært via en vindelbro.

From 1589 Munk owned the manor at Sæbygård at Volstrup Sogn. The house had been built for the previous owners by Hercules (or Claus) Midow. In 1621 Munk sold Estvadgård to Johan Rantzau. https://en.wikipedia.org/wiki/Peder_Munk

view all

Johan Rantzau's Timeline