Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Fjellerup Østergård

Top Surnames

view all

Profiles

Fjellerup Østergaard eller blot Østergaard ved landsbyen Fjellerup, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Norddjurs Kommune på Norddjursland er en avlsgård under Meilgaard, men var tidligere en selvstændig herregård. I de ældste tider gik gården i arv, men navnlig i 1700-tallet solgtes den mange gange. Blandt de mere prominente ejere var greverne Scheel på Gammel Estrup. I 1889 blev Østergaard erhvervet som enkesæde til nabogodset Meilgaard. Senere blev det forpagtergård under dette gods.

Bygningerne på gården var meget velbevarede, hvorfor Nationalmuseet i flere omgange erhvervede dem for at flytte dem til Frilandsmuseet. En agerrumslade blev overført 1952. Stalde og portrum 1984. Senest blev hovedbygningen overført i 1995 og stod færdig i 2003 (55°47′33.02″N 12°29′45.96″Ø).

Østergaards jorder hører under Meilgaard.

Owners

 • (1486) Erik Persen Glob
 • (-1535) Søren Juul (søstersøn)
 • (1535- ca. 1542) Erik Juul (søn)
 • (ca. 1542-1577) Axel Juul (bror)
 • (1577-1602) Christoffer Mikkelsen Tornekrands (svigersøn)
 • (1602-1604) Ove Juul (svoger)
 • (1604-1648) Hans Juul (søn)
 • (1648-1669) Morten Skinkel
 • (1669-1676) Elisabeth Høg (enke)
 • (1676-1683) baron Iver Juul Høg (brorsøn)
 • (1683) Hille Trolle (enke)
 • (1683-1695) Palle Krag (ny ægtemand)
 • (1695-1699) Adam Ernst Pentz
 • (1699-?) Otte Thygesen Kruse (svoger)
 • (?-1718) Eva Margrethe Pentz (enke)
 • (1718-1730) Henrik Weghorst
 • (1730-1731) greve Christen Scheel
 • (1731-1754) greve Jørgen Scheel (søn)
 • (1754-1756) Jacob Adler
 • (1756) Anne Lisbet Pedersdatter (enke)
 • (1756-1760) Niels Hansen (ny ægtemand)
 • (1760-1766) Hans Mollerup
 • (1766-1770) Hans Fønss
 • (1770-1773) Christian Barfod
 • (1773-1781) Peder Gommesen Errebo
 • (1781-1783) Simon Groth Errebo (bror)
 • (1783-1784) Elisabeth Thorbjørnsen (enke)
 • (1784-1795) Rasmus Christensen (ny ægtemand)
 • (1795-1797) Iver Ammitzbøll
 • (1797-1799) Hans Peter Ingerslev
 • (1799-1804) Niels Thomsen Secher
 • (1804-1827) Jørgen Mørch Secher (bror)
 • (1827-1839) August Busck (svigersøn)
 • (1839) P. Mørch Schmidt
 • (1839-1841) N. Schou (svoger)
 • (1841-1872) Johanne Schou (født Schmidt) (enke)
 • (1872-1889) P. C. Schou (søn)
 • (1889-1921) Niels Joachim Christian Gregers Iuel
 • (1921-1941) Christian Frederik Iuel (søn)
 • (1941-1959) Kate Harriet Ryan Iuel (født Treschow) (enke)
 • (1959-1986) Niels Iuel (søn)
 • (1986-) Michael Frederik Iuel (søn)

https://da.wikipedia.org/wiki/Fjellerup_%C3%98sterg%C3%A5rdThis project is included in The History Link Project - Trace your ancesters! you can add projects here