Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Raadpensionarissen van Holland en Zeeland 1480-1795

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Jacob Verheije, mr. (1640 - 1718)
  1682-1718 : Raad in de Vroedschap van Zierikzee Thesaurier 1661-1662 : Heemraad van Schouwen Secretaris Pensionaris Afgevaardigde ter Staten-Generaal Secretaris der Staten van Zeeland 168...
 • Adriaan Veth (1608 - 1663)
 • Bonifacius de Jonge, heer van Oosterland (1567 - 1625)
  Heer van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein, Pensionaris 1596-1599 Gedeputeerde ter Staten van Zeeland sedert 1596 Gedeputeerde ter Staten Generaal sedert 1596 Secretaris der Staten van Zee...
 • Andries de Witt (1573 - 1637)
  Secretaris van de Weeskamer 1606, Pensionaris en Secretaris 1618 in Dordrecht; bekleede door orde van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, het Raad-Pensionarisschap van den zelven lande, sed...
 • Johan van Oldenbarnevelt, Raadpensionaris van Holland (1547 - 1619)
  Johan van Oldenbarnevelt birthname was van Oudenbarnevelt, he changed his name in van Oldenbarnevelt during his study, because he found this a better name, more for a gentleman. He is known as "van Old...

Raadpensionarissen van het Graafschap Holland tijdens de Zeventien Provinciën:

Raadpensionarissen van het gewest Holland tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden:

Raadpensionarissen van het gewest Zeeland tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden:

-